Умови надання Кредитних канікул по Кредитній картці для підприємців | Raiffeisen Bank Aval Умови надання Кредитних канікул по Кредитній картці для підприємців #2 | Raiffeisen Bank Aval
Бережіть себе. Все онлайн в Raiffeisen Online.
Завантажити Завантажити
Увійти Перекази та Платежі
Умови надання Кредитних канікул по Кредитній картці для підприємців #11 | Raiffeisen Bank Aval Умови надання Кредитних канікул по Кредитній картці для підприємців #12 | Raiffeisen Bank Aval Умови надання Кредитних канікул по Кредитній картці для підприємців #13 | Raiffeisen Bank Aval Умови надання Кредитних канікул по Кредитній картці для підприємців #14 | Raiffeisen Bank Aval Умови надання Кредитних канікул по Кредитній картці для підприємців #15 | Raiffeisen Bank Aval Умови надання Кредитних канікул по Кредитній картці для підприємців #16 | Raiffeisen Bank Aval
Ukr
Кредитні картки для підприємців

Умови надання Кредитних канікул по Кредитній картці для підприємців

З  метою зменшення фінансового навантаження на Позичальника, Райффайзен Банк Аваль (далі - "Кредитор") повідомляє про зміну з  26 березня 2020р. (далі – "Дата застосування змін") умов Кредиту, визначених Договором, а саме:


1. Тимчасово, з Дати застосування змін по 25 червня 2020р. зменшується розмір щомісячного обов’язкового платежу та процентної ставки за Кредитом на який не розповсюджується Пільговий період (далі – "Кредитні канікули"). 


2. Кредитор скасовує зобов‘язання Позичальника щодо сплати щомісячного обов’язкового платежу, що був розрахований  25.03.2020 та який Позичальник був зобов’язаний сплатити до 10.04.2020 в розмірі 15% (п’ятнадцять відсотків) від залишку заборгованості за Кредитом розрахований на останню Дату розрахунку процентних платежів (надалі – Білінг).

В подальшому протягом строку дії Кредитних канікул, починаючи з наступної дати Білінгу, що йде після Дати застосування змін, щомісячний обов’язковий платіж за Кредитом становитиме 5% (п’ять відсотків) від залишку заборгованості за Кредитом на Дату розрахунку процентних платежів  та який Позичальник зобов’язаний буде сплачувати до 10 (десятого) числа включно кожного календарного місяця, наступного за датою Білінгу для уникнення виникнення простроченої заборгованості за Договором.


3. Протягом строку дії Кредитних канікул процентна ставка за користуванням Кредитом, на який не розповсюджується Пільговий період, встановлюється в розмірі 27% річних.


4. Зобов’язання щодо повернення несплаченої під час Кредитних канікул частини основної суми Кредиту мають бути сплачені Позичальником після закінчення Кредитних канікул та до закінчення строку дії Кредиту передбаченого Договором.


5. Починаючи з 26 червня 2020р. Позичальник зобов’язаний сплачувати Кредитору щомісячний обов’язковий платіж в розмірі визначеному Договором, а також сплачувати Кредитору Проценти за користування Кредитом на основі процентної ставки, розмір якої визначений Договором. 


Позичальник має право на дострокове погашення Кредиту протягом Кредитних канікул без необхідності направлення будь-яких додаткових