Вклад "Універсальний+" #4 | Raiffeisen Bank Aval Вклад "Універсальний+" #5 | Raiffeisen Bank Aval
Новий зручний застосунок MyRaif
Завантажити Завантажити
 • Приватним особам
 • Бізнесу
 • Преміум
 • Корпоративним клієнтам

Вклад "Універсальний+"

Вклад “Універсальний+” –  безстроковий вклад з правом поповнення та часткового зняття, щомісячна капіталізація відсотків.

З 03.04.2024 нові рахунки не відкриваються.

Вклад "Універсальний+" #2 | Raiffeisen Bank Aval
Вклад "Універсальний+" #3 | Raiffeisen Bank Aval

Процентні ставки, річні

Валюта

Гривня

для Пакету послуг: "Exclusive" для Преміум клієнтів банку

4,00%

для Пакету послуг: "Prestige" для Преміум клієнтів банку

3,00%

для Пакетів послуг: "StartUp" для Преміум клієнтів банку, "Райфкартка+"

2,75%

для пакетів послуг: "Райфкартка", "FUNкартка для дітей та підлітків"

2,25%

базова ставка (діє з 15.01.2016) для відкриття Вкладів поза Пакетами послуг та перерахунку процентів в разі дострокового повернення Вкладу "Ощадний"

0%

мінімальна сума вкладу / мінімальна сума поповнення вкладу

мінімальна - 100 грн, максимальна- необмежена

Умови депозитного вкладу

Термін вкладу

Безстроковий

Валюта вкладу

Гривня

Мінімальна/максимальна сума вкладу

у відділенні банку - 100 грн, в системі "Райффайзен Онлайн"- відсутня; 

максимальна- необмежена

Мінімальна сума поповнення вкладу

в системі Raiffeisen Online - відсутня, у відділенні банку - 100 грн

Поповнення вкладу безготівково

безкоштовно

Поповнення вкладу готівкою

безкоштовно

Переказ коштів у відділенні банку

на строковий вклад в межах Райффайзен Банк - безкоштовно;

на власний поточний рахунок «Для виплат» - 1% мін. 25 грн.; 

на власний рахунок "Поточний" – безкоштовно.

Часткове зняття коштів з власного рахунку

безкоштовно, шляхом переказу коштів на власні поточні, карткові, вкладні рахунки  в тому числі на вклад "Зростаючий" через систему Raiffeisen Online;

комісія за часткове або повне зняття готівкою коштів в гривні  в касі банку - 1% мін. 25 грн.

Перший внесок

Протягом дев'яноста днів з дати відкриття вкладу

SMS-інформування

Безкоштовна послуга SMS-інформування про здійснені по депозитному рахунку операції

Додаткова інформація

Ваш вклад буде закрито автоматично, якщо залишок на рахунку буде дорівнювати 0 протягом 1 року


ПОПЕРЕДЖЕННЯ клієнтам – фізичним особам при користуванні послугою із розміщення банківського вкладу (депозиту)

Послуга відкриття та ведення вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб надається АТ «Райффайзен Банк» (далі – Банк) на умовах Договору банківського обслуговування (далі –Договір).  Договір банківського обслуговування є договором приєднання (стаття 634 Цивільного кодексу України) та  складається з публічної  пропозиції, заяви про акцепт публічної пропозиції/угоди, «Правил банківського обслуговування фізичних осіб в АТ «Райффайзен Банк», тарифів Банку та заяви про розміщення вкладу (депозиту).
При розміщенні в Банку коштів вкладу (депозиту) для клієнта відсутні будь-які наслідки в разі його несвоєчасного звернення до Банку щодо повернення грошових коштів вкладу (депозиту). Так, строкові вклади (депозити), повертаються клієнту автоматично в дату закінчення строку вкладу (депозиту) шляхом переказу коштів на поточний рахунок клієнта. Також, вклади (депозити), умови розміщення яких передбачають дострокове повернення коштів вкладу (депозиту), можуть бути достроково повернені клієнту на підставі його  заяви.
Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання  послуги залучення банківського вкладу  (крім надання пакета банківських послуг).
Банк не має права вносити зміни до укладеної з клієнтом заяви про розміщення вкладу (депозиту)  в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено Договором або законом.
Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Корисна інформація

Інформація про наявність, перелік і вартість супровідних послуг банку та третіх осіб, включаючи розмір платежу та базу його розрахунку
Як відкрити депозит?

З 03.04.2024 нові рахунки не відкриваються.

Як поповнити вклад?

Поповнення вкладу може бути готівковим або безготівковим.

Здійснити внесення коштів готівкоюна вклади «Класичний Строковий»* та поповнювати вклади «Ощадний» або «Універсальний+» можна у касі будь-якого відділення Райффайзен Банку.

Без комісії здійснити готівкове поповнення вкладу «Універсальний+» можна у відділенні, де був відкритий рахунок. При поповненні даного вкладу в іншому відділенні банку: у гривні  – безкоштовно; в іноземній валюті – 0,7% від суми, але не менше ніж 1 дол. США / євро.

Безготівкове внесення коштів на вклад «Класичний Строковий» можливо одноразово в системі «Райффайзен Онлайн» з будь-якого рахунку, або з власного поточного рахунку «Для виплат» у відділенні Банку.

Безготівкове поповнення вкладу «Ощадний» можливе у тому числі шляхом:

 • оформлення договору постійного доручення на автоматичне поповнення вкладу із поточного або карткового рахунку;
 • системи «Райффайзен Онлайн».

