Кредитна картка Fishback Business #7 | Raiffeisen Bank Aval Кредитна картка Fishback Business #8 | Raiffeisen Bank Aval
Залишайтеся вдома. Все онлайн у Raiffeisen Online.
Завантажити Завантажити
Увійти Перекази та Платежі
Кредитна картка Fishback Business #17 | Raiffeisen Bank Aval Кредитна картка Fishback Business #18 | Raiffeisen Bank Aval Кредитна картка Fishback Business #19 | Raiffeisen Bank Aval Кредитна картка Fishback Business #20 | Raiffeisen Bank Aval Кредитна картка Fishback Business #21 | Raiffeisen Bank Aval Кредитна картка Fishback Business #22 | Raiffeisen Bank Aval
Ukr
Картки

Кредитна картка Fishback Business

Ексклюзивна платіжна картка FISHKA поєднує в собі банківську платіжну картку з відновлювальною кредитною лінією та звичайну картку FISHKA

Кредитна картка Fishback Business | Raiffeisen Bank Aval
Fishback Business
Кредитна картка Fishback Business #2 | Raiffeisen Bank Aval

Кредитний ліміт – до 300 000 грн

Кредитна картка Fishback Business #3 | Raiffeisen Bank Aval

Пільговий період – до 57 днів

Кредитна картка Fishback Business #4 | Raiffeisen Bank Aval

Програма лояльності Fishka

Кредитна картка Fishback Business #5 | Raiffeisen Bank Aval

Безготівкові платежі за довільними реквізитами у веб-версії / мобільному додатку Raiffeisen Business Online за рахунок власних чи кредитних коштів – Безкоштовно

Інформація про продукт

Послуга надання Кредиту «Кредитна картка Fishback Business» надається на умовах Договору банківського обслуговування згідно Заяви про надання Кредиту та на строк, що передбачений Умовами кредитування.

Протягом дії Договору банківського обслуговування Клієнт має право ініціювати розірвання Договору банківського обслуговування, письмово повідомивши про це Банк. Розірвання Договору банківського обслуговування за ініціативою Клієнта можливе виключно за умови відсутності будь-якої заборгованості Клієнта перед Банком за Кредитом.

Зміни та доповнення до Договору банківського обслуговування вносяться Банком шляхом викладення «Правил банківського обслуговування клієнтів малого та мікробізнесу - фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в новій редакції та її оприлюднення один раз на місяць першого числа кожного календарного місяця на сайті Банку та у відділеннях Банку (якщо перше число припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, оприлюднення здійснюється в перший робочий день, наступним за ним). Така періодичність внесення змін до Правил не застосовується у випадках, коли внесення змін обумовлено необхідністю приведення умов Договору у відповідність до вимог законодавства України (в таких випадках, змінені Правила оприлюднюються на сайті Банку та набирають чинності із зазначеної в них дати). Клієнт зобов’язаний першого числа кожного місяця ознайомлюватись з новими (зміненими) Правилами.

Зміни та доповнення до Заяви про надання Кредиту вносяться шляхом укладання між Банком та Клієнтом додаткових договорів/заяв, якщо інше не передбачено Заявою.

Клієнт має право на дострокове виконання зобов’язань за Кредитом. Дострокове повернення Кредиту здійснюється шляхом направлення Банком на дострокове погашення заборгованості за кредитом коштів, які надходять на рахунок або знаходяться на цьому рахунку в сумі, більшій, ніж сума щомісячного платежу у випадку наявності заборгованості за Кредитом та за відсутності заборгованості зі сплати інших платежів за Кредитом. Відмова Клієнта від зобов’язань за Кредитом в односторонньому порядку не передбачена.

