Кредит готівкою для Преміум клієнтів #7 | Raiffeisen Bank Aval Кредит готівкою для Преміум клієнтів #8 | Raiffeisen Bank Aval
Бережіть себе. Все онлайн в Raiffeisen Online.
Завантажити Завантажити
Увійти Перекази та Платежі
Кредит готівкою для Преміум клієнтів #17 | Raiffeisen Bank Aval Кредит готівкою для Преміум клієнтів #18 | Raiffeisen Bank Aval Кредит готівкою для Преміум клієнтів #19 | Raiffeisen Bank Aval Кредит готівкою для Преміум клієнтів #20 | Raiffeisen Bank Aval Кредит готівкою для Преміум клієнтів #21 | Raiffeisen Bank Aval Кредит готівкою для Преміум клієнтів #22 | Raiffeisen Bank Aval
Ukr

Кредит готівкою для Преміум клієнтів

Преміум клієнти Raiffeisen Bank мають можливість отримати "Кредит готівкою

на будь-які цілі" зі збільшеними лімітами та за зниженними відсотками.


Кредит готівкою доступний для клієнтів,

які отримують заробітну плату на картку Райффайзен Банку.

>

Умови кредитування

Валюта кредиту

Гривня

Термін кредитування

від 13 до 72 місяців

Ставка

29,9% річних

Щомісячний дохід

від 30 тис.грн

Мінімальна сума кредиту

10 000грн

Максимальна сума кредиту

500 000грн

Схема погашення

щомісячно рівними платежами

Обов’язкове страхування життя

0,17% в місяць
сплачується одноразово за рахунок кредитних коштів


На сайті наведені стандартні умови кредитування.
Кредитні пропозиції для кожного клієнта розраховуються індивідуально.

Максимальна сума кредиту до 500 000 грн. Максимальний термін дії кредиту - 72 місяців. Річна відсоткова ставка за кредитом становить 29,90%. Реальна річна відсоткова ставка за кредитом залежить від розміру, строку кредиту та обраної програми страхування та може складати від 30,4% до 31,8%. Пропозиція не діє на тимчасово окупованих або непідконтрольних українській владі територіях. Умови надання послуги згідно правил Банку. Вимоги до клієнта для оформлення кредитного договору визначаються внутрішніми документами Банку. Вся інформація про послуги на raiffeisen.ua або у відділеннях Банку. © 2021 АТ «Райффайзен Банк». Банківська ліцензія НБУ №10 від 02.07.2021. Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій від 16.07.2018 року № 10-2. Учасник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Обробка персональних даних. Умови і правила надання банківських послуг. Заходи безпеки при використанні банківських продуктів.ПОПЕРЕДЖЕННЯ клієнтам – фізичним особам при користуванні послугою отримання споживчого кредиту «Кредит готівкою»


Послуга надання АТ «Райффайзен Банк» (далі – Банк) споживчих кредитів за програмою кредитування «Кредит готівкою» надається Банком клієнтам-фізичним особам на умовах Договору банківського обслуговування.
 
Договір банківського обслуговування (далі – Договір) є договором приєднання (стаття 634 Цивільного кодексу України) та складається з публічної пропозиції, заяви про акцепт публічної пропозиції/угоди, «Правил банківського обслуговування фізичних осіб в АТ «Райффайзен Банк, тарифів Банку та заяви про надання кредиту «Кредит готівкою».
 
У разі невиконання або неналежного виконання клієнтом кредитних зобов’язань, встановлених Договором, клієнт несе відповідальність згідно з законодавством України та умовами Договору.
 
Так, за прострочення виконання клієнтом будь-яких грошових зобов‘язань за кредитом, клієнт має сплатити на вимогу Банку пеню у розмірі 1% (один відсоток) від суми простроченого платежу за кожен календарний день прострочення. Розмір такої пені не може перевищувати подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, та не може бути більшим за 15% суми простроченого платежу. Сукупна сума пені, нарахована за порушення зобов’язань Клієнта за Кредитом, не може перевищувати половини суми кредитних коштів, одержаних Клієнтом згідно Заяви - Договору, і не може бути збільшена за домовленістю Сторін. 
Сукупна сума пені та інших платежів, що підлягають сплаті Клієнтом за порушення виконання його зобов’язань на Кредитом, загальний розмір якого не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, не може перевищувати розміру подвійної суми кредитних коштів, одержаних Клієнтом згідно Заяви-Договору, і не може бути збільшена за домовленістю Сторін. За порушення виконання Клієнтом зобов’язань за таким Кредитом, загальний розмір якого не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, процентна ставка за Кредитом, порядок її обчислення, порядок сплати процентів не можуть бути змінені у бік погіршення для Клієнта.
Розрахунок пені здійснюється починаючи з наступного календарного дня після дати, коли відповідне грошове зобов’язання мало бути виконаним, і по день виконання Клієнтом простроченого зобов’язання включно.
 
Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання послуги надання споживчого кредиту (крім надання пакета банківських послуг).
 
Банк не має права вносити зміни до укладеної з клієнтом заяви про надання кредиту «Кредит готівкою» в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено Договором або законом.
 
Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.