Безготівкове поповнення вкладу «Універсальний+» без комісій можна здійснити при поповненні:

 • з власного карткового рахунку в гривні через систему «Райффайзен Онлайн»;
 • з власного карткового рахунку в гривні з використанням постійного доручення;
 • із власного поточного рахунку «Для виплат»;
 • в гривні з іншого банку;
 • з власного вкладу «Універсальний+»


*Після першого внесення коштів поповнення вкладів не передбачається.

Чи може інша особа поповнити рахунок фізичної особи-резидента?

Інша особа може поповнити рахунок в національній валюті на будь-яку суму.

Якщо депозит відкрито в іноземній валюті, то поповнити такий рахунок готівкою може виключно його власник або інша особа за довіреністю (довіреність для поповнення депозитів оформлюється безкоштовно у відділенні Банку).

Яким чином клієнт отримує суму вкладу та відсотки?

Суму вкладу та нараховані відсотки можна отримати:

 • готівкою у будь-якому відділенні Райффайзен Банку;
 • здійснивши безкоштовне налаштування постійного доручення на автоматичний переказ відсотків або суми вкладу з поточного рахунку «Для виплат» на власний картковий рахунок;
 • переказавши кошти за лічені хвилини з поточного рахунку «Для виплат» або з вкладу «Універсальний» на власний картковий рахунок за допомогою системи «Райффайзен Онлайн» та отримати кошти в банкоматі.

При частковому або повному знятті коштів з вкладу «Універсальний:

 • без комісій здійснити безготівкове перерахування грошових коштів із вкладу «Універсальний» на власний картковий рахунок за допомогою системи «Райффайзен Онлайн».
 • без комісій здійснити безготівкове перерахування грошових коштів із вкладу «Універсальний» на власний рахунок "Поточний", на власний вклад на вимогу "Універсальний", на строковий вклад в межах Райффайзен Банку.
 • за умови зняття готівки з рахунків відкритих у гривні - 1% від суми, але не менш ніж 25 грн;
 • за умови зняття готівки з рахунків відкритих в іноземній валюті - безкоштовно.
 • за безготівкове перерахування грошових коштів із вкладу "Універсальний" на власний поточний рахунок «Для виплат» у відділенні Банку: у гривні  -  1% від суми, але не менш ніж 25 грн; в EUR - 1% від суми, але не менш ніж 1 євро; в USD - 1 дол.США;

Якщо сума вкладу та відсотків за ним до видачі перевищує 5 тис. дол. США або еквівалент цієї суми в іншій валюті, її необхідно замовити заздалегідь (за 2 банківські дні).

Для здійснення замовлення необхідно особисто звернутися до відділення Райффайзен Банку та подати відповідну заяву, або замовити необхідну суму, зателефонувавши до Інформаційного Центру Банку.

Як здійснюється контроль за станом рахунків?

Контролювати стан рахунків найзручніше за допомогою системи Raiffeisen Online для приватних осіб, доступ до якої надається безкоштовно.

Також вклад автоматично підключається до безкоштовної послуги SMS-інформування щодо операцій із депозитами для фізичних осіб. 


Як оподатковується депозит?

Доходи фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців у вигляді нарахованих відсотків за банківськими рахунками (депозитними, поточними, картковими) підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб незалежно від суми отриманого доходу:

 • ставка оподаткування – 18%;
 • військовий збір - 1,5%.

Банк самостійно здійснює утримання та перерахування податку з суми нарахованих відсотків (тобто Клієнту на рахунок зараховуються відсотки за мінусом 19,5%).

Основна сума банківського вкладу не оподатковується.

Чи можна отримати офіційну довідку про стан депозитного рахунку?

Отримати офіційну довідку про стан депозитного рахунку можливо:

зателефонувавши до Інформаційного центру Банку (0 800 500 500); 

за запитом до чату системи Raiffeisen Online; 

в будь-якому відділенні Банку.


Вартість надання довідки становить 100 грн. Деталі.


Як нараховуються відсотки за вкладом

Відсотки за користування Вкладом  нараховуються Банком на залишок суми Вкладу на кінець дня за кожний календарний день зберігання Вкладу, починаючи з дня, наступного за днем зарахування на Вклад та включно по день, який передує поверненню вкладу Клієнту.

Після відкриття Вкладу в системі Raiffeisen Online в день його відкриття відсоткова ставка буде відображатись як 0%, оскільки нарахування відсотків починається з наступного дня, при наявності залишку по Вкладу. Тобто, після відкриття Вкладу та його поповнення відсоткова ставка буде відображатись на наступний день у розмірі, зазначеному в Заяві-Договорі про Вклад.

Нараховані відсотки виплачуються відповідно до умов Заяви-Договору про Вклад, а саме:  – по вкладу «Ощадний» та «Універсальний+» щомісячно, по вкладу «Класичний Строковий» в кінці терміну.

Нарахування відсотків здійснюється виходячи з фактичної кількості днів у місяці та році, відповідно, у різні місяці може відрізнятись.

Дострокове закриття депозитного рахунку

Достроково закрити депозитний рахунок можливо за зателефонувавши до Інформаційного центру Банку (0 800 500 500) або за запитом до чату системи Raiffeisen Online. Деталі.


Право клієнта на відмову від договору про надання банківської послуги

Клієнт має право відмовитись від Заяви-Договору (розірвати її) та вимагати повернення повної суми Вкладу або його частини (за виключенням мінімальної суми Вкладу). З цією метою Клієнт має подати відповідну письмову заяву у відділенні Банку або через Систему Raiffeisen Online (Додаток № 3 до Правил). У випадку отримання вимоги Клієнта Банк повертає повну суму Вкладу або його частину з нарахуванням та сплатою процентів в дату його повернення.

Інформація про істотні характеристики послуги банківського вкладу Універсальний+"