Кредитна картка 100 днів #6 | Raiffeisen Bank Aval Кредитна картка 100 днів #7 | Raiffeisen Bank Aval
Новий зручний застосунок MyRaif
Завантажити Завантажити
 • Приватним особам
 • Бізнесу
 • Преміум
 • Корпоративним клієнтам

Кредитна картка "100 днів"

До 100 днів безтурботного життя. Покупки зараз – відсотки потім!


 • до 100 днів без сплати відсотків (за безготівковими операціями)
 • Плата за обслуговування – без комісії
 • Кредитний ліміт – до 300 000 грн
Кредитна картка 100 днів #2 | Raiffeisen Bank Aval
Кредитна картка 100 днів #3 | Raiffeisen Bank Aval

Умови програми кредитування

Відкриття картки Mastercard World 100 днів

без комісії

Пільговий період

до 100 днів* на операції покупок та переказу коштів

Процента ставка поза пільговим періодом

4% в місяць

Комісія за зняття готівки/переказ коштів

3%

Мінімальне щомісячне погашення

5% від залишку заборгованості на 25-е число кожного місяця

Дата погашення щомісячного платежу

до 20-го числа кожного місяця

Сума кредитного ліміту

від 5 000 грн до 300 000 грн

Погашення кредитної картки

без комісії

Супровідні послуги банку/3-х осіб

відсутні

* Пільговий період застосовується до операцій покупок та операцій переказу коштів з використанням кредитної картки. Під Пільговим періодом розуміється проміжок часу, який починається з дати використання кредиту (першої здійсненої в Пільговому періоді операції покупок/переказу коштів з використанням платіжної картки за рахунок кредиту за умови, що на дату здійснення такої  операції  відсутня заборгованість за кредитом; у разі наявності  заборгованості за кредитом, для початку пільгового періоду вона має бути сплачена Клієнтом в повному обсязі) та закінчується через сто календарних днів включно. Для всіх покупок/переказу коштів з використанням платіжної картки, здійснених після першої такої операції в пільговому періоді, пільговий період закінчується в дату закінчення пільгового періоду для першої такої операції в цьому пільговому періоді. Пільговий період застосовується (проценти за користування Кредитом не нараховуються протягом цього періоду) за умови погашення використаної суми кредитного ліміту до кінця цього Пільгового періоду та вчасного погашення мінімальних щомісячних платежів протягом цього Пільгового періоду.

Наприклад,

- дата покупки – 26.06;

- дата найближчого розрахунку процентів – 25.07, наступні дати розрахунку процентів – 25.08 та 25.09;

- дати погашення мінімальних щомісячних платежів (5%) – 20-ті числа: до 20.08; 20.09;

- повне погашення – до 03.10;

- строк дії пільгового періоду – з 26.06 по 03.10.2019 (100 днів).

Пільговий період не розповсюджується на операції зняття готівки, комісії, проценти тощо.

Термін зарахування на картковий рахунок становить до 3 банківських днів з дати здійснення переказу на картку. Здійснюйте, будь ласка, погашення завчасно.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ клієнтам – фізичним особам при користуванні послугою отримання споживчого кредиту «Кредитна картка»

Послуга надання АТ «Райффайзен Банк» (далі – Банк) споживчих кредитів за програмою кредитування «Кредитна картка» надається Банком клієнтам-фізичним особам на умовах Договору банківського обслуговування.
Договір банківського обслуговування (далі – Договір) є договором приєднання (стаття 634 Цивільного кодексу України) та складається з публічної пропозиції, заяви про акцепт публічної пропозиції/угоди, «Правил банківського обслуговування фізичних осіб в АТ «Райффайзен Банк», тарифів Банку та заяви про надання кредиту «Кредитна картка».
У разі невиконання або неналежного виконання клієнтом кредитних зобов’язань, встановлених Договором, клієнт несе відповідальність згідно з законодавством України та умовами Договору.
Так, за прострочення виконання клієнтом будь-яких грошових зобов‘язань за кредитом, клієнт має сплатити на вимогу Банку неустойку у розмірі 1% (один відсоток) від суми простроченого платежу, але в будь-якому випадку не менше 50 (п’ятдесяти) гривень.
Також, у разі неповернення клієнтом кредиту в останній день строку кредиту, клієнт має сплатити Банку проценти (як відповідальність за порушення грошового зобов'язання згідно статті 625 Цивільного кодексу України) у розмірі від 0,000001% до 48,00% річних.
Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання послуги надання споживчого кредиту (крім надання пакета банківських послуг).
Банк не має права вносити зміни до укладеної з клієнтом заяви про надання кредиту «Кредитна картка» в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено Договором або законом.
 Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.Кредитна картка 100 днів #4 | Raiffeisen Bank Aval
Кредитна картка 100 днів #5 | Raiffeisen Bank Aval

Mastercard Більше

Винагороди та подарунки за оплату кредитною карткою Mastercard World «100 днів» за кордоном

Вимоги до позичальника
 • Постійна реєстрація на території України
 • Вік позичальника: від 23 до 65 років
Як легко погашати кредитну картку?

Оберіть найзручніший спосіб для вас: 


Усі послуги безкоштовні.


1Звертаємо увагу, що банк-емітент може додатково стягувати комісію за цими типами переказів

Документи для оформлення кредиту
 • Паспорт громадянина України
 • Ідентифікаційний номер платника податків