Комплаєнс #2 | Raiffeisen Bank Aval Комплаєнс #3 | Raiffeisen Bank Aval
Новий зручний застосунок MyRaif
Завантажити Завантажити
Увійти Перекази та Платежі
Комплаєнс #12 | Raiffeisen Bank Aval Комплаєнс #13 | Raiffeisen Bank Aval Комплаєнс #14 | Raiffeisen Bank Aval Комплаєнс #15 | Raiffeisen Bank Aval Комплаєнс #16 | Raiffeisen Bank Aval Комплаєнс #17 | Raiffeisen Bank Aval
Ukr

Комплаєнс

Комплаєнс


Акціонерне товариство «Райффайзен Банк», як учасник міжнародної банківської Групи Райффайзен, приділяє значну увагу дотриманню вимог законодавства, нормативно-правових актів, ринкових стандартів, правил добросовісної конкуренції, правил корпоративної етики, уникненню конфлікту інтересів.


Принципи та цінності Групи Райффайзен

Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ (РБI) входить до складу австрійської банківської групи Райффайзен. Основні принципи, якими керується наша Група, походять від ідей Фрідріха Вільгельма Райффайзена (1818-1888), який вважав, що вся економічна діяльність має бути спрямованою на єднання суспільства та самодопомогу, а також на забезпечення самодостатнього розвитку.

РБІ та його пов’язані компанії (Група РБІ) є важливими учасниками економічних відносин в Австрії та у багатьох країнах, де вони здійснюють бізнесову діяльність. Ми – прихильники ідеї стійкого корпоративного управління та дотримання принципів соціальної та екологічної відповідальності, що є складовими такого управління. Наша роль справедливого партнера у світі бізнесу характеризується відповідальністю перед усіма зацікавленими сторонами: передусім перед нашими клієнтами, постачальниками, працівниками та акціонерами, так само, як і перед суспільством в цілому.

Кодекс поведінки Групи РБІ визначає основні цінності нашого Банку та є основою корпоративної культури, яка сповнена духом доброчесності. Він відповідає міжнародній практиці та ґрунтується на етичних принципах, однак не може охопити кожну ситуацію. Конкретні умови можуть бути зазначені у відповідних внутрішніх правилах.

У разі розбіжностей між місцевим законодавством та цим Кодексом, мають застосовуватись більш суворі правила, що передбачають більш суворі наслідки. Всі управлінські документи повинні відповідати принципам, визначеним у Кодексі. Кодекс покликаний забезпечити відповідність нашої поведінки в ділових стосунках та в питаннях етики нашим високим стандартам.

Кодекс поведінки Групи Райффайзен Банк Інтернаціональ

Кодекс поведінки для постачальників Групи Райффайзен Банк Інтернаціональ (для резидентів)

Кодекс поведінки для постачальників Групи Райффайзен Банк Інтернаціональ (для нерезидентів)

Обмеження у відносинах з клієнтами. Заборонені операції

Акціонерне товариство «Райффайзен Банк», як учасник міжнародної банківської Групи Райффайзен, приділяє значну увагу дотриманню національних та міжнародних стандартів боротьби з шахрайством, корупцією, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також фінансуванням тероризму.

Фінансові послуги Райффайзен Банку не можуть використовуватись для проведення/здійснення заборонених операцій, зокрема, операцій:

 • пов’язаних із діями, забороненими/обмеженими згідно з санкціями України на підставі Закону України «Про санкції»;
 • прямо або опосередковано пов’язаних із видами діяльності, забороненими/обмеженими відповідно до рішень уповноважених міжнародних органів та окремих держав (зокрема, Ради Безпеки ООН та її комітетів, ЄС, США тощо), політики Банку та Групи Райффайзен;
 • пов’язані з проведенням операцій з або на користь осіб, щодо яких застосовані міжнародні санкції відповідно до рішень уповноважених міжнародних органів та окремих держав, політики Банку та Групи РБІ;
 • що мають ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу та/або можуть призвести  до порушення законодавства або до здійснення ризикової діяльності.

У відповідності до законодавства України, в своїй діяльності Банк дотримується санкцій України, запроваджених на підставі Закону України «Про санкції» з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України та протидії терористичній діяльності.

