Skip to main content

Рахунки і платежі для корпоративних клієнтів

Raiffeisen Bank  відкриває поточні рахунки компаніям як в національній, так і в іноземних валютах, за якими здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору банківського рахунку та вимог законодавства України.

Райффайзен Банк  пропонує повну підтримку і забезпечення daily business.

  • Зарплатні проекти та корпоративні картки для бізнесу
  • Експортно-імпортні операцій, у тому числі консультаційні послуги  від «Raiffeisen Advisory Service»
  • Обслуговування в більше ніж 500 відділеннях по Україні
  • Міжнародний досвід та експертизу групи Райффайзен

Корпоративні картки

Відкрити рахунок

Обслуговування корпоративних Клієнтів стає простіше!

Зарплатний проект

Новий платіжний стандарт ISO20022

Зовнішньоекономічна діяльність

Корисна інформація

Послуга відкриття та обслуговування поточних рахунків суб’єктів господарювання надається на умовах Договору комплексного банківського обслуговування або на умовах окремо укладеного договору банківського рахунку ( далі - Договору), який укладається на необмежений строк.

Клієнт має право ініціювати розірвання Договору шляхом направлення Банку відповідної   заяви, з моменту отримання якої Банк має право припинити надання послуг за Договором. Договір вважатиметься розірваним після закриття всіх Рахунків Клієнта та повного виконання Клієнтом своїх обов‘язків за Договором.

Зміни та доповнення до Договору комплексного банківського обслуговування вносяться шляхом викладення її публічної частини «Правил банківського обслуговування суб’єктів господарювання – клієнтів корпоративного бізнесу в  АТ «Райффайзен Банк Аваль»  в новій редакції та її оприлюднення двічі на місяць – 1 (першого) та 15 (п’ятнадцятого) числа кожного календарного місяця на Сайті Банку та у відділеннях Банку. Якщо 1 (перше) та/або 15 (п’ятнадцяте) число припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, оприлюднення здійснюється в перший Робочий день, наступний за ним. Змінені Правила набирають чинності у відносинах Сторін із зазначеної в них дати, але не раніше 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дати їхнього оприлюднення на Сайті Банку. Такі Правила вважаються прийнятими Клієнтом, якщо до дати набрання ними чинності Клієнт не повідомить Банк про розірвання Договору комплексного банківського обслуговування.

Якщо Клієнт обслуговується на умовах окремо укладеного між Банком та Клієнтом договору банківського рахунку, то зміни та доповнення до такого договору вносяться шляхом підписання Банком та Клієнтом додаткових угод (договорів), крім випадків, передбачених договором банківського обслуговування.   

Розмір витрат, які повинен сплатити клієнт та/або порядок їх визначення, включаючи податки, міститься в Тарифах.

Послугу надає АТ «Райффайзен Банк Аваль»,  ліцензія НБУ №10 від 18.06.2018р.; код ЄДРПОУ 14305909; включений до Державного реєстру банків 27.03.1992р. під № 94; місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9; контактні телефони за посиланням; адреса електронної пошти info@aval.ua; державне регулювання діяльності Банку здійснює Національний банк України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9;  гаряча лінія: 0800 505 240).