Розмір витрат, які повинен сплатити Клієнт та/або порядок їх визначення, включаючи податки, міститься в Тарифах

Послугу надає АТ «Райффайзен Банк Аваль», ліцензія НБУ №10 від 18.06.2018р.; код ЄДРПОУ 14305909; включений до Державного реєстру банків 27.03.1992р. під № 94; місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9; контактні телефони: 044 490 88 88; 0 (800) 505-045; адреса електронної пошти info@aval.ua; державне регулювання діяльності Банку здійснює Національний банк України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9; гаряча лінія: 0800 505 240).Тарифи та умови кредитування

Термін дії кредиту
4 роки з можливістю автоматичного продовження
Відкриття чіпової безконтактної картки Visa Business Fishka
Безкоштовно
Валюта кредиту
Українська гривня (UAH)
Максимальний розмір кредитного ліміту
до 300 000 грн
Процентна ставка за користування кредитом
36,9% річних
Пільговий період
до 57 днів*
Мінімальний щомісячний платіж
5% від залишку заборгованості за кредитом**
Щомісячний страховий внесок
0,7% від залишку заборгованості за кредитом (мін. 15 гривень, якщо заборгованість більше 25 грн) ****
Плата за обслуговування рахунку (щомісячна)
50 грн***
Безготівковий платіж за довільними реквізитами у Raiffeisen Business Online за рахунок власних чи кредитних коштівБезкоштовно
Комісія за зняття готівки на території України3% + 15 грн
Дата погашення мінімального щомісячного платежудо 20-го числа кожного місяця
Погашення кредитної карткиБезкоштовно
Мобільний банкінгБезкоштовно
Дистанційне обслуговуванняЗаощаджуйте свій час з використанням Кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та підписуйте всі документи без відвідування Відділення Банку. Детальніше за посиланням

Зверніть увагу
На виконання вимог ст. 67Закону України "Про банки і банківську діяльність" (надалі – Закон про банки) АТ «Райффайзен Банк Аваль» (надалі - Банк) подає до кредитного реєстру Національного банку України (надалі - Кредитний реєстр) інформацію про здійснені ним щодо клієнта-боржника кредитні операції, що зазначені у частині першій статті 49 Закону про банки, якщо сума заборгованості (за основною сумою та відсотками) за такими кредитними операціями дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальних заробітних плат (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті).
 Банк подає до Кредитного реєстру інформацію в складі та обсязі, що передбачені у ч. 3 ст. ст. 67Закону про банки», у визначеному Національним банком України порядку.
* Пільговий період застосовується до безготівкових операцій оплати товарів/робіт/послуг в торгівельній мережі та/або мережі Інтернет з використанням платіжної картки та діє з дати проведення операції до найближчої дати розрахунку процентів (нарахування процентів проводиться банком не раніше 25 числа кожного місяця) та далі до 20 числа наступного місяця включно (за умови погашення використаної суми ліміту у зазначений період). (Приклад: дата безготівкової оплати товару – 26.07, найближча дата розрахунку процентів – 25.08, строк дії пільгового періоду – з 26.07 по 20.09 (57 днів).
** 5 (п’ять)% від залишку заборгованості. Сума мінімального щомісячного платежу виставляється до погашення кожного місяця в дату розрахунку процентів та має бути погашена до 20 числа наступного місяця.
*** Плата стягується щомісячно 6-го числа місяця з урахуванням операцій, проведених у попередньому календарному місяці. Плата не стягується, якщо по рахунку здійснено від десяти і більше операцій оплати товарів/робіт/послуг в торгівельній мережі та/або мережі Інтернет з використанням платіжної картки та/або середньомісячний розмір заборгованості по рахунку за попередній місяць не перевищив 75,00 грн.
**** Розраховується з суми на кінець місяця.
Корисна інформація
інформація, яка може бути корисною для вас
Вимоги до позичальника
  • Постійна реєстрація на території України
  • Реєстрація та діяльність ФОП – не менше 12 місяців
  • Вік - від 23 до 64 років
Документи для оформлення кредиту
  • Паспорт громадянина України
  • Ідентифікаційний номер платника податків
  • Фінансова звітніть (якщо бажана сума кредиту більше 150 000 грн)
Як легко погашати кредитну картку?

Оберіть найзручніший спосіб для вас:

  • карткою будь-якого українського банку1 на сайті Банку;
  • автоматично щомісячним платежем із іншого карткового/поточного рахунку ФОП, відкритого в Райффайзен Банку Аваль;
  • через центри самообслуговування, депозитні банкомати та каси Банку
  • безготівковим переказом з поточного рахунку ФОП, відкритого в іншому банку.

Усі послуги безкоштовні.


1Звертаємо увагу, що банк-емітент може додатково стягувати комісію за цими типами переказів.

Чи була ця сторінка корисною для вас?
Дякуємо! З Вашою допомогою ми стаємо краще!