Кредит готівкою для Преміум клієнтів #12 | Raiffeisen Bank Aval Кредит готівкою для Преміум клієнтів #13 | Raiffeisen Bank Aval
Новий зручний застосунок MyRaif
Завантажити Завантажити
  • Приватним особам
  • Бізнесу
  • Преміум
  • Корпоративним клієнтам

Кредит готівкою для Преміум клієнтів

Преміальні клієнти Райффайзен Банку мають можливість отримати "Кредит готівкою" зі зниженими процентними ставками

Кредит готівкою для Преміум клієнтів | Raiffeisen Bank Aval

Кредит готівкою для Преміум клієнтів #2 | Raiffeisen Bank Aval

На будь-які цілі

Якби ви могли отримати усе, що забажаєте, що би це було? Ремонт житла чи автівки, краща техніка для дому або ваш варіант!

Кредит готівкою для Преміум клієнтів #3 | Raiffeisen Bank Aval

До 500 000 грн.

Видаємо на будь-які цілі. Кредит готівкою доступний для клієнтів, які отримують заробітну плату на картку Райффайзен Банку.

Кредит готівкою для Преміум клієнтів #4 | Raiffeisen Bank Aval

Менше документів

Лише паспорт або ID-картка та ідентифікаційний код

Кредит готівкою для Преміум клієнтів #5 | Raiffeisen Bank Aval

Фіксована ставка

Відсоткова ставка на весь період кредиту залишається незмінною і фіксується в договорі

Кредит готівкою для Преміум клієнтів #6 | Raiffeisen Bank Aval

Без застави та поручителів

Не потрібне додаткове забезпечення, окрім офіційного працевлаштування

Кредит готівкою для Преміум клієнтів #7 | Raiffeisen Bank Aval

Без додаткових комісій

Відсутні комісії за видачу кредиту, щомісячні платежі та дострокове погашення

Кредит готівкою для Преміум клієнтів #8 | Raiffeisen Bank Aval

Зручне погашення

Погашення кредиту відбувається онлайн або автоматично із вашої картки

Кредит готівкою для Преміум клієнтів #9 | Raiffeisen Bank Aval

Без черг у касі

Кредит зараховується на картку, гроші можна зняти у будь-який час та у зручному місці або оплатити ними великі покупки

Умови кредитування

ДЛЯ ПРЕМІУМ КЛІЄНТІВ ІЗ ДОХОДОМ ВІД 30тис. грн

Розмір кредиту

від 10 000 до 500 000 грн

Термін кредиту

від 13 до 72 місяців

Відсоткова ставка

від 29,90% до 36,00% річних

Супровідні послуги 3-х осіб

Обов’язкове страхування життя позичальника

від 0,17% від суми кредиту в місяць на 6 місяців до 0,15% від суми кредиту в місяць на 13 місяців

сплачується одноразово за рахунок кредитних коштів

страховик - ПрАТ «СК «УНІКА Життя»

Супровідні послуги Банку

Відкриття та обслуговування рахунку «Для виплат».

Послуга надається безкоштовно. Тарифи на ослуговування тут.

Максимальна сума кредиту до 500 000 грн.

Максимальний термін дії кредиту - 72 місяців.

Річна відсоткова ставка за кредитом - від 29,90% до 36,00% річних.

Реальна річна відсоткова ставка за кредитом залежить від розміру, строку кредиту та обраної програми страхування та може складати від 34,96% до 47,73%.

Пропозиція не діє на тимчасово окупованих або непідконтрольних українській владі територіях. Умови надання послуги згідно правил Банку. Вимоги до клієнта для оформлення кредитного договору визначаються внутрішніми документами Банку.

Вся інформація про послуги на raiffeisen.ua або у відділеннях Банку. © 2021 АТ «Райффайзен Банк». Банківська ліцензія НБУ №10 від 02.07.2021. Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій від 16.07.2018 року № 10-2. Учасник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Обробка персональних даних. Умови і правила надання банківських послуг. Заходи безпеки при використанні банківських продуктів.ПОПЕРЕДЖЕННЯ клієнтам – фізичним особам при користуванні послугою отримання споживчого кредиту «Кредит готівкою»


Послуга надання АТ «Райффайзен Банк» (далі – Банк) споживчих кредитів за програмою кредитування «Кредит готівкою» надається Банком клієнтам-фізичним особам на умовах Договору банківського обслуговування.
 
Договір банківського обслуговування (далі – Договір) є договором приєднання (стаття 634 Цивільного кодексу України) та складається з публічної пропозиції, заяви про акцепт публічної пропозиції/угоди, «Правил банківського обслуговування фізичних осіб в АТ «Райффайзен Банк, тарифів Банку та заяви про надання кредиту «Кредит готівкою».
 
У разі невиконання або неналежного виконання клієнтом кредитних зобов’язань, встановлених Договором, клієнт несе відповідальність згідно з законодавством України та умовами Договору.
 
