Cash Management #10 | Raiffeisen Bank Aval Cash Management #11 | Raiffeisen Bank Aval
Залишайтеся вдома. Все онлайн у Raiffeisen Online.
Завантажити Завантажити
Увійти Перекази та Платежі
Cash Management #20 | Raiffeisen Bank Aval Cash Management #21 | Raiffeisen Bank Aval Cash Management #22 | Raiffeisen Bank Aval Cash Management #23 | Raiffeisen Bank Aval Cash Management #24 | Raiffeisen Bank Aval Cash Management #25 | Raiffeisen Bank Aval
Ukr

Cash Management

Переваги послуг Cash Management

Cash Management | Raiffeisen Bank Aval
Централізований контроль виконання платежів

оперативний доступ до інформації про поточний фінансовий стан кожного підконтрольного підрозділу та централізоване управління фінансами підконтрольних підрозділів

Cash Management #2 | Raiffeisen Bank Aval
Автоматичний розподіл ресурсів клієнта

корпоративний клієнт самостійно обирає рахунки для автоматичного перерахування коштів та встановлює порядок перерахувань

Cash Management #3 | Raiffeisen Bank Aval
Консолідація залишків коштів

позбавляє від необхідності створювати велику кількість платіжних доручень і розпоряджень на списання та перерахування коштів

Cash Management #4 | Raiffeisen Bank Aval
Консолідована виписка

дає можливість аналізувати вихідні платежі та грошові надходження структурних підрозділів уже на ранок поточного робочого дня завдяки отриманій інформації за попередній робочий день у розрізі рахунків усіх структурних підрозділів

Спеціальні послуги Cash Management

Cash Management #5 | Raiffeisen Bank Aval
Виписки в міжнародному SWIFT форматі МТ940/MT 941/МТ942

Виписки у міжнародному SWIFT (стандартизована міжнародна банківська мережа обміну інформацією) форматі МТ940/MT 941/МТ942 — ідеальне рішення для консолідації інформації про стан рахунків клієнта в єдиному форматі, що може використовуватись як організаціями, материнські компанії яких знаходяться в іншій країні, так і вітчизняними компаніями.

Показати деталі Приховати деталі

Raiffeisen Bank пропонує послуги з надання виписки по поточному рахунку (рахунках) за допомогою системи SWIFT:

 • у форматі МТ940 — заключна виписка за попередній день про початковий та заключний залишок, а також усі операції, проведені по рахунку корпоративного клієнта;
 • у форматі МТ941 — поточна виписка за поточним рахунком корпоративного клієнта про залишок коштів на рахунку корпоративного клієнта на конкретний момент часу;
 • у форматі МТ942 — поточна виписка про операції, проведені по рахунку корпоративного клієнта на конкретний момент часу.
Cash Management #6 | Raiffeisen Bank Aval
Консолідована виписка (Consolidate statement)

Консолідована виписка показує рух коштів по рахунках структурних підрозділів корпоративного клієнта і дає можливість оперативно контролювати фінансову діяльність усіх структурних одиниць системної компанії чи групи компаній, пов’язаних фінансово-економічними відносинами.

Показати деталі Приховати деталі
 • Консолідована виписка руху коштів надається банком корпоративним клієнтам за допомогою засобів електронного зв’язку.
 • Консолідована виписка дає можливість корпоративному клієнту аналізувати вихідні платежі та грошові надходження структурних підрозділів уже на ранок поточного робочого дня завдяки отриманій інформації за попередній робочий день у розрізі рахунків усіх або окремих структурних підрозділів, а також завдяки можливості перегляду всіх платіжних документів.
Cash Management #7 | Raiffeisen Bank Aval
Централізований контроль виконання платежів (Headquoting)

Дозволяє головній компанії управляти фінансовими ресурсами декількох структурних підрозділів, дочірніх організацій або інших компаній, пов’язаних між собою фінансово-економічними відносинами (далі — підконтрольні підрозділи).

Показати деталі Приховати деталі
 • оперативний доступ до інформації про поточний фінансовий стан кожного підконтрольного підрозділу;
 • моніторинг потоків платежів усіх структурних підрозділів у «єдиному вікні»;
 • підтвердження оплати платежів окремих підконтрольних підрозділів;
 • централізоване управління фінансами підконтрольних підрозділів;
 • оперативне втручання у платежі підконтрольних підрозділів — відкликання платежів;
 • оперативна звітність із усіх підконтрольних підрозділів: залишки, обороти тощо;
 • можливість окремій фізичній особі, основному акціонеру, засновнику або власнику компанії контролювати виконання платежів;
 • головна компанія може самостійно формувати платіжні доручення своїх підконтрольних підрозділів.
Cash Management #8 | Raiffeisen Bank Aval
Автоматичний розподіл ресурсів клієнта між його структурними підрозділами (Cash pooling)

Послуга надається шляхом перерахування коштів із одних рахунків компанії, відкритих у Райффайзен Банку, на інші відповідно до обраних клієнтом умов. Клієнт також самостійно визначає періодичністю та час перерахування коштів: протягом робочого дня або ж при закритті робочого дня банку.

Показати деталі Приховати деталі
 • Підтримка максимального балансу на рахунку (Maximum Balance) – надає можливість постійно підтримувати на визначеному рахунку встановлений максимальний баланс коштів. У випадку, коли залишок коштів на визначеному рахунку перевищує суму максимального балансу, надлишок коштів перераховується на інший визначений рахунок;
 • Підтримка мінімального балансу на рахунку (Minimum Balance) - надає можливість постійно підтримувати на визначеному рахунку встановлений мінімальний баланс коштів. У випадку, коли залишок коштів на визначеному рахунку є меншим від мінімального балансу, його підтримка забезпечується за рахунок перерахування коштів із іншого визначеного рахунку;
 • Підтримка балансу на рахунку в рамках діапазону (Threshold Balance) - надає можливість постійно підтримувати на рахунку баланс у межах встановленого максимального і мінімального балансу. Якщо залишок коштів на визначеному рахунку перевищує суму максимального балансу – надлишок коштів перераховується на інший визначений рахунок. Якщо залишок коштів на визначеному рахунку є меншим від мінімального балансу – його підтримка забезпечується за рахунок перерахування коштів із іншого визначеного рахунку;
 • Підтримка фіксованого балансу на рахунку (Exact Balance) - надає можливість постійно підтримувати на рахунку встановлений фіксований баланс. У випадку, коли залишок коштів на визначеному рахунку перевищує суму фіксованого балансу,надлишок коштів перераховується на інший визначений рахунок. Якщо ж залишок коштів є меншим від фіксованого балансу – його підтримка забезпечується за рахунок перерахування коштів з іншого визначеного рахунку.
Cash Management #9 | Raiffeisen Bank Aval
Консолідація залишків коштів клієнта (Zero balancing)
Показати деталі Приховати деталі
 • Послуга допомагає акумулювати на рахунку головної компанії залишки коштів, що доступні на рахунках структурних підрозділів або дочірніх компаній.
Чи була ця сторінка корисною для вас?
Дякуємо! З Вашою допомогою ми стаємо краще!