Згідно з міжнародно-правовими зобов’язаннями України, Банк дотримується міжнародних санкцій Організації Об’єднаних Націй згідно з рішеннями Ради Безпеки ООН та її комітетів. Політика Банку як члена Групи Райффайзен також передбачає обов’язкове дотримання санкцій, запроваджених Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки (у тій частині, в якій їх дотримується Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ,контролер міжнародної банківської Групи Райффайзен).

Використання послуг Банку з метою проведення заборонених операцій (у тому числі проведення заборонених операцій за рахунками, переказ коштів без відкриття рахунку для проведення заборонених операцій, використання власних або кредитних коштів Банку для прямого або опосередкованого фінансування заборонених операцій) є підставою для відмови в обслуговуванні клієнта, закриття рахунку або відмови у проведенні операції, наданні кредиту, настання інших наслідків, передбачених законодавством України або укладеними договорами. Клієнт повинен обґрунтовано довести той факт, що його операції не відносяться да заборонених операцій, в т.ч. з наданням підтверджуючих документів.


Види діяльності, заборонені/обмежені відповідно до рішень уповноважених міжнародних органів (зокрема, Ради Безпеки ООН та її комітетів, Ради ЄС тощо), політики Банку та Групи Райффайзен

1. Тероризм (фінансування тероризму).

2. Обіг наркотичних речовин.

3. Проституція.

4. Корупція та хабарництво (отримання/надання/обіцянка/вимога неправомірної вигоди).

5. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

6. Порушення прав людини, зокрема:

 • порушення Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р.;
 • порушення трудового законодавства та законодавства про соціальне забезпечення України;
 • порушення відповідних міжнародних договорів ООН та актів міжнародних організацій з питань прав людини;
 • порушення прав місцевого та корінного населення.

Банк не може бути залучений до здійснення операцій з підтримки виробництва продукції/товарів/послуг, які можуть використовуватися для розгону демонстрацій, політичних заворушень та інших порушень прав людини.

7. Діяльність, наслідком якої може бути тривалий негативний вплив на навколишнє природне середовище, зокрема: діяльність у галузі атомної енергетики, діяльність, наслідком якої є руйнування тропічних дощових лісів, забруднення навколишнього середовища, водних ресурсів тощо. Діяльність клієнта не повинна порушувати законодавства України та міжнародних договорів про захист навколишнього природного середовища.

8. Діяльність, пов‘язана із проведенням наукових досліджень та розробок, пов’язаних із військовими матеріалами, їх виробництвом, технічною підтримкою використання, торгівлею, включаючи зброю, військове обладнання, що може використовуватись для внутрішніх репресій або агресії проти іноземних держав, постачання військових матеріалів до держав, в яких відбуваються або очікуються збройні конфлікти чи політичні заворушення.

9. Діяльність, пов’язана із розробкою, виробництвом продукції, обслуговуванням, програмуванням, торгівлею механічними та електронними пристроями для азартних ігор, організацією та маркетингом азартних ігор. Під обмеження потрапляють корпорації (їх дочірні компанії), які генерують понад 20% загального обсягу надходжень від бізнесу в азартних іграх або мають більше 20% загальних активів, інвестованих в компанії грального бізнесу.

Ділові відносини з суб’єктами азартного бізнесу в Україні у відповідності до  політики Групи Райффайзен не підтримуються. Банк не встановлює кореспондентські відносини з «фіктивними» банками (shell banks).

10. Діяльність прямо або опосередковано пов'язана з державою, що здійснює збройну агресію проти України, самопроголошеною державою Придністровська Молдавська Республіка, тимчасово-окупованими територіями Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим, Еритреєю, Корейською Народно-Демократичною Республікою, Іраном, Сирійською Арабською Республікою, Ісламським Еміратом Афганістан та Республікою Нікарагуа.

11. Транскордонний переказ валютних цінностей з України/переказ коштів на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях/іноземній валюті, відкриті в банках-резидентах, що здійснюється за дорученням клієнтів та прямо або опосередковано пов’язаний з рф/рб та/або має наступні ознаки (але не обмежуючись ними), зокрема:

- з оплати на контрагента, який має кінцевого бенефіціарного власника резидента рф/рб;

- з метою приховування реального вигодонабувача – резидента рф/рб;

- з оплати товарів / послуг виробництва (походження) рф/рб;

- з оплати транспортно-експедиційних послуг по території рф/рб;

- пов’язані зі зміною учасників фінансової операції з метою виведення коштів на користь резидентів рф/рб, маскування уникнення обмежень, застосованих до резидентів рф/рб;

- із зарахування виручки від контрагентів-резидентів рф/рб за експорт товарів (продукції, робіт/послуг), що поставлені після 24.02.2022 року;

 - пов’язані з іншими випадками, що свідчать про уникнення або сприяння уникненню вимог НБУ.

