Кредитна картка Підприємець + #7 | Raiffeisen Bank Aval Кредитна картка Підприємець + #8 | Raiffeisen Bank Aval
Залишайтеся вдома. Все онлайн у Raiffeisen Online.
Завантажити Завантажити
Увійти Перекази та Платежі
Кредитна картка Підприємець + #17 | Raiffeisen Bank Aval Кредитна картка Підприємець + #18 | Raiffeisen Bank Aval Кредитна картка Підприємець + #19 | Raiffeisen Bank Aval Кредитна картка Підприємець + #20 | Raiffeisen Bank Aval Кредитна картка Підприємець + #21 | Raiffeisen Bank Aval Кредитна картка Підприємець + #22 | Raiffeisen Bank Aval
Ukr
Картки

Кредитна картка Підприємець +

Незамінний помічник для фінансування повсякденних бізнес-витрат підприємця

Кредитна картка Підприємець + | Raiffeisen Bank Aval
Visa payWave
Кредитна картка Підприємець + #2 | Raiffeisen Bank Aval

Кредитний ліміт – до 300 000 грн

Кредитна картка Підприємець + #3 | Raiffeisen Bank Aval

60 днів без сплати % (за безготівковими операціями покупки)

Кредитна картка Підприємець + #4 | Raiffeisen Bank Aval

Відсоткова ставка - 29,9 % річних

Кредитна картка Підприємець + #5 | Raiffeisen Bank Aval

Безготівкові платежі за довільними реквізитами у веб-версії / мобільному додатку Raiffeisen Business Online за рахунок власних чи кредитних коштів – Безкоштовно

Інформація про продукт

Послуга надання Кредиту «Кредитна картка Підприємець+ (тарифна модель Кредитна картка для підприємців 2.0)*» надається на умовах Договору банківського обслуговування згідно Заяви про надання Кредиту та на строк, що передбачений Умовами кредитування.
Протягом дії Договору банківського обслуговування Клієнт має право ініціювати розірвання Договору банківського обслуговування, письмово повідомивши про це Банк. Розірвання Договору банківського обслуговування за ініціативою Клієнта можливе виключно за умови відсутності будь-якої заборгованості Клієнта перед Банком за Кредитом.
Зміни та доповнення до Договору банківського обслуговування вносяться Банком шляхом викладення «Правил банківського обслуговування клієнтів малого та мікробізнесу - фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в новій редакції та її оприлюднення один раз на місяць першого числа кожного календарного місяця на сайті Банку та у відділеннях Банку (якщо перше число припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, оприлюднення здійснюється в перший робочий день, наступним за ним). Така періодичність внесення змін до Правил не застосовується у випадках, коли внесення змін обумовлено необхідністю приведення умов Договору у відповідність до вимог законодавства України (в таких випадках, змінені Правила оприлюднюються на сайті Банку та набирають чинності із зазначеної в них дати). Клієнт зобов’язаний першого числа кожного місяця ознайомлюватись з новими (зміненими) Правилами.
Зміни та доповнення до Заяви про надання Кредиту вносяться шляхом укладання між Банком та Клієнтом додаткових договорів/заяв, якщо інше не передбачено Заявою.
Клієнт має право на дострокове виконання зобов’язань за Кредитом. Дострокове повернення Кредиту здійснюється шляхом направлення Банком на дострокове погашення заборгованості за кредитом коштів, які надходять на рахунок або знаходяться на цьому рахунку в сумі, більшій, ніж сума щомісячного платежу у випадку наявності заборгованості за Кредитом та за відсутності заборгованості зі сплати інших платежів за Кредитом. Відмова Клієнта від зобов’язань за Кредитом в односторонньому порядку не передбачена.
Розмір витрат, які повинен сплатити Клієнт та/або порядок їх визначення, включаючи податки, міститься в Тарифах
Послугу надає АТ «Райффайзен Банк Аваль», ліцензія НБУ №10 від 18.06.2018р.; код ЄДРПОУ 14305909; включений до Державного реєстру банків 27.03.1992р. під № 94; місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9; контактні телефони: 044 490 88 88; 0 (800) 505-045; адреса електронної пошти info@aval.ua; державне регулювання діяльності Банку здійснює Національний банк України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9; гаряча лінія: 0800 505 240).Тарифи та умови кредитування

Термін дії кредиту4 роки з можливістю автоматичного продовження
Відкриття чіпової безконтактної картки Visa BusinessБезкоштовно
Валюта кредитуУкраїнська гривня (UAH)
Максимальний розмір кредитного лімітудо 300 000 грн
Процентна ставка за користування кредитом29,9% річних
Пільговий періоддо 60 днів**
Мінімальний щомісячний платіж5% від залишку заборгованості за кредитом***
Щомісячний страховий внесок0,5% від залишку заборгованості за кредитом (мін. 10 гривень, якщо заборгованість більше 20 грн) ****
Щомісячна плата за обслуговування рахункувідсутня
Безготівковий платіж за довільними реквізитами у Raiffeisen Business Online за рахунок власних чи кредитних коштівБезкоштовно
Комісія за зняття готівки на території України та за кордоном2,5% + 15 грн
Дата погашення мінімального щомісячного платежудо 20-го числа кожного місяця
Погашення кредитної карткиБезкоштовно
Мобільний банкінгБезкоштовно
Дистанційне обслуговуванняЗаощаджуйте свій час з використанням Кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та підписуйте всі документи без відвідування Відділення Банку. Детальніше за посиланням

Зверніть увагу
На виконання вимог ст. 67Закону України "Про банки і банківську діяльність" (надалі – Закон про банки) АТ «Райффайзен Банк Аваль» (надалі - Банк) подає до кредитного реєстру Національного банку України (надалі - Кредитний реєстр) інформацію про здійснені ним щодо клієнта-боржника кредитні операції, що зазначені у частині першій статті 49 Закону про банки, якщо сума заборгованості (за основною сумою та відсотками) за такими кредитними операціями дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальних заробітних плат (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті).
 Банк подає до Кредитного реєстру інформацію в складі та обсязі, що передбачені у ч. 3 ст. ст. 67Закону про банки», у визначеному Національним банком України порядку.
* Тарифна модель «Кредитна картка для підприємців 2.0
** Пільговий період застосовується до безготівкових операцій оплати товарів/робіт/послуг в торгівельній мережі та/або мережі Інтернет з використанням платіжної картки. Під Пільговим періодом розуміється проміжок часу, який починається з дати використання кредиту (першої здійсненої в Пільговому періоді операції оплати вартості товарів/послуг з використанням платіжної картки за рахунок кредиту за умови, що на дату здійснення такої операції відсутня заборгованість за кредитом; у разі наявності заборгованості за кредитом, для початку пільгового періоду вона має бути сплачена Клієнтом в повному обсязі) та закінчується через шістдесят календарних днів включно. Для всіх видаткових операцій оплати вартості товарів/послуг з використанням платіжної картки, здійснених після першої такої операції в пільговому періоді, пільговий період закінчується в дату закінчення пільгового періоду для першої такої операції в цьому пільговому періоді. Пільговий період застосовується (проценти за користування Кредитом не нараховуються протягом цього періоду) за умови погашення використаної суми кредитного ліміту до кінця цього Пільгового періоду та вчасного погашення мінімальних щомісячних платежів протягом цього Пільгового періоду. Наприклад,
- дата покупки – 26.06;
- дата найближчого розрахунку процентів – 25.07, наступні дати розрахунку процентів – 25.08;
- дати погашення мінімальних щомісячних платежів (5%) – 20-ті числа: до 20.07; 20.08;
- повне погашення – до 24.08;
- строк дії пільгового періоду – з 26.06 по 24.08.2020 (60 днів).
*** 5 (п’ять)% від залишку заборгованості. Сума мінімального щомісячного платежу виставляється до погашення кожного місяця в дату розрахунку процентів та має бути погашена до 20 числа наступного місяця.
**** Розраховується з суми на кінець місяця.


Корисна інформація
інформація, яка може бути корисною для вас
Вимоги до позичальника
  • Постійна реєстрація на території України
  • Реєстрація та діяльність ФОП – не менше 12 місяців
  • Вік - від 23 до 64 років
Документи для оформлення кредиту
  • Паспорт громадянина України
  • Ідентифікаційний номер платника податків
  • Фінансова звітніть (якщо бажана сума кредиту більше 150 000 грн)
Як легко погашати кредитну картку?

Оберіть найзручніший спосіб для вас:

  • карткою будь-якого українського банку1 на сайті Банку;
  • автоматично щомісячним платежем із іншого карткового/поточного рахунку ФОП, відкритого в Райффайзен Банку Аваль;
  • через центри самообслуговування, депозитні банкомати та каси Банку.
  • безготівковим переказом з поточного рахунку ФОП, відкритого в іншому банку.

Усі послуги безкоштовні.


1Звертаємо увагу, що банк-емітент може додатково стягувати комісію за цими типами переказів

Чи була ця сторінка корисною для вас?
Дякуємо! З Вашою допомогою ми стаємо краще!