Рахунок | Raiffeisen Bank Aval Рахунок #2 | Raiffeisen Bank Aval
Бережіть себе. Все онлайн в Raiffeisen Online.
Завантажити Завантажити
Увійти Перекази та Платежі
Рахунок #11 | Raiffeisen Bank Aval Рахунок #12 | Raiffeisen Bank Aval Рахунок #13 | Raiffeisen Bank Aval Рахунок #14 | Raiffeisen Bank Aval Рахунок #15 | Raiffeisen Bank Aval Рахунок #16 | Raiffeisen Bank Aval

Відкрити рахунок

Рахунок

З відкриттям рахунку Raiffeisen Bank пропонує широкий спектр послуг, які види бізнесу щодня для його стабільної роботи. Обирайте найкраще для розвитку своєї справи.

Корисна інформація
інформація, яка може бути корисною для вас
Інформація про послугу

Послуга відкриття та обслуговування Поточних та Карткових рахунків надається на умовах Договору банківського обслуговування, який укладається на необмежений строк.

Клієнт має право ініціювати розірвання Договору шляхом направлення Банку відповідного письмового повідомлення, з моменту отримання якого Банк має право припинити надання Послуг за Договором. Договір вважатиметься розірваним після закриття всіх Рахунків Клієнта та повного виконання Клієнтом своїх обов‘язків за Договором.

Зміни та доповнення до Договору вносяться Банком шляхом викладення «Правил банківського обслуговування клієнтів малого та мікробізнесу - юридичних осіб в АТ «Райффайзен Банк» та «Правил банківського обслуговування клієнтів малого та мікробізнесу - фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність в АТ «Райффайзен Банк» в новій редакції та її оприлюднення один раз на місяць першого числа кожного календарного місяця на Сайті Банку та у відділеннях Банку. Якщо перше число припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, оприлюднення здійснюється в перший Робочий день, наступним за ним. Змінені Правила набирають чинності у відносинах Сторін із зазначеної в них дати, але не раніше тридцяти календарних днів з дати їх оприлюднення на Сайті Банку. Такі Правила вважаються прийнятими Клієнтом, якщо до дати набрання ними чинності Клієнт не повідомить Банк про розірвання Договору. Клієнт зобов’язаний першого числа кожного місяця ознайомлюватись з новими (зміненими) Правилами.

Розмір витрат, які повинен сплатити клієнт та/або порядок їх визначення, включаючи податки, міститься в Тарифах.

Послугу надає АТ «Райффайзен Банк», Ліцензія НБУ №10 від 02.07.2021р.; код ЄДРПОУ 14305909; включений до Державного реєстру банків 27.03.1992р. під № 94; місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9; контактні телефони: 044 490 88 88; 0 (800) 505-045; адреса електронної пошти [email protected]; державне регулювання діяльності Банку здійснює Національний банк України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9; гаряча лінія: 0800 505 240).

Чи була ця сторінка корисною для вас?
Дякуємо! З Вашою допомогою ми стаємо краще!