12. Експорт товарів із нерезидентами, місцезнаходження (реєстрація) яких є країни: Вірменія, Азербайджан, Грузія, Казахстан, Узбекистан, Туреччину, ОАЕ за певними УКЗЕД у таких сферах та галузях: автомобілі (включаючи запасні частини), електроніка, ліс, нафта. Також, заборонено експорт товарів до Вірменії, Азербайджану, Грузії, Казахстану, Узбекистану, Туреччини, ОАЕ, Китаю, Сінгапуру, Гонконгу та Кіпру що можуть бути реекспортовані або іншим чином передані до рф/рб.

13. Діяльність, пов’язана з постачанням послуг віртуальних активів, в тому числі здійснення переказів та платежів у віртуальних активах та/або платежів, пов’язаних з віртуальними активами.

Операції, заборонені або обмежені у відповідності до міжнародних санкцій

Операції, заборонені або обмежені у відповідності до міжнародних санкцій

Згідно із законодавством ЄС, дотримання запровадження санкцій з боку ЄС є обов’язковим для Групи Райффайзен та всіх його дочірніх установ, в тому числі, Банку. Також, політика міжнародної банківської Групи Райффайзен передбачає дотримання санкцій США задля запобігання штрафних санкцій (включаючи вторинні санкції) з боку США до всієї Групи.

Санкції України

З метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави у відповідності до Закону України «Про санкції» №1644-VII від 14.08.2014р., Україною можуть застосовуватися спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції). 

Санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність. 

Застосування санкцій не виключає застосування інших заходів захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави. 

Правову основу застосування санкцій становлять Конституція України, міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, закони України, нормативні акти Президента України, Кабінету Міністрів України, рішення Ради національної безпеки та оборони України, відповідні принципи та норми міжнародного права.


1. Закону України «Про санкції»

2. Постанова Правління НБУ № 65 від 11.05.2023р. «При затвердження Положення про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» 

3. Рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» розміщені на Офіційному інтернет-представництві Президента України або сайті Ради національної безпеки і оборони України

4. Перелік осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

Ризикова діяльність

Ознаки ризикової діяльності визначаються Національним Банком України, зокрема,такими ознаками є:

 • проведення клієнтами фінансових операцій, що не мають документальногопідтвердження очевидної економічної доцільності (сенсу) та/або, якщо клієнтом не надані документи (інформація) щодо його фінансового стану, змісту діяльності/фінансової операції, його реальних фінансових можливостей, або в разі невідповідності фінансових операцій клієнта наявним у Банку документам (інформації) щодо фінансового стану та/абозмісту діяльності (соціального статусу) клієнта. Звертаємо увагу, що договір пронадання/отримання фінансової допомоги/позики не є документально підтвердженим джерелом коштів та не може бути прийнятий Банку для здійснення фінансової операції;
 • проведення фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов’язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування тощо (зокрема пов’язаних зізняттям готівкових коштів, переказом коштів за кордон, купівлею-продажем цінних паперів, використанням рахунків осіб не за призначенням тощо);
 • ініціювання/здійснення фінансових операцій з використанням втрачених, викрадених документів або таких, що мають ознаки підроблених, недійсних (нікчемних);
 • здійснення фінансової операції клієнтом, який є публічним діячем, особою, близькою або пов’язаною з публічним діячем, без надання до Банку документально підтверджених відомостей стосовно джерел походження коштів (активів, прав на такі активи), достатніх для підтвердження його (її) реальних фінансових можливостей проводити чи ініціювати проведення відповідної фінансової операції;
 • неодноразове проведення клієнтом фінансових операцій з перерахування коштів закордон як здійснення авансових платежів (попередньої оплати) на виконання зовнішньоекономічного(них) договору(рів), за яким(и) контрагент(и) неодноразо вопорушує(ють) виконання/не виконує(ють) умов(и) відповідного(них) зовнішньоекономічного(них) договору(рів);
 • проведення фінансових операцій клієнтами, щодо яких Банк позбавлений можливості вжити достатніх заходів для встановлення їх кінцевого(вих) бенефіціарного(их)власника(ків) [контролера(рів)] та/або щодо яких є підстави вважати, що вонивикористовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого(вих) бенефіціарного(них) власника(ків) [контролера(рів)], в т.ч. у разі встановлена Банком інформація про кінцевого(вих) бенефіціарного(них) власника(ків), яка не відповідає інформації, вказаній в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
 • наявність у Банку підозр/припущень, що ґрунтуються на результатах аналізу наявної інформації та можуть свідчити про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи джерела походження активів пов’язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи пов’язані із вчиненням іншого суспільно небезпечного діяння, яке визначене Кримінальним кодексом України як злочин або за яке передбачені міжнародні санкції.

