Закупівлі #4 | Raiffeisen Bank Aval Закупівлі #5 | Raiffeisen Bank Aval
Новий зручний застосунок MyRaif
Завантажити Завантажити
 • Приватним особам
 • Бізнесу
 • Преміум
 • Корпоративним клієнтам

Закупівлі

Використання сучасних технологій та багаторічного досвіду, прозорість процесу, обєктивність та неупередженість у виборі постачальників, основні принципи здійснення закупівельної діяльності в Райффайзен Банку.

Закупівлі #2 | Raiffeisen Bank Aval
Закупівлі #3 | Raiffeisen Bank Aval

Завершені закупівельні процедури

Інформаційне повідомлення про проведення Конкурсу (тендеру) з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «Райффайзен Банк» на період 2025-2027 рр.

Інформаційне повідомлення про проведення Конкурсу (тендеру) з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «Райффайзен Банк» на період 2025-2027 рр.

АТ «Райффайзен Банк» (далі – Банк) запрошує аудиторські фірми до  участі у конкурсі з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності для Банку (далі – Конкурс).

До участі у Конкурсному відборі запрошуються аудиторські фірми, які відповідають вимогам Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», включені до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, зокрема до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» та відповідають всім критеріям, визначеним Порядком проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «Райффайзен Банк» на період 2025-2027 рр.. (далі- Порядок) (Додаток 1).

Метою проведення Конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Банку.

Фінансова звітність та інша відкрита інформація АТ «Райффайзен Банк» доступна на офіційному веб-сайті Банку (www/raiffeisen.ua/documents/Звіти банку.

Предметом Конкурсу є вибір суб’єкта аудиторської діяльності на виконання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Банку за 2025 рік, за 2026 рік, за 2027 рік.

1. Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:

 • Аудит та надання меморандуму стосовно Річного пакету звітності Банку, складеного згідно вимог облікових політик Групи RBI та надання звіту до головної аудиторської робочої команди Raiffeisen Bank International AG у відповідності до отриманих інструкцій для даного пакету фінансової звітності.
 • Аудит та надання висновку стосовно Окремої фінансової звітності Банку, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (включаючи звіт про управління (звіт керівництва)) та вимог чинного законодавства і нормативно-правових актів Національного банку України (далі - НБУ) та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР).
 • Аудит та надання висновку стосовно Консолідованої фінансової звітності Банку, складеної українською та англійською мовами та підготовленої у відповідності до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (включаючи звіт про управління (звіт керівництва)), вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів НБУ та НКЦПФР.
 • Проведення оцінки якості активів Банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями відповідно до вимог нормативно-правових актів НБУ, включаючи вимоги Постанови Правління НБУ №141 від 22.12.2017  «Про затвердження Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України»,  Технічного завдання для здійснення оцінки стійкості банків та банківської системи України.
 • Аудит та надання висновку стосовно річної звітності іноземної банківської групи Райффайзен в Україні (включаючи звіт про управління (звіт керівництва)), підготовленої відповідно до вимог Положення про регулювання діяльності банківських груп, затвердженого постановою Правління НБУ від 20 червня 2012 року № 254, зі змінами та доповненнями («Положення № 254»);
 • Надання аудиторського висновку стосовно річної фінансової звітності (Окремої та Консолідованої) підготовленої у відповідності до вимог таксономії UA МСФЗ у форматі XBRL
 • Огляд та надання меморандуму стосовно проведеної перевірки відповідного пакету квартальної звітності Банку, складеного згідно вимог облікових політик Групи RRI та надання звіту до головної аудиторської робочої команди Raiffeisen Bank International AG у відповідності до отриманих інструкцій для відповідного пакету фінансової звітності.
 • Огляд та надання висновку стосовно проміжної квартальної фінансової звітності Банку щодо підтвердження прибутку для включення до нормативу Капіталу, згідно вимог НБУ
 • Аудит та Огляд фінансової звітності Банку повинен проводитись із врахуванням вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів НБУ та вимог Міжнародних стандартах аудиту (МСА).
 • Термін надання аудиторського висновку в рамках надання послуг з обов’язкового аудиту вказанні у п.4.2 розділу 4 Порядку.
 • 2. Інформація та документи, що необхідно надати для участі у Конкурсі:
 • 2.1. Заповнена форма «Інформація про аудиторську фірму» (Додаток 2 до Порядку).
 • 2.2. Заповнена форма «Анкета аудиторської фірми» (Додаток 3 до Порядку).
 • 2.3. Комерційна пропозиція щодо вартості аудиторських послуг.
 • 2.4. Копія чинного свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості.
 • 2.5. Документи, що підтверджують включення  аудиторської фірми до окремого розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що містить відомості про аудиторську фірму, яка має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

