Кредитна картка Підприємець + #7 | Raiffeisen Bank Aval Кредитна картка Підприємець + #8 | Raiffeisen Bank Aval
Новий зручний застосунок MyRaif
Завантажити Завантажити
Увійти Перекази та Платежі
Кредитна картка Підприємець + #17 | Raiffeisen Bank Aval Кредитна картка Підприємець + #18 | Raiffeisen Bank Aval Кредитна картка Підприємець + #19 | Raiffeisen Bank Aval Кредитна картка Підприємець + #20 | Raiffeisen Bank Aval Кредитна картка Підприємець + #21 | Raiffeisen Bank Aval Кредитна картка Підприємець + #22 | Raiffeisen Bank Aval
Ukr
Картки

Кредитна картка Підприємець +

Незамінний помічник для фінансування повсякденних бізнес-витрат підприємця

Кредитна картка Підприємець + | Raiffeisen Bank Aval
Visa payWave
Кредитна картка Підприємець + #2 | Raiffeisen Bank Aval

Кредитний ліміт – до 300 000 грн

Кредитна картка Підприємець + #3 | Raiffeisen Bank Aval

60 днів без сплати % (за безготівковими операціями покупки)

Кредитна картка Підприємець + #4 | Raiffeisen Bank Aval

Відсоткова ставка - 29,9 %

Кредитна картка Підприємець + #5 | Raiffeisen Bank Aval

Безготівкові платежі за довільними реквізитами у веб-версії / мобільному додатку Raiffeisen Business Online за рахунок власних чи кредитних коштів – Безкоштовно

Інформація про продукт

Послуга надання Кредиту «Кредитна карта Підприємець + (тарифна модель Кредитна картка для підприємців 2.0) *» надається на умовах Договору банківського обслуговування згідно Заяви про надання Кредиту та на строк, що передбачений Умовами кредитування.
Протягом дії Договору банківського обслуговування Клієнт має право ініціювати розірвання Договору банківського обслуговування, письмово повідомивши про це Банк. Розірвання Договору банківського обслуговування за иніціативою Клієнта можливе виключно за умовм відсутності будь-якої заборгованості Клієнта перед Банком за Кредитом.
Зміни та доповнення до Договору банківського обслуговування вносяться Банком шляхом викладення «Правил банківського обслуговування клієнтів малого та мікробізнесу - фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність в АТ«Райффайзен Банк» в новій редакції та її оприлюднення один раз на місяць першого числа кожного календарного місяця на сайті Банку та у відділеннях Банку (якщо перше число припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, оприлюднення здійснюється в первший робочий день, наступним за ним). Така періодичність внесення змін до Правил застосовуєтьсяу у випадках, коли внесення змін обумовлене необхідністю приведення умов Договору у відповідність до вимог законодавства України (в таких випадках, змінені Правила оприлюднюються на сайті Банку и набирають чинності із зазначеної в них дати). Клієнт зобов'язаний першого числа кожного місяця ознайомлюватись з новими (зміненими) Правилами.
Зміни та доповнення до Заяви про надання Кредиту вносяться шляхом укладання між Банком та Клієнтом додаткових договорів / заяв, якщо інше не передбачено Заявою.
Клієнт має право на дострокове виконання зобов'язань за Кредитом. Дострокове повернення Кредиту здійснюється шляхом направлення Банком на дострокове погашення забргованості за кредитом коштів, які надходять на рахунок або знаходяться на цьому рахунку в сумі, більшій, ніж сума щомісячного платежу у випадку наявності заборгованості за Кредитом та за відсутності заборгованості зі сплати інших платежів за Кердитом. Відмова Клієнта від зобов'язань за Кредитом в односторонньому порядку не передбачена.
Размір витрат, які повинен сплатити Клієнт та/або порядок їх визначения, включаючи податки, міститься в тарифах
Послугу надає АТ «Райффайзен Банк», ліцензія НБУ №10 від 02.07.2021р.; код ЄДРПОУ 14305909; включений до Державного реєстру банків 27.03.1992р. під № 94; місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9; контактні телефони: 044 490 88 88; 0 (800) 505-045; адреса електронної пошти [email protected]; державне регулювання діяльності Банку здійснює Національний банк України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9; гаряча лінія: 0800 505 240).Тарифи та умови кредитування

