Депозити #9 | Raiffeisen Bank Aval Депозити #10 | Raiffeisen Bank Aval
Бережіть себе. Все онлайн в Raiffeisen Online.
Завантажити Завантажити
Увійти Перекази та Платежі
Депозити #19 | Raiffeisen Bank Aval Депозити #20 | Raiffeisen Bank Aval Депозити #21 | Raiffeisen Bank Aval Депозити #22 | Raiffeisen Bank Aval Депозити #23 | Raiffeisen Bank Aval Депозити #24 | Raiffeisen Bank Aval

Депозити для бізнесу

Депозити

Депозити від Raiffeisen Bank – це ефективний та стабільний інструмент використання тимчасово вільних коштів для надійного їх збереження та отримання стабільного прибутку у вигляді відсотків.

Депозити | Raiffeisen Bank Aval
Депозитна лiнiя

Передбачає можливість вільно поповнювати та частково знімати кошти без розірвання договору.

Мінімальна сума

Не встановлюється

Термін
1 рік та 1 день
Виплата відсотків

Щомісяця

Дострокове закриття

Можливе

Детальніше
Депозити #2 | Raiffeisen Bank Aval
Капiтал

Передбачає капіталізацію відсотків - відсотки щомісячно додаються, збільшуючи суму депозиту та прибуток від нього.

Мінімальна сума

1000 грн. 

Термін

від 1 до 12 місяців

Виплата відсотків
Капіталізація щомісяця
Дострокове закриття

Можливе

Детальніше
Депозити #3 | Raiffeisen Bank Aval
Лiдер

Передбачає можливість вибору форми виплати відсотків – щомісяця або в кінці строку дії депозиту.

Мінімальна сума

1000 грн.

Термін

від 1 до 12 місяців

Виплата відсотків

Щомісяця/в кінці строку

Дострокове закриття

Можливе

Детальніше
Депозити #4 | Raiffeisen Bank Aval
Вклад Партнер

Вклад Партнер, створено для клієнтів малого та середнього бізнесу, щоб ефективно використовувати депозит в якості забезпечення зобов`язань за кредитною операцією.

Мінімальна сума вкладу
1000 грн.
Термін вкладу

від 1 до 84 міс

Виплата відсотків
У кінці строку
Детальніше
Депозити #5 | Raiffeisen Bank Aval
Хочете обрати вклад, який найбільше вам підходить? Тоді порівняйте їх, побачте усі плюси та мінуси та оберіть, що хочете.
Порівняти усі депозити
Надійність ваших вкладів додатково забезечене членством Райффайзен Банк у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб
Корисна інформація
інформація, яка може бути корисною для вас
Інформація про послугу

Послуга відкриття та обслуговування Вкладних рахунків надається на умовах Договору банківського обслуговування, який укладається на необмежений строк.

Клієнт має право ініціювати розірвання Договору шляхом направлення Банку відповідного письмового повідомлення, з моменту отримання якого Банк має право припинити надання Послуг за Договором. Договір вважатиметься розірваним після закриття всіх Рахунків Клієнта та повного виконання Клієнтом своїх обов‘язків за Договором.

Розміщення Клієнтом в Банку Вкладів може здійснюватися на визначений Заявою строк (Строкові вклади) або на умовах видачі Вкладу на першу вимогу Клієнта (Вклади на вимогу).

Мінімальний строк розміщення Строкових вкладів – один місяць.

У випадку, якщо Клієнт не вносить Вклад у строк, передбачений Заявою про вклад, зобов’язання Банку та Клієнта є припиненими.

Зміни та доповнення до Договору вносяться Банком шляхом викладення «Правил банківського обслуговування клієнтів малого та мікробізнесу - юридичних осіб в АТ «Райффайзен Банк» та «Правил банківського обслуговування клієнтів малого та мікробізнесу - фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність в АТ «Райффайзен Банк » в новій редакції та її оприлюднення один раз на місяць першого числа кожного календарного місяця на Сайті Банку та у відділеннях Банку. Якщо перше число припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, оприлюднення здійснюється в перший Робочий день, наступним за ним. Змінені Правила набирають чинності у відносинах Сторін із зазначеної в них дати, але не раніше тридцяти календарних днів з дати їх оприлюднення на Сайті Банку. Такі Правила вважаються прийнятими Клієнтом, якщо до дати набрання ними чинності Клієнт не повідомить Банк про розірвання Договору. Клієнт зобов’язаний першого числа кожного місяця ознайомлюватись з новими (зміненими) Правилами.

Повернення Вкладу до останнього дня строку Вкладу (для Строкових вкладів) на умовах, передбачених Заявою, вважається достроковим.

Клієнт має право вимагати дострокового повернення повної суми Вкладу до настання Дати закінчення Вкладу за умови письмового повідомлення Банка не пізніше, ніж за два Робочих дня до дати дострокового повернення повної суми Вкладу. У випадку отримання вимоги Клієнта про дострокове повернення повної суми Вкладу, а також вимоги Клієнта - фізичної особи - підприємця про дострокове повернення частини Вкладу, раніше Дати закінчення Вкладу, Банк повертає Вклад разом з процентами, розмір яких перераховується за ставкою по денних залишках коштів на Поточному рахунку, визначеною на дату отримання такої вимоги діючими Тарифами Банку, за весь фактичний строк зберігання коштів на Вкладному рахунку.

Розмір витрат, які повинен сплатити клієнт та/або порядок їх визначення, включаючи податки, міститься в Тарифах.

Послугу надає АТ «Райффайзен Банк», ліцензія НБУ №10 від 02.07.2021р.; код ЄДРПОУ 14305909; включений до Державного реєстру банків 27.03.1992р. під № 94; місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9; контактні телефони: 044 490 88 88; 0 (800) 505-045; адреса електронної пошти [email protected]; державне регулювання діяльності Банку здійснює Національний банк України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9; гаряча лінія: 0800 505 240).

Важливо! Фонд гарантування вкладів відшкодовує кошти за вкладами фізичних осіб - підприємців

Шановні клієнти,

повідомляємо Вам, що починаючи з 1 січня 2017 року, Фонд гарантування вкладів відшкодовує кошти за вкладами фізичних осіб - підприємців, незалежно від дня відкриття рахунку.


Учасник Фонду гарантування вкладів

Звертаємо Вашу увагу!

Шановні клієнти,

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України № 71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року, починаючи з 01.01.2017 р. для доходів фізичних осіб-підприємців у вигляді нарахованих процентів на депозитний (поточний, картковий) рахунок застосовується ставка ПДФО - 18% та утримується військовий збір у розмірі 1,5%. 

У зв'язку з цим, на Ваші рахунки зараховуються проценти за мінусом 19,5% податку. 

Наголошуємо, що основна сума банківського вкладу (сума, розміщена Вами відповідно до договору банківського вкладу) не оподатковується.


У випадку питань звертайтеся до інформаційного центру для клієнтів малого та середнього бізнесу за номером телефону  0 (800) 505-045

Чи була ця сторінка корисною для вас?
Дякуємо! З Вашою допомогою ми стаємо краще!