2.6. Договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами.

2.7. Будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною.

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

•          Подача конкурсних пропозицій у системі торгів Банку  ПЗ ORACL iProcurument у період з 20.03.2024 по 03.04.2024 року.

•          Інформування переможця Конкурсу після затвердження результатів Конкурсу Наглядовою Радою Банку.

Банк зберігає за собою право не розглядати пропозиції, що надійшли після встановленого терміну, подані не в повному обсязі або з порушенням умов Конкурсу.

Контактна особа: Коган Інга, Менеджер з управління закупівельними категоріями Департаменту закупівель та роботи із договорами з нерухомого майна та господарських операцій, мобільний: (095) 917 57 97, електронна пошта [email protected]

Заздалегідь вдячні за Вашу зацікавленість щодо участі у Конкурсі.


Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг  з обов’язкового аудиту 

фінансової звітності АТ «Райффайзен Банк» на період 2025-2027 рр.

Драфт договору про надання аудиторських послуг

Форма цінової пропозиції

Інформаційне повідомлення про проведення Конкурсу (тендеру) з відбору аудиторських фірм для надання послуг аудиту фінансової звітності АТ «Райффайзен банк Аваль» на період 2021-2024 рр

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 про проведення Конкурсу (тендеру) з відбору аудиторських фірм для надання послуг аудиту фінансової звітності АТ «Райффайзен банк Аваль» на період 2021-2024 рр.

 

АТ «Райффайзен Банк Аваль» (далі – Банк) запрошує аудиторські фірми до  участі у конкурсі з відбору аудиторської фірми  (далі – Конкурс).

До участі у Конкурсному відборі запрошуються аудиторські фірми , які внесені до розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до закону, в частині суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес (далі - Реєстр) та відповідають всім критеріям, визначеним Порядком проведення конкурсу з відбору аудиторської фірми для надання послуг  аудиту фінансової звітності  АТ «Райффайзен Банк Аваль» на період 2021-2024 рр. (Додаток 1).


ЗАВДАННЯ З АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БАНКУ ВКЛЮЧАЄ: 

 • Аудит та надання меморандуму стосовно Річного пакету звітності Банку, складеного згідно вимог облікових політик Групи RBI та надання звіту до головної аудиторської робочої команди Raiffeisen Bank International AG у відповідності до отриманих інструкцій для даного пакету фінансової звітності;
 • Аудит та надання висновку стосовно Окремої фінансової звітності Банку, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та вимог чинного законодавства і нормативно-правових актів НБУ та НКЦПФР;
 • Аудит та надання висновку стосовно Консолідованої фінансової звітності Банку, складеної українською та англійською мовами та підготовленої у відповідності до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів НБУ та НКЦПФР;
 •  проведення перевірки Звіту про управління (Звіт керівництва) Банку
 • проведення Оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями відповідно до вимог нормативно-правових актів НБУ (постанова Правління НБУ № 141 від 22.12.2017 «Про затвердження Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України», зі змінами та доповненнями);
 • Аудит та надання висновку стосовно річної звітності спеціального призначення банківської групи, підготовленої відповідно до вимог
 • Положення про регулювання діяльності банківських груп, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 20 червня 2012 року № 254, зі змінами та доповненнями («Положення № 254»);
 • Огляд та надання меморандуму стосовно проведеної перевірки відповідного пакету Квартальної звітності Банку, складеного згідно вимог облікових політик Групи RRI та надання звіту до головної аудиторської робочої команди Raiffeisen Bank International AG у відповідності до отриманих інструкцій для відповідного пакету фінансової звітності;
 • Аудит та надання висновку стосовно проміжної квартальної фінансової звітності Банку щодо підтвердження прибутку для включення до нормативу Капіталу, згідно вимог НБУ.