Термін дії кредиту4 роки з можливістю автоматичного продовження
Відкриття чіпової безконтактної картки Visa BusinessБезкоштовно
Валюта кредитуУкраїнська гривня (UAH)
Максимальний розмір кредитного лімітудо 300 000 грн
Процентна ставка за користування кредитом29,9 %
Пільговий періоддо 60 днів **
Мінімальний щомісячний платіж5% від залишку заборгованості за кредитом ***
Щомісячний страховий внесок0,5% від залишку заборгованості за кредитом (мін. 10 гривень, якщо заборгованість більше 20 грн) ****
Щомісячна плата за обслуговування рахункувідсутня
Безготівковий платіж за довільними реквізитами в Raiffeisen Business Online за рахунок власних чи кредитних коштівБезкоштовно
Комісія за зняття готівки на території України 2,5% + 15 грн
Дата погашення мінімального щомісячного платежудо 20-го числа кожного місяця
Погашення кредитної карткиБезкоштовно
Мобільний банкінгБезкоштовно
Дистанційне обслуговуванняЗбережіть свій час з використанням Кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та підписуйте всі документи без відвідування Відділення Банку. Детальніше за посиланням
Зверніть увагуНа виконання вимог ст. 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (надалі - Закон про банки) АТ «Райффайзен Банк» (надалі - Банк) подає до кредитного реєстру Національного банку України (надалі - Кредитний реєстр) інформацію про здійснені ним щодо клієнта-боржника кредитні операції, що зазначені у частині першій статті 49 Закону про банки, якщо сума заборгованості (за основною сумою та відсотками) за такими кредитними операціями дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальних заробітних плат (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті).
 Банк подає до Кредитного реєстру інформацію в складі та обсязі, що передбачені у ч. 3 ст. ст. 67Закону про банки», у визначеному Національним банком України порядку
* Тарифна модель «Кредитна карта для підприємців 2.0»
** Пільговий період застосовуться до безготівкових операцій оплати товарів/робіт/послуг в торгівельній мережі та / або мережі Інтернет з використанням платіжної картки. Під Пільговим періодом розуміється проміжок часу, який починається з дати використання кредиту (першої здійсненої в Пільговому періоді операції оплати вартості товарів/ послуг з використанням платіжної картки за рахунок кредиту за умови, що на дату здійснення такої операції відсутня заборгованість за кредитом, у разі наявності заборгованості за кредитом, для початку пільгового періоду вона має бути сплачена Клієнтом в повному обсязі) та закінчується через шістдесят календарних днів включно. Для всіх видаткових операцій оплати вартості товаров/послуг з використанням платжної картки, здійснених після першої такої операції в пільговому періоді, пільговий період закінчується в дату закінчення пільгового періоду для першої такої операції в цьому пільговому періоді. Пільговий період застосовується (проценти за користування Кредитом не нараховуються протягом цього періоду) за умови погашення використаної суми кредитного ліміту до кінця цього Пільгового періоду та вчасного погашення мінімальних щомісячних платежів протягом цього Пільгового періоду.
Наприклад,
- дата покупки - 26.06;
- дата найближчого розрахунку процентів - 25.07, наступні дати розрахунку процентів - 25.08;
- дати погашення мінімальних щомісячних платежів (5%) - 20-ті числа: до 20.07; 20.08;
- повне погашення - до 24.08;
- строк дії пільгового періоду - з 26.06 по 24.08.2020 (60 днів).
*** 5 (п'ять)% від залишку заборгованості. Сума мінімального щомісячного платежу виставляється до погашення кожного місяця в дату розрахунку процентів та має бути погашена до 20 числа наступного місяця.
**** Розраховується з суми на кінець місяця


Вас може зацікавити:


банківська картка для студента, як зробити банківську картку онлайн, виртуальные карты, зарплатная карточка, картка атб, скачать єпідтримка, карточка фишка окко, карта банка для ребенка, карта для фоп, тариф бізнес, эквайринг платежей, як зробити термінал на телефоні, термінал на андроід, услуга invoice, интернет эквайринг без комиссии, долар сьогодні


Корисна інформація
інформація, яка може бути корисною для вас
Вимоги до позичальника
  • Постійна реєстрація на території України
  • Реєстрація та діяльність ФОП – не менше 12 місяців
  • Вік - від 23 до 64 років
Документи для оформлення кредиту
  • Паспорт громадянина України
  • Ідентифікаційний номер платника податків
  • Фінансова звітніть (якщо бажана сума кредиту більше 150 000 грн)
Як легко погашати кредитну картку?

Оберіть найзручніший спосіб для вас:

  • карткою будь-якого українського банку на сайті Банку ; 
  • автоматично щомісячним платежем из  іншого карткового / поточного рахунку ФОП, відкритого в Райффайзен Банку;
  • через центри самообслуживания, депозитные банкоматы и каси Банку.
  • безготівковим переказом из поточного рахунку ФОП, відкритого віншому банку.

Усі послуги безкоштовні . 


1 Звертаємо увагу, банк-емітент може додатково стягувати комісію за цими типами переказів

Чи була ця сторінка корисною для вас?
Дякуємо! З Вашою допомогою ми стаємо краще!
Про нові податкові реалії підприємці зможуть дізнатися на безкоштовному вебінарі від SME ONLINE Hub
Про нові податкові реалії підприємці зможуть дізнатися на безкоштовному вебінарі від SME ONLINE Hub
27 Лютого 2024
Із 1,27 млрд грн допомоги українцям Райффайзен Банк другий рік поспіль лідирує серед банків
Із 1,27 млрд грн допомоги українцям Райффайзен Банк другий рік поспіль лідирує серед банків
26 Лютого 2024
Півмільярда гривень перерахували клієнти через Raiffeisen Online на допомогу Україні та українцям за час повномасштабної війни
Півмільярда гривень перерахували клієнти через Raiffeisen Online на допомогу Україні та українцям за час повномасштабної війни
23 Лютого 2024
Райф вберіг від шахраїв 107 млн грн клієнтів та заблокував понад 350 шахрайських сайтів у 2023 році
Райф вберіг від шахраїв 107 млн грн клієнтів та заблокував понад 350 шахрайських сайтів у 2023 році
19 Лютого 2024
Стартує 3-тій сезон грантової програми «Сміливі» від Райффайзен Банку та Астарти
Стартує 3-тій сезон грантової програми «Сміливі» від Райффайзен Банку та Астарти
16 Лютого 2024
Лариса Бондарєва: «Зараз час для банків підтримувати інвестиційні проекти в агросекторі»
Лариса Бондарєва: «Зараз час для банків підтримувати інвестиційні проекти в агросекторі»
15 Лютого 2024
Долучайтеся до серії безкоштовних вебінарів Cyber Level Up
Долучайтеся до серії безкоштовних вебінарів Cyber Level Up
15 Лютого 2024
Райффайзен Банк разом із учасниками ринку активно працює над проєктом із покриття воєнних ризиків
Райффайзен Банк разом із учасниками ринку активно працює над проєктом із покриття воєнних ризиків
14 Лютого 2024