Кредитна картка Fishback Business #7 | Raiffeisen Bank Aval Кредитна картка Fishback Business #8 | Raiffeisen Bank Aval
Новий зручний застосунок MyRaif
Завантажити Завантажити
Увійти Перекази та Платежі
Кредитна картка Fishback Business #17 | Raiffeisen Bank Aval Кредитна картка Fishback Business #18 | Raiffeisen Bank Aval Кредитна картка Fishback Business #19 | Raiffeisen Bank Aval Кредитна картка Fishback Business #20 | Raiffeisen Bank Aval Кредитна картка Fishback Business #21 | Raiffeisen Bank Aval Кредитна картка Fishback Business #22 | Raiffeisen Bank Aval
Ukr
Картки

Кредитна картка Fishback Business

Ексклюзивна платіжна картка FISHKA поєднує в собі банківську платіжну картку з відновлювальною кредитною лінією та звичайну картку FISHKA

Кредитна картка Fishback Business | Raiffeisen Bank Aval
Fishback Business
Кредитна картка Fishback Business #2 | Raiffeisen Bank Aval

Кредитний ліміт – до 300 000 грн

Кредитна картка Fishback Business #3 | Raiffeisen Bank Aval

Пільговий період – до 57 днів

Кредитна картка Fishback Business #4 | Raiffeisen Bank Aval

Програма лояльності Fishka тимчасово призупинена

Кредитна картка Fishback Business #5 | Raiffeisen Bank Aval

Безготівкові платежі за довільними реквізитами у веб-версії / мобільному додатку Raiffeisen Business Online за рахунок власних чи кредитних коштів – Безкоштовно

Інформація про продукт

Послуга надання Кредиту «Кредитна картка Fishback Business» надається на умовах Договору банківського обслуговування згідно Заяви про надання Кредиту та на строк, що передбачений Умовами кредитування.

Протягом дії Договору банківського обслуговування Клієнт має право ініціювати розірвання Договору банківського обслуговування, письмово повідомивши про це Банк. Розірвання Договору банківського обслуговування за иніціативою Клієнта можливе виключно при умові відсутності будь-якої заборгованості Клієнта перед Банком за Кредитом.

Зміни та доповнення до Договору банківського обслуговування вносяться Банком шляхом викладення «Правил банківського обслуговування клієнтів малого та мікробізнесу - фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, які проводять незалежну професійну діяльність в АТ«Райффайзен Банк» в новій редакції та її оприлюднення один раз на місяць першого числа кожного календарного місяця на сайті Банку та у відділеннях Банку (якщо перше число припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, оприлюднення здійснюється в перший робочий день, наступний за ним). Така періодичність внесення змін до Правил не застосовується у випадках, коли внесення змін обумовлено необхідністю приведення правил Договору у відповідність з вимогами законодавства України (в таких випадках, змінені Правила публікуються на сайті Банку та вступають в силу з зазначеної в них дати). Клієнт зобов'язаний першого числа кожного місяця ознайомлюватись з новими (зміненими) Правилами.

Зміни и доповнення до Заяви про надання Кредиту вносятся шляхом укладання між Банком та Клієнтом додаткових договорів / заяв, якщо інше не передбачено Заявою.

Клієнт має право на дострокове виконання зобов'язань за Кредитом. Дострокове повернення Кредиту здійснюється шляхом направлення Банком на дострокове погашення заборгованості по кредиту коштів, які надходять на рахунок або знаходяться на рахунку в сумі, більшій, ніж сума щомісячного платежу у випадку наявності заборгованості по Кредиту та при відсутності заборгованості по сплаті інших платежів по Кредиту.

Відмова Клієнта від зобов'язань за Кредитом в односторонньому порядку не передбачена.

Размір витрат, які повинен сплатити Клієнт та / або порядок їх визначения, включаючи податки, знаходяться в тарифах

Послугу надає АТ «Райффайзен Банк», ліцензія НБУ №10 від 02.07.2021р.; код ЄДРПОУ 14305909; включений до Державного реєстру банків 27.03.1992р. під № 94; місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9; контактні телефони: 044 490 88 88; 0 (800) 505-045; адреса електронної пошти [email protected]; державне регулювання діяльності Банку здійснює Національний банк України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9; гаряча лінія: 0800 505 240).Тарифи та умови кредитування

Термін дії кредиту
4 роки з можливістю автоматического продовження
Відкриття чіпової безконтактної картки Visa Business Fishka
Безкоштовно
Валюта кредиту
Українська гривня (UAH)
Максимальний розмір кредитного ліміту
до 300 000 грн
Процентна ставка за користування кредитом
36,9 %
Пільговий період
до 57 днів *
Мінімальний щомісячний платіж
5% від залишку заборгованості за кредитом **
Щомісячний страховий внесок
0,7% від залишку заборгованості за кредитом (мін. 15 гривень, якщо заборгованість більше 25 грн) ****
Плата за обслуговування рахунку (щомісячна)
50 грн ***
Безготівковий платіж за довільними реквізитами в Raiffeisen Business Online за рахунок власних чи кредитних коштівБезкоштовно
Комісія за зняття готівки на території України3% + 15 грн
Дата погашения мінімального щомісячного платежудо 20-го числа кожного місяця
Погашення кредитної карткиБезкоштовно
Мобильний банкінгБезкоштовно
Дистанційне обслуговуванняЗбережіть свій час з використанням Кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та підписуйте всі документи без відвідування Відділення Банку. Детальніше за  посиланням