Способи погашення кредитів
Кредит готівкою для Преміум клієнтів | Raiffeisen Bank Aval
Автоматичний платіж
Не хвилюйтеся, що можете пропустити наступну виплату по кредиту – використовуйте автоматичний платіж
Кредит готівкою для Преміум клієнтів #2 | Raiffeisen Bank Aval
Raiffeisen Online
Можливість самостійно здійснювати платежі та перекази коштів за допомогою Інтернет-банкінгу «Райффайзен Онлайн»
Кредит готівкою для Преміум клієнтів #3 | Raiffeisen Bank Aval
Карткою будь-якого банку
Без комісій, можна здійснити погашення кредиту за допомогою переказу з картки будь-якого банку
Кредит готівкою для Преміум клієнтів #4 | Raiffeisen Bank Aval
У відділені або через термінали Easy Pay
Можливість погашати кредит у центрах самообслуговування, терміналів Easy Pay, або у касах відділення Банку

Які документи необхідні

Кредит готівкою для Преміум клієнтів #5 | Raiffeisen Bank Aval

Паспорт громадянина України/ID картка

Кредит готівкою для Преміум клієнтів #6 | Raiffeisen Bank Aval

Ідентифікаційний номер платника податків

Стати преміум клієнтом
Корисна інформація
інформація, яка може бути корисною для вас
Вимоги до позичальника:
  • Статус Преміум клієнта
  • Офіційний дохід від 30 000 грн.
  • Постійна реєстрація на території України
  • Вік позичальника: від 23 до 62 років
Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту
Щодо права споживача на відмову від договору про споживчий кредит:

Клієнт має право протягом 14 календарних днів з дня укладення Заяви-Договору відмовитися від Послуги споживчого Кредиту без пояснення причин, у тому числі в разі отримання Клієнтом грошових коштів Кредиту.

Про намір відмовитися від Послуги Клієнт повідомляє Банк у письмовій паперовій формі. Протягом 7 календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Послуги Клієнт зобов’язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з Заявою-Договором, в тому числі що були надані з метою сплати страхового платежу (премії) та сплатити Проценти за період починаючи з дня надання Кредиту (включно) до дня їх повернення за ставкою, встановленою Заявою-Договором.

Як легко погашати кредит готівкою?

Оберіть найзручніший спосіб погашення для вас тут

Умови дострокового розірвання договору про надання кредиту:

Послуга надання коштів у позику (кредит) надається на умовах Договору банківського обслуговування, який складається з публічної пропозиції, заяви про акцепт публічної пропозиції/угоди, «Правил банківського обслуговування фізичних осіб в АТ «Райффайзен Банк» (далі – Правила), тарифів кредитодавця.

Договір може бути розірваний за згодою сторін, за ініціативою однієї з сторін або у випадках, передбачених законодавством України.

Банк має право ініціювати розірвання Договору за наявності однієї з таких обставин: порушення клієнтом своїх зобов’язань перед Банком за Договором чи іншими договорами; у випадку проведення клієнтом та/або за рахунками клієнта забороненої (заборонених) операції(ій) чи операції(ій), що містять ознаки таких, що підлягають фінансовому моніторингу; настання обставин, які є підставою для припинення надання Банком передбачених Договором послуг клієнту; закриття всіх рахунків клієнта, відкритих на умовах Договору; відсутність факту користування передбаченими Договором послугами Банку.

 У випадку розірвання Договору за ініціативою Банку, Банк припиняє надання послуг за Договором з дати направлення відповідного повідомлення клієнту (або в інший строк, передбачений повідомленням).

Чи можна отримати офіційну довідку про стан або відсутність заборгованості?

Отримати офіційну довідку про стан заборгованості по діючому кредиту або про відсутність боргу перед Банком можливо зателефонувавши до Інформаційного центру Банку (0 800 500 500) або за запитом до чату Raiffeisen Online. Деталі.

 Для дзвінків із-за кордону: +38 (044) 354 14 34 (за тарифами оператора) або [email protected] (безкоштовно зі Skype).

Чи була ця сторінка корисною для вас?
Дякуємо! З Вашою допомогою ми стаємо краще!
The Banker уп’яте визнав Райффайзен Банк найкращим банком України
The Banker уп’яте визнав Райффайзен Банк найкращим банком України
01 Грудня 2023
1 млн грн на розвиток освіти в Україні від Райффайзен Банку у рамках Благодійного вечора KSE
1 млн грн на розвиток освіти в Україні від Райффайзен Банку у рамках Благодійного вечора KSE
24 Листопада 2023
89,4 млрд грн нових кредитів видав Райффайзен Банк та сплатив 1,9 млрд грн податків з початку року
89,4 млрд грн нових кредитів видав Райффайзен Банк та сплатив 1,9 млрд грн податків з початку року
23 Листопада 2023
Олександра Писарука переобрано членом правління Європейської Бізнес Асоціації на новий період
Олександра Писарука переобрано членом правління Європейської Бізнес Асоціації на новий період
20 Листопада 2023
Нове відділення Райфу відкрито у Києві на Берестейському проспекті
Нове відділення Райфу відкрито у Києві на Берестейському проспекті
09 Листопада 2023
Прибуток Райффайзен Банку склав 6,2 млрд грн, сплачено 1,8 млрд грн податків за 3 квартали 2023 року
Прибуток Райффайзен Банку склав 6,2 млрд грн, сплачено 1,8 млрд грн податків за 3 квартали 2023 року
08 Листопада 2023
Додатковий страховий захист на зиму та розіграш призів отримуйте у відділеннях Райфу
Додатковий страховий захист на зиму та розіграш призів отримуйте у відділеннях Райфу
01 Листопада 2023
Райф – найкращий банк у корпоративному бізнесі та КСО в Україні
Райф – найкращий банк у корпоративному бізнесі та КСО в Україні
31 Жовтня 2023