Аудит фінансової звітності Банку повинен проводитись із врахуванням вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів НБУ та вимог Міжнародних стандартах аудиту (МСА).


ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

 • Подача конкурсних пропозицій у системі торгів Банку  ПЗ ORACL iProcurument у період з 20.02.2020 по 25.02.2020 року.
 • Інформування переможця Конкурсу згідно Порядку проведення конкурсу з відбору аудиторської фірми для надання послуг  аудиту фінансової звітності  АТ «Райффайзен Банк Аваль» на період 2021-2024 рр. (Додаток 1).

Контактна особа: Головний менеджер з управління якістю даних закупівельних процесів Осадець Олена, тел. (050) 3134523, ел. адреса:  [email protected].

Заздалегідь вдячні за Вашу зацікавленість щодо участі у Конкурсі.

Raiffeisen Bank Aval | Raiffeisen Bank Aval

Порядок проведення конкурсу з відбору аудиторської фірми для надання послуг аудиту фінансової звітності АТ «Райффайзен Банк Аваль» на період 2021-2024 рр.


Raiffeisen Bank Aval #2 | Raiffeisen Bank Aval

Додаток 1


Raiffeisen Bank Aval #3 | Raiffeisen Bank Aval

Додаток 2


Raiffeisen Bank Aval #4 | Raiffeisen Bank Aval

Додаток 3


Моніторинг ринку програмного забезпечення з адміністрування та управління персоналом та обліку заробітної плати.

«Райффайзен Банк» повідомляє, про проведення процедури моніторингу ринку програмного забезпечення (далі – ПЗ) з адміністрування та управління персоналом та обліку заробітної плати. Орієнтовні терміни проведення процедури: 26.12.2019 – 31.01.2020

Процес моніторингу ринку передбачає:

ознайомлення учасників з вимогами до ПЗ щодо адміністрування та управління персоналом та обліку заробітної плати;

проведення демонстрацій наявних/реалізованих рішень (у форматах: на території Банку/референс візит/вебінар) та обговорення бюджетної оцінки рішення

В Додатку до даного оголошення пропонуємо ознайомитися із загальними вимогами до ПЗ.

Більш детальні вимоги будуть надані після підписання Договору про нерозголошення конфіденційної інформації (NDA).

Контактною особою з боку Банку щодо питань підписання Договору NDA та уточнення загальних умов участі є Анна Петрик (e-mail: [email protected]).

Звернення щодо участі у процедурі прохання надсилати вказаній контактній особі у термін до 24.12.2019.

Raiffeisen Bank Aval #5 | Raiffeisen Bank Aval

Проведення процедури моніторингу ринку програмного забезпечення


Raiffeisen Bank Aval #6 | Raiffeisen Bank Aval

Додаток


Оголошення про результати Конкурсу (тендеру) з відбору аудиторських фірм для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «Райффайзен банк Аваль» на період 2021-2024 роки.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» оголошує, що переможцем конкурсу з відбору аудиторської фірми для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «Райффайзен Банк Аваль» на період 2021-2024 роки визначено аудиторську фірму ТОВ «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ».

У конкурсі взяли участь три аудиторські фірми: ТОВ "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ", ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги", ТОВ "РСМ Україна".

Оцінка конкурсних пропозицій проводилася з врахуванням загального підсумку балів набраними учасниками за результатами аналізу Технічної та Комерційної складової пропозиції у відповідності до Критеріїв, визначених у п.5 «Порядку проведення конкурсу з відбору аудиторської фірми для надання послуг  аудиту фінансової звітності АТ «Райффайзен Банк Аваль» на період 2021-2024 рр.».

