Інформація для клієнтів-позичальників, які мають споживчі кредити, забезпеченням за якими є нерухоме майно | Raiffeisen Bank Aval Інформація для клієнтів-позичальників, які мають споживчі кредити, забезпеченням за якими є нерухоме майно #2 | Raiffeisen Bank Aval
Бережіть себе. Все онлайн в Raiffeisen Online.
Завантажити Завантажити
  • Приватним особам
  • Бізнесу
  • Преміум
  • Корпоративним клієнтам

Інформація для клієнтів-позичальників Банку, які мають споживчі кредити, забезпеченням за якими є нерухоме майно, що було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії російської федерації проти України

       У відповідності до Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо підтримки позичальників, майно яких було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії російської федерації проти України № 2823–IX. для клієнтів-позичальників, які мають споживчі кредити, забезпеченням за якими є нерухоме майно (квартира, інше житлове приміщення в будівлі, приватний житловий будинок, садовий або дачний будинок, об’єкт незавершеного житлового будівництва) передбачене право на призупинення виконання зобов’язання за споживчим кредитом на період дії та протягом 90 днів після припинення воєнного стану, встановлених Законом.

       

       Щоб скористатися правом на призупинення зобовязання по споживчому кредиту нерухоме майно має відповідати одному з критеріїв, наведених нижче:

1) розташоване на тимчасово окупованій території, визначеній Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України від 15.04.2014 № 1207-VI або на територіях, на яких ведуться воєнні (бойові) дії, або тимчасово окупованих збройними формуваннями РФ, визначених КМУ;

2) пошкоджене внаслідок збройної агресії РФ (може бути відновлено шляхом капітального ремонту або реконструкції);

3) знищене внаслідок збройної агресії РФ (відновлення неможливо або економічно недоцільно).


       Якщо об’єкти нерухомості відповідають критеріям Закону України № 2823–IX, позичальник (або його законний представник) може звернутися до Банку із заявою у довільній формі шляхом:

Якщо майно знаходиться

на непідконтрольній території


⇨ Заява про призупинення сплати грошового зобов’язання може бути підписана позичальником шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису та повинна бути направлена електронною поштою кредитору (Банку), у разі якщо нерухоме майно, станом на день подання заяви, розташоване:

  • на тимчасово окупованій території;
  • на територіях на яких ведуться воєнні (бойові) дії;
  • на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями рф.


Протягом 90 днів з дня виключення території, де знаходиться нерухоме майно, з переліку непідконтрольних територій, позичальник (або його законний представник) повинен надати  банку оригінали або нотаріально завірені копії підтвердних документів про факт пошкодженого та/або знищеного майна.


У випадку ненадання підтвердних документів, банк має право вимагати відновлення сплати зобов'язання по кредиту.

Якщо майно знаходиться

на підконтрольній території


⇨ Заява про призупинення сплати грошового зобов’язання повинна бути підписана позичальником (його представником) власноручно та надана в оригіналі на відділення Банку / направлення поштовим зв’язком на адресу Банку, якщо нерухоме майно, станом на день подання заяви, не розташоване:

  • на тимчасово окупованій території;
  • на територіях на яких ведуться воєнні (бойові) дії;
  • на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями рф.

 

До такої заяви повинні бути додані виключно оригіналами  документів або в нотаріально посвідчених копіях, які підтверджують факт пошкодження або знищення нерухомого майна затверджені Кабінетом Міністрів України, для забезпечення виконання ЗУ  2823–IX.

       Якщо надані документи позичальником (або законним представником) та об’єкт нерухомості відповідають вимогам Закону України №2823–IX, Банк призупинить виставлення кредитних зобов’язань до сплати по споживчому кредиту Позичальника до дати подачі заяви, з наступного дня за днем отримання банком заяви про призупинення зобов’язання до 90-го дня після дня припинення воєнного стану або до дня подачі підтвердних документів.


       Позичальник зобов’язаний повідомити Банк про отримання ним або іпотекодавцем, якщо він є відмінним від позичальника та належить до членів сім’ї позичальника, компенсації від держави за пошкоджене або знищене внаслідок збройної агресії Російської Федерації нерухоме майно, що було предметом забезпечення за договором про споживчий кредит, або про відновлення за рахунок держави пошкодженого/знищеного майна протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання компенсації або документального визнання такого майна відновленим.


       У разі неповідомлення позичальником Банк 10-ти денний термін  про отримання компенсації від держави за пошкоджене або знищене внаслідок збройної агресії Російської Федерації нерухоме майно або про відновлення такого майна за рахунок держави позичальник сплачує кредитору проценти, нараховані за договором про споживчий кредит за період такого прострочення, у подвійному розмірі.

Бережіть себе!

#Разом_з_Україною