Зверніть увагу
На виконання вимог ст. 67  Закону України "Про банки і банківську діяльність" (надалі - Закон про банки) АТ «Райффайзен Банк» (надалі - Банк) подає до кредитного реєстру Національного банку України (надалі - Кредитний реєстр) інформацію про здійснені ним щодо клієнта-боржника кредитні операції, що зазначені у частині першій статті 49 Закону про банки, якщо сума заборгованості (за основною сумою та відсотками) за такими кредитними операціями дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальних заробітних плат (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті).
 Банк подає до Кредитного реєстру інформацію в складі та обсязі, що передбачені в ч. 3 ст. ст. 67 Закону про банках, у визначеному Національним банком України порядку.
* Пільговий період застосовується до безготівкових операцій оплати товарів/робіт/послуг в торгівельній мережі та/або мережі Інтернет з використанням платіжної картки та діє з дати проведення операції до найближчої дати розрахунку процентів (нарахування процентів проводиться банком не раніше 25 числа кожного місяця) та далі до 20 числа наступного місяця включно (за умови погашення використаної суми ліміту у зазначений період). (Приклад: дата безготівкової оплати товару – 26.07, найближча дата розрахунку процентів – 25.08, строк дії пільгового періоду – з 26.07 по 20.09 (57 днів).
** 5 (п’ять)% від залишку заборгованості. Сума мінімального щомісячного платежу виставляється до погашення кожного місяця в дату розрахунку процентів та має бути погашена до 20 числа наступного місяця.
*** Плата стягується щомісячно 6-го числа місяця з урахуванням операцій, проведених у попередньому календарному місяці. Плата не стягується, якщо по рахунку здійснено від десяти і більше операцій оплати товарів/робіт/послуг в торгівельній мережі та/або мережі Інтернет з використанням платіжної картки та/або середньомісячний розмір заборгованості по рахунку за попередній місяць не перевищив 75,00 грн.
**** Розраховується з суми на кінець місяця.
Корисна інформація
інформація, яка може бути корисною для вас
Вимоги до позичальника
  • Постійна реєстрація на території України
  • Реєстрація та діяльність ФОП – не менше 12 місяців
  • Вік - від 23 до 64 років
Документи для оформлення кредиту
  • Паспорт громадянина України
  • Ідентифікаційний номер платника податків
  • Фінансова звітніть (якщо бажана сума кредиту більше 150 000 грн)
Як легко погашати кредитну картку?

Оберіть найзручніший спосіб для вас:

  • карткою будь-якого українського банку на сайті Банку ; 
  • автоматично щомісячним платежем из  іншого карткового / поточного рахунку ФОП, відкритого в Райффайзен Банку;
  • через центри самообслуживания, депозитные банкоматы и каси Банку
  • безготівковим переказом из поточного рахунку ФОП, відкритого віншому банку.

Усі послуги безкоштовні . 


1 Звертаємо увагу, банк-емітент може додатково стягувати комісію для этих типов переказів.

Чи була ця сторінка корисною для вас?
Дякуємо! З Вашою допомогою ми стаємо краще!
Про нові податкові реалії підприємці зможуть дізнатися на безкоштовному вебінарі від SME ONLINE Hub
Про нові податкові реалії підприємці зможуть дізнатися на безкоштовному вебінарі від SME ONLINE Hub
27 Лютого 2024
Із 1,27 млрд грн допомоги українцям Райффайзен Банк другий рік поспіль лідирує серед банків
Із 1,27 млрд грн допомоги українцям Райффайзен Банк другий рік поспіль лідирує серед банків
26 Лютого 2024
Півмільярда гривень перерахували клієнти через Raiffeisen Online на допомогу Україні та українцям за час повномасштабної війни
Півмільярда гривень перерахували клієнти через Raiffeisen Online на допомогу Україні та українцям за час повномасштабної війни
23 Лютого 2024
Райф вберіг від шахраїв 107 млн грн клієнтів та заблокував понад 350 шахрайських сайтів у 2023 році
Райф вберіг від шахраїв 107 млн грн клієнтів та заблокував понад 350 шахрайських сайтів у 2023 році
19 Лютого 2024
Стартує 3-тій сезон грантової програми «Сміливі» від Райффайзен Банку та Астарти
Стартує 3-тій сезон грантової програми «Сміливі» від Райффайзен Банку та Астарти
16 Лютого 2024
Лариса Бондарєва: «Зараз час для банків підтримувати інвестиційні проекти в агросекторі»
Лариса Бондарєва: «Зараз час для банків підтримувати інвестиційні проекти в агросекторі»
15 Лютого 2024
Долучайтеся до серії безкоштовних вебінарів Cyber Level Up
Долучайтеся до серії безкоштовних вебінарів Cyber Level Up
15 Лютого 2024
Райффайзен Банк разом із учасниками ринку активно працює над проєктом із покриття воєнних ризиків
Райффайзен Банк разом із учасниками ринку активно працює над проєктом із покриття воєнних ризиків
14 Лютого 2024