Skip to main content

Депозити для корпоративних клієнтів

Ефективний інструмент використання тимчасово вільних коштів для отримання стабільного прибутку.

 

Хочете обрати вклад, який найбільше вам підходить? Тоді порівняйте їх, побачте усі плюси та мінуси та оберіть, що хочете.

Як відкрити депозит?

1. Звернутись до представника Банку Оформити заявку на сайті або звернутися до представника Банку
2. Укласти угоду Визначити оптимальний депозит, надати перелік необхідних документів, укласти угоду та перерахувати кошти на депозитний рахунок
3. Отримувати відсотки На дату закінчення строку вкладу кошти автоматично повертаються на поточний рахунок. Нараховані відсотки за депозитами виплачуються в кінці строку або щомісячно. У банку передбачені вклади, за якими можливе дострокове повернення
1. Звернутись до представника Банку Оформити заявку на сайті або звернутися до представника Банку
2. Укласти угоду Визначити оптимальний депозит, укласти угоду та перерахувати кошти на депозитний рахунок
3. Отримувати відсотки Банк нараховує та виплачує відсотки згідно з умовами обраного Вами депозиту

Види депозитів

Піклуючись про своїх клієнтів, Raiffeisen Bank пропонує депозити відповідно до потреб кожного з них

від 1,7%

Поточний

Вклад передбачає вільне розпорядження коштами.

Особливість вкладу:

• Незнижувальний залишок –10 000.00 грн.

• Строк розміщення -  367 календарних днів.

• Відсутність обмежень по сумі поповнення та зняття.

• Сплата відсотків щомісячно.

• Опція підписання за допомогою КЕП.

від 1,3% / 0,1%

Класичний

Вклад призначений для отримання максимального доходу від розміщення коштів.

Особливість вкладу:

• Мінімальна сума – 50 000.00 грн./10 000.00 USD/EUR.

• Строк розміщення від 3 календарних днів.

• Вибір періодичності сплати процентів (щомісяця/в кінці терміну).

• Опція підписання за допомогою КЕП.

від  1,7% / 0,1%

Класичний достроковий

Вклад надає можливість дострокового вилучення коштів.

Особливість вкладу:

• Мінімальна сума – 50 000.00 грн./10 000.00 USD/EUR.

• Строк розміщення від 3 календарних днів.

• Вибір періодичності сплати процентів (щомісяця/в кінці терміну).

• Дострокове розірвання.

• Опція підписання за допомогою КЕП.

contact
Якщо у вас залишилися питання, зв'яжіться, будь ласка, з представником Банку

Порівняння вкладів

Оберіть депозит з найвигіднішими умовами пакету

Корисна інформація

Послуга відкриття та обслуговування вкладних рахунків Клієнтів - суб’єктів господарювання надається на умовах Договору комплексного банківського обслуговування (далі – Договір) або на умовах окремо укладеного Генерального депозитного договору (далі – Генеральний депозитний договір) та договору про вклад, який укладається в рамках Генерального депозитного договору та є його невід’ємною частиною. Договір та Генеральний депозитний договір укладається на необмежений строк.

1. Клієнт, який отримує послугу на умовах Договору, має право ініціювати розірвання Договору шляхом направлення Банку відповідної заяви, з моменту отримання якого Банк має право припинити надання Послуг за Договором. Договір вважатиметься розірваним після закриття всіх Рахунків Клієнта та повного виконання Клієнтом своїх обов‘язків за Договором. Розміщення Клієнтом в Банку вкладу може здійснюватися на визначений заявою  про вклад строк (Строкові вклади) або на умовах видачі вкладу на першу вимогу Клієнта (Вклади на вимогу).

У випадку, якщо Клієнт не вносить Вклад у строк, передбачений Заявою про вклад, зобов’язання Банку та Клієнта є припиненими. Зміни та доповнення до Договору вносяться шляхом викладення «Правил банківського обслуговування суб’єктів господарювання – Клієнтів корпоративного бізнесу в  АТ «Райффайзен Банк»  в новій редакції та її оприлюднення двічі на місяць – 1 (першого) та 15 (п’ятнадцятого) числа кожного календарного місяця на Сайті Банку та у відділеннях Банку.