Згідно з поданими конкурсними пропозиціями щодо надання аудиторських послуг, згідно переліку послуг, що замовлялися, найвища кількість балів була отримана пропозицією аудиторської фірми ТОВ "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ".

Рішенням Наглядової Ради АТ «Райффайзен Банк Аваль»» від 13.11.2020 (протокол №HP-11/3) ТОВ «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ» було обрано переможцем конкурсу з відбору аудиторських фірм для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «Райффайзен Банк Аваль» на період 2021-2024 роки.

 Дата 02.12.2020

Передкваліфікаційний відбір компанії для здійснення підтримки сайту МСБ-клуб «Мій Бізнес» та зовнішнього сайту www.aval.ua

Райффайзен Банк Аваль оголошує про передкваліфікаційний відбір компанії для здійснення підтримки сайту МСБ-клуб «Мій Бізнес» та зовнішнього сайту ww.aval.ua. Більш детальна інформація наведена у додатках

Пошук компаній-учасників для виконання робіт зі складної реконструкції будівлі в історичній частині м. Київ

Райффайзен Банк Аваль оголошує про передкваліфікаційний відбір компанії для виконання робіт зі складної реконструкції будівлі в історичній частині м. Київ.

Учасникам необхідно заповнити запропоновану анкету та надіслати на [email protected]

Raiffeisen Bank Aval #7 | Raiffeisen Bank Aval

Анкета


Перекваліфікаційний відбір підрядників на виконання робіт по напрямку будівництво та утримання приміщень для виконання робіт з реконструкції та ремонту в офісних приміщеннях та відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» по Україні.

Райффайзен Банк Аваль оголошує про перед кваліфікаційний відбір компанії для участі в моніторингах / тендерах по напрямку будівництво та утримання приміщень АТ «Райффайзен Банк Аваль» по Україні, які мають досвід більше 3-х років на виконання наступних видів робіт:

-  проектних робіт (розробка дизайн-проекту, виконання проектних робіт відповідно до категорії об’єкту,  підготовка візуалізації різних зон, авторській нагляд та інше);

- поточний ремонт та реконструкція офісних приміщень та відділень Банку (залучаються як місцеві компанії так і компанії, що можуть виконувати по Україні);

- генпідрядні роботи (виконання ремонтних робіт, великого спектру спеціальних робіт, залучення та керування субпідрядниками);

-  функції замовника (погодження необхідної документації та отримання відповідних висновків від контролюючих органів по договору доручення від замовника);

- окремі види будівельних робіт (фасадні роботи, ремонт вікон, електровимірювальні роботи, роботи по благоустрою прилеглої території та інше)

- розробка та виготовлення концептуальних меблів.

Всі потенційні учасники можуть заповнити запропоновану анкету та надіслати на [email protected] (копія: [email protected]).

 Додаткові роз’яснення можна отримати по телефону: (044) 590-56-35 або (050) 310-77-27 Потурнак Сергій.

Raiffeisen Bank Aval #8 | Raiffeisen Bank Aval

Анкета


Перекваліфікаційний постійний відбір постачальників на виконання робіт по напрямку будівництво та утримання приміщень для виконання робіт в офісних приміщеннях та відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» по Україні.

Райффайзен Банк Аваль оголошує про перед кваліфікаційний відбір компанії для участі в тендерах по напрямку будівництво та утримання приміщень АТ «Райффайзен Банк Аваль» по Україні, які мають досвід більше 3-х років на виконання наступних видів робіт:

-  проектних робіт (розробка дизайн-проекту, виконання проектних робіт відповідно до категорії об’єкту,  підготовка візуалізації різних зон, авторській нагляд та інше);

- поточний ремонт та реконструкція офісних приміщень та відділень Банку (залучаються як місцеві компанії так і компанії, що можуть виконувати по Україні);

- генпідрядні роботи (виконання ремонтних робіт, великого спектру спеціальних робіт, залучення та керування субпідрядниками);

-  функції замовника (погодження необхідної документації та отримання відповідних висновків від контролюючих органів по договору доручення від замовника);

- окремі види будівельних робіт (фасадні роботи, ремонт вікон, електровимірювальні роботи, роботи по благоустрою прилеглої території та інше)

- розробка та виготовлення концептуальних меблів.

Всі потенційні учасники можуть заповнити запропоновану анкету та надіслати на [email protected] (копія: [email protected]).

 Додаткові роз’яснення можна отримати по телефону: (044) 590-56-35 або (050) 310-77-27 Потурнак Сергій.

Raiffeisen Bank Aval #9 | Raiffeisen Bank Aval

Анкета


Перекваліфікаційний відбір постачальника на виконання робіт з реконструкції приміщення Миргородського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» Харківського макрорегіону за адресою Полтавська область, м.Миргород.

АТ «Райффайзен Банк Аваль» оголошує Перекваліфікаційний відбір постачальника на виконання робіт з реконструкції приміщення Миргородського відділення АТ "Райффайзен Банк Аваль" Харківського макрорегіону за адресою Полтавська область, м.Миргород.

Учасникам необхідно заповнити запропоновану анкету та форму реєстрації і надіслати на скриньку: [email protected] (з копією на: [email protected] ) в термін до 10-00 16/06/2016 року.

Анкета та форма реєстрації учасника наведені в додатках.

Raiffeisen Bank Aval #10 | Raiffeisen Bank Aval

Анкета


Пошук компаній – учасників з постачання канцтоварів, паперової продукції для забезпечення потреб Банку.

АТ «Райффайзен Банк Аваль» оголошує передкваліфікаційний відбір постачальника канцтоварів, паперової продукції для забезпечення потреб Банку.

Учасникам необхідно заповнити запропоновану анкету та форму реєстрації і надіслати на скриньку: [email protected] (з копією на:  [email protected] ) в термін до 15-00 07/06/2016 року.

Анкета та форма реєстрації учасника наведені в додатках.

Raiffeisen Bank Aval #11 | Raiffeisen Bank Aval

Анкета потенційного постачальника


Raiffeisen Bank Aval #12 | Raiffeisen Bank Aval

Форма


Попередній кваліфікаційний відбір учасників тендеру з обслуговування кондиціонерів та систем вентиляції

АТ «Райффайзен Банк Аваль» оголошує про початок попереднього кваліфікаційного відбору учасників тендеру з вибору постачальника послуг ТО і ремонтів кондиціонерів і систем вентиляції.

У вкладенні Ви знайдете анкету учасника – «RFI cond.xls» та два реєстри – «Кондиціонери_РБА_Україна.xls» та «Система вентиляції та кондиціювання_РБА_Україна.xls».

У випадку зацікавленості, прошу заповнити файл «RFI cond.xls» та надіслати на електронну адресу [email protected].

Строк прийому заявок – до 12:00 10.06.2016 р.

З технічних питань прошу звертатися до Пухальського Андрія - (050) 380 4461, [email protected]

З організаційних питань прошу звертатися до Грушецького Віталія - (050) 380 4116, [email protected].

Raiffeisen Bank Aval #13 | Raiffeisen Bank Aval

RFI_cond


Raiffeisen Bank Aval #14 | Raiffeisen Bank Aval

Кондиціонери_РБА_Україна


Raiffeisen Bank Aval #15 | Raiffeisen Bank Aval

Система вентиляції та кондиціювання_РБА_Україна


Пошук компаній-учасників на виконання Перекваліфікаційний відбір компаній на будівельні роботи та послуги з переміщенню АТМ по Україні, протягом 2 років.

Райффайзен Банк Аваль оголошує про перед кваліфікаційний відбір компанії на виконання монтажних / демонтажних, ремонтно-будівельних робіт (в наслідок переміщення) та перевезення банкоматів АТ "Райффайзен Банк Аваль" по всій Україні, протягом 2 років.

Учасникам необхідно заповнити запропоновану анкету та надіслати на [email protected] (копія: [email protected]) до 11-00, 07.04.2016 року Всі роз’яснення можна отримати по телефону: (044) 590-56-35, Потурнак Сергій. Анкета наведена у додатку.

Raiffeisen Bank Aval #16 | Raiffeisen Bank Aval

Додаток