Так, за прострочення виконання клієнтом будь-яких грошових зобов‘язань за кредитом, клієнт має сплатити на вимогу Банку пеню у розмірі 1% (один відсоток) від суми простроченого платежу за кожен календарний день прострочення. Розмір такої пені не може перевищувати подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, та не може бути більшим за 15% суми простроченого платежу. Сукупна сума пені, нарахована за порушення зобов’язань Клієнта за Кредитом, не може перевищувати половини суми кредитних коштів, одержаних Клієнтом згідно Заяви - Договору, і не може бути збільшена за домовленістю Сторін. 
Сукупна сума пені та інших платежів, що підлягають сплаті Клієнтом за порушення виконання його зобов’язань на Кредитом, загальний розмір якого не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, не може перевищувати розміру подвійної суми кредитних коштів, одержаних Клієнтом згідно Заяви-Договору, і не може бути збільшена за домовленістю Сторін. За порушення виконання Клієнтом зобов’язань за таким Кредитом, загальний розмір якого не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, процентна ставка за Кредитом, порядок її обчислення, порядок сплати процентів не можуть бути змінені у бік погіршення для Клієнта.
Розрахунок пені здійснюється починаючи з наступного календарного дня після дати, коли відповідне грошове зобов’язання мало бути виконаним, і по день виконання Клієнтом простроченого зобов’язання включно.
 
Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання послуги надання споживчого кредиту (крім надання пакета банківських послуг).
 
Банк не має права вносити зміни до укладеної з клієнтом заяви про надання кредиту «Кредит готівкою» в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено Договором або законом.
 
Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.


Вимоги до позичальника:

1. Вік позичальника - від 23 до 62 років на дату закінчення кредиту

2. Стаж роботи на поточному місці більше 1 місяця. 

3. Українське громадянство.

4. Постійне місце проживання на території України. 

5. Постійний щомісячний дохід.

Необхідні документи:

1. Паспорт громадянина України або ID картка. 

2. Ідентифікаційний код платника податків.


Статус Преміум клієнта є обов'язковим.

Кредит готівкою для Преміум клієнтів #10 | Raiffeisen Bank Aval
Кредит готівкою для Преміум клієнтів #11 | Raiffeisen Bank Aval

Як оформити кредит:

· Зайдіть в мобільний додаток Raiffeisen Online

або

· Зателефонуйте нам за номером 0 800 500 500 (521 з Vodafone)

Важлива та корисна інформація

Публічна пропозиція про надання банківський послуг

З чинною редакцією Публічної пропозиції про надання банківських послуг можна тут.

Щодо права споживача на відмову від договору про споживчий кредит:

Клієнт має право протягом 14 календарних днів з дня укладення Заяви-Договору відмовитися від Послуги споживчого Кредиту без пояснення причин, у тому числі в разі отримання Клієнтом грошових коштів Кредиту.

Про намір відмовитися від Послуги Клієнт повідомляє Банк у письмовій паперовій формі. Протягом 7 календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Послуги Клієнт зобов’язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з Заявою-Договором, в тому числі що були надані з метою сплати страхового платежу (премії) та сплатити Проценти за період починаючи з дня надання Кредиту (включно) до дня їх повернення за ставкою, встановленою Заявою-Договором.

Умови дострокового розірвання договору про надання кредиту:

Послуга надання коштів у позику (кредит) надається на умовах Договору банківського обслуговування, який складається з публічної пропозиції, заяви про акцепт публічної пропозиції/угоди, «Правил банківського обслуговування фізичних осіб в АТ «Райффайзен Банк» (далі – Правила), тарифів кредитодавця.

Договір може бути розірваний за згодою сторін, за ініціативою однієї з сторін або у випадках, передбачених законодавством України.

Банк має право ініціювати розірвання Договору за наявності однієї з таких обставин: порушення клієнтом своїх зобов’язань перед Банком за Договором чи іншими договорами; у випадку проведення клієнтом та/або за рахунками клієнта забороненої (заборонених) операції(ій) чи операції(ій), що містять ознаки таких, що підлягають фінансовому моніторингу; настання обставин, які є підставою для припинення надання Банком передбачених Договором послуг клієнту; закриття всіх рахунків клієнта, відкритих на умовах Договору; відсутність факту користування передбаченими Договором послугами Банку.

 У випадку розірвання Договору за ініціативою Банку, Банк припиняє надання послуг за Договором з дати направлення відповідного повідомлення клієнту (або в інший строк, передбачений повідомленням).

Як легко погашати кредит готівкою?

Оберіть найзручніший спосіб погашення для вас тут

Чи можна отримати офіційну довідку про стан або відсутність заборгованості?

Отримати офіційну довідку про стан заборгованості по діючому кредиту або про відсутність боргу перед Банком можливо зателефонувавши до Інформаційного центру Банку (0 800 500 500) або за запитом до чату Raiffeisen Online.

 Для дзвінків із-за кордону: +38 (044) 354 14 34 (за тарифами оператора) або [email protected] (безкоштовно зі Skype).