Протидія корупції та шахрайству

У своїй діяльності Райффайзен Банк дотримується найвищих стандартів ділової етики та вживає всіх можливих заходів для запобігання проявам корупції та шахрайства у відносинах із клієнтами та партнерами.


Відповідно до Кодексу професійної поведінки Групи Райффайзен Банк Інтернаціональ та корпоративних політик, у тому числі Антикорупційної програми АТ "Райффайзен Банк" та його дочірних компаній, ми відкрито ведемо бізнес із клієнтами та партнерами, заохочуємо дотримання встановлених принципів протидії корупції та шахрайству в будь-яких проявах.

У своїй діяльності ми:

 • невідкладно реагуємо на будь-які прояви корупції та шахрайства;
 • не беремо участі в угодах, якщо є підстави вважати, що вони пов’язані з корупційними діями чи шахрайством;
 • протидіємо конфлікту інтересів, що може спричинити фінансові та репутаційні втрати;
 • не беремо участі в заходах, які можуть вплинути на ухвалення ділових рішень, при наявності ознак корупції чи конфлікту інтересів.
Банк високо цінує своїх клієнтів та набуту репутацію, тож якщо вам стануть відомі факти:- корупційних діянь, шахрайства за участі працівників Банку, клієнтів чи партнерів;- неправомірного розкриття банківської та / або комерційної таємниці;- неналежної професійної поведінки працівників Банку, що можуть зашкодити інтересам Банку та його репутації,звертайтеся за номерами безкоштовної «гарячої лінії»: 0 800 509 990 та  044 230 99 59 (для Києва) або за адресою електронної пошти на [email protected] для отримання рекомендацій щодо подальших дій. Також ми будемо вдячні вам за повідомленя через спеціальну форму - їх можна залишити як анонімно, так і від свого імені.

Ми зацікавлені в отриманні своєчасної та достовірної інформації! Тож жодне повідомлення не залишиться без кваліфікованого розгляду та належного реагування!


Повідомлення про факти корупції та шахрайства

Якщо вам відомо про випадки корупційних дій чи шахрайства з боку працівника, клієнта чи партнера Банку, повідомте нас про це

Безпека банківських операцій

Безпека є одним із найвищих пріоритетів Райффайзен Банку. Ми запроваджуємо новітні технологічні та організаційні рішення, відслідковуємо нові загрози та вдосконалюємо захист наших систем. Для максимальної надійності запрошуємо наших клієнтів до співпраці та просимо бути пильними.

 • Вам пропонують оформити кредит для іншої особи чи роботодавця?
 • Незнайомі люди просять ваш паспорт чи ідентифікаційний код на кілька годин за винагороду?
 • Вам телефонують чи надсилають смс-повідомлення і просять повідомити персональні дані, розповідають про блокування вашої картки чи рахунка?
 • За вашим картковим рахунком здійснюються операції, про які вам нічого не відомо?

Якщо хоча б на одне із цих запитань ви відповіли «так», існує небезпека того, що ви можете стати жертвою шахраїв. Для отримання рекомендацій щодо подальших дій при виникненні таких чи інших підозрілих для Вас ситуацій просимо звертатися за телефонами «Гарячої лінії з протидії шахрайству» 0 800 509 990, 044 230 99 59 або написати на електронну адресу [email protected] 


Будьте пильними та обережними! Разом ми зможемо протидіяти корупції та шахрайству.

Рекомендації від ЕМА

Ознайомитися з рекомендаціями клієнтам від Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЕМА щодо дій у разі загрози шахрайства