Кредитна картка для підприємців (випускалась до 09.03.2020) #7 | Raiffeisen Bank Aval Кредитна картка для підприємців (випускалась до 09.03.2020) #8 | Raiffeisen Bank Aval
Бережіть себе. Все онлайн в Raiffeisen Online.
Завантажити Завантажити
Увійти Перекази та Платежі
Кредитна картка для підприємців (випускалась до 09.03.2020) #17 | Raiffeisen Bank Aval Кредитна картка для підприємців (випускалась до 09.03.2020) #18 | Raiffeisen Bank Aval Кредитна картка для підприємців (випускалась до 09.03.2020) #19 | Raiffeisen Bank Aval Кредитна картка для підприємців (випускалась до 09.03.2020) #20 | Raiffeisen Bank Aval Кредитна картка для підприємців (випускалась до 09.03.2020) #21 | Raiffeisen Bank Aval Кредитна картка для підприємців (випускалась до 09.03.2020) #22 | Raiffeisen Bank Aval
Ukr
Картки

Кредитна картка для підприємців (випускалась до 09.03.2020)

З кредитною карткою ви зможете здійснювати покупки в торгівельно-сервісних підприємствах в Україні та за кордоном (в тому числі в мережі Інтернет); проводити безготівкові розрахунки з партнерами через сайт Raiffeisen Bank та мережу центрів самообслуговування банку; знімати готівкові кошти в банкоматах банку та інших банків в Україні та за кордоном; здіснювати оплату податків, витрат, пов`язаних із фінансуванням господарських потреб та відряджень по Україні та за кордон.

Кредитна картка для підприємців (випускалась до 09.03.2020) | Raiffeisen Bank Aval
Visa Business
Кредитна картка для підприємців (випускалась до 09.03.2020) #2 | Raiffeisen Bank Aval

Кредитний ліміт – до 250 000 грн

Кредитна картка для підприємців (випускалась до 09.03.2020) #3 | Raiffeisen Bank Aval

Відсоткова ставка - 29,9 % річних

Кредитна картка для підприємців (випускалась до 09.03.2020) #4 | Raiffeisen Bank Aval

Пільговий період – до 47 днів

Кредитна картка для підприємців (випускалась до 09.03.2020) #5 | Raiffeisen Bank Aval

Оплата в точках продажу та інтернеті – без комісії

Інформація про продукт

Послуга надання Кредиту «Кредитна картка для підприємців» надається на умовах Договору банківського обслуговування згідно Заяви про надання Кредиту та на строк, що передбачений Умовами кредитування.

Протягом дії Договору банківського обслуговування Клієнт має право ініціювати розірвання Договору банківського обслуговування, письмово повідомивши про це Банк. Розірвання Договору банківського обслуговування за ініціативою Клієнта можливе виключно за умови відсутності будь-якої заборгованості Клієнта перед Банком за Кредитом.

Зміни та доповнення до Договору банківського обслуговування вносяться Банком шляхом викладення «Правил банківського обслуговування клієнтів малого та мікробізнесу - фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність в АТ «Райффайзен Банк» в новій редакції та її оприлюднення один раз на місяць першого числа кожного календарного місяця на сайті Банку та у відділеннях Банку (якщо перше число припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, оприлюднення здійснюється в перший робочий день, наступним за ним). Така періодичність внесення змін до Правил не застосовується у випадках, коли внесення змін обумовлено необхідністю приведення умов Договору у відповідність до вимог законодавства України (в таких випадках, змінені Правила оприлюднюються на сайті Банку та набирають чинності із зазначеної в них дати). Клієнт зобов’язаний першого числа кожного місяця ознайомлюватись з новими (зміненими) Правилами.

Зміни та доповнення до Заяви про надання Кредиту вносяться шляхом укладання між Банком та Клієнтом додаткових договорів/заяв, якщо інше не передбачено Заявою.

Клієнт має право на дострокове виконання зобов’язань за Кредитом. Дострокове повернення Кредиту здійснюється шляхом направлення Банком на дострокове погашення заборгованості за кредитом коштів, які надходять на рахунок або знаходяться на цьому рахунку в сумі, більшій, ніж сума щомісячного платежу у випадку наявності заборгованості за Кредитом та за відсутності заборгованості зі сплати інших платежів за Кредитом. Відмова Клієнта від зобов’язань за Кредитом в односторонньому порядку не передбачена.

Розмір витрат, які повинен сплатити Клієнт та/або порядок їх визначення, включаючи податки, міститься в Тарифах.

Послугу надає АТ «Райффайзен Банк», ліцензія НБУ №10 від 18.06.2018р.; код ЄДРПОУ 14305909; включений до Державного реєстру банків 27.03.1992р. під № 94; місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9; контактні телефони: 044 490 88 88; 0 (800) 505-045; адреса електронної пошти [email protected]; державне регулювання діяльності Банку здійснює Національний банк України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9; гаряча лінія: 0800 505 240).
Тарифи та умови кредитування

Термін дії кредиту
2 роки з можливістю продовження
Валюта кредиту
Українська гривня (UAH)
Мінімальний щомісячний платіж
15 % від залишку заборгованості за кредитом**
Максимальний розмір кредитного ліміту
до 250 000 грн
Процентна ставка за користування
29,9 % річних
Пільговий період
до 47 днів*
Щомісячний страховий внесок
0,5 % від залишку заборгованості за кредитом (мін. 10 гривень, якщо заборгованість більше 20 грн) ***
Комісія за зняття готівки на території України
3,5 % (мінімальна сума - 5 грн)
Дата погашення мінімального щомісячного платежу
до 10-го числа кожного місяця
Погашення кредитної картки
Безкоштовно
Мобільний банкінг
Безкоштовно
Зверніть увагу
На виконання вимог ст. 67Закону України "Про банки і банківську діяльність" (надалі – Закон про банки) АТ «Райффайзен Банк» (надалі - Банк) подає до кредитного реєстру Національного банку України (надалі - Кредитний реєстр) інформацію про здійснені ним щодо клієнта-боржника кредитні операції, що зазначені у частині першій статті 49 Закону про банки, якщо сума заборгованості (за основною сумою та відсотками) за такими кредитними операціями дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальних заробітних плат (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті).
Банк подає до Кредитного реєстру інформацію в складі та обсязі, що передбачені у ч. 3 ст. ст. 67Закону про банки», у визначеному Національним банком України порядку.
* - Пільговий період застосовується до безготівкових операцій оплати товарів/робіт/послуг в торгівельній мережі та/або мережі Інтернет з використанням платіжної картки та діє з дати проведення операції до найближчої дати розрахунку процентів (нарахування процентів проводиться банком не раніше 25 числа кожного місяця) та далі до 10 числа наступного місяця включно (за умови погашення використаної суми ліміту у зазначений період). (Приклад: дата безготівкової оплати товару – 26.07, найближча дата розрахунку процентів – 25.08, строк дії пільгового періоду – з 26.07 по 10.09 (47 днів).

** - 15 (п’ятнадцять)% від залишку заборгованості за кредитом. Сума мінімального щомісячного платежу виставляється до погашення кожного місяця в дату розрахунку процентів та має бути погашена до 10 числа наступного місяця.*** - розраховується на кінець місяця.
Чи була ця сторінка корисною для вас?
Дякуємо! З Вашою допомогою ми стаємо краще!