Якщо 1 (перше) та/або 15 (п’ятнадцяте) число припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, оприлюднення здійснюється в перший Робочий день, наступний за ним. Змінені Правила набирають чинності у відносинах Сторін із зазначеної в них дати, але не раніше 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дати їхнього оприлюднення на Сайті Банку. Такі Правила вважаються прийнятими Клієнтом, якщо до дати набрання ними чинності Клієнт не повідомить Банк про розірвання Договору. Повернення Вкладу до останнього дня строку Вкладу (для Строкових вкладів) на умовах, передбачених Заявою, вважається достроковим.

Клієнт має право вимагати дострокового повернення Вкладу в повному обсязі до настання Дати закінчення Вкладу (в разі наявності даної умови в Заяві) за умови письмового повідомлення Банку не пізніше, ніж за 2 (два) робочих дні до дати дострокового повернення суми Вкладу в повному обсязі (якщо іншого строку не передбачено Заявою) та за умови підписання Сторонами Заяви про зміну умов Вкладу про дострокове повернення Вкладу. 

У випадку повернення Вкладу на вимогу Клієнта до настання Дати закінчення Вкладу, Банк здійснює перерахунок процентів за фактичний строк користування Вкладом згідно визначених Заявою умов повернення Вкладу до Дати закінчення Вкладу.

2. Клієнт, який отримує послугу на умовах Генерального депозитного договору, має право  здійснювати розміщення вкладу в Банку на визначений договором про вклад строк (строкові вклади) або на умовах видачі вкладу на першу вимогу клієнта (вклади на вимогу).

Протягом строку дії Генерального депозитного договору клієнт має право ініціювати його розірвання за умови повернення Банком клієнту всіх вкладів, розміщених відповідно до договорів про вклад, сплати процентів та закриття вкладних рахунків. Розірвання Генерального депозитного договору здійснюється шляхом укладання між Банком та клієнтом додаткової угоди про його розірвання.

Повне або часткове повернення вкладу на вимогу клієнта до настання дати закінчення вкладу здійснюється, якщо таку можливість передбачено договором про вклад, за умови направлення клієнтом до Банку відповідного письмового повідомлення у визначений договором про вклад строк. Повне повернення вкладу можливе за умови укладення між Банком та клієнтом додаткової угоди до договору про вклад. По строковим вкладам клієнт має право вимагати повернення вкладу до настання дати закінчення вкладу тільки у випадку, якщо майнові права на грошові кошти на вкладному рахунку не передані в забезпечення виконання будь-яких зобов’язань клієнта перед Банком.

Зміни та доповнення до Генерального депозитного договору та договорів про вклад можуть бути внесені за згодою Банка та клієнта з обов’язковим укладенням додаткової угоди, крім випадків, передбачених Генеральним депозитним договором, договорами про вклад та/або законодавством України.

3. Послугу надає АТ «Райффайзен Банк», ліцензія НБУ №10 від 18.06.2018р.; код ЄДРПОУ 14305909; включений до Державного реєстру банків 27.03.1992р. під № 94; місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Алмазова, 4а; контактні телефони: 044 490 88 88; 0 (800) 505-045; адреса електронної пошти info@aval.ua; державне регулювання діяльності Банку здійснює Національний банк України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9; гаряча лінія: 0800 505 240).

Важливо! Фонд гарантування вкладів відшкодовує кошти за вкладами фізичних осіб - підприємцівШановні клієнти,повідомляємо Вам, що починаючи з 1 січня 2017 року, Фонд гарантування вкладів відшкодовує кошти за вкладами фізичних осіб - підприємців, незалежно від дня відкриття рахунку.

Учасник Фонду гарантування вкладів

Довідка про систему гарантування вкладів

Шановні клієнти,Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України № 71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року, починаючи з 01.01.2017 р. для доходів фізичних осіб-підприємців у вигляді нарахованих процентів на депозитний (поточний, картковий) рахунок застосовується ставка ПДФО - 18% та утримується військовий збір у розмірі 1,5%. 

У зв'язку з цим, на Ваші рахунки зараховуються проценти за мінусом 19,5% податку. 

Наголошуємо, що основна сума банківського вкладу (сума, розміщена Вами відповідно до договору банківського вкладу) не оподатковується.

У випадку питань звертайтеся до інформаційного центру для клієнтів малого та середнього бізнесу за номером телефону  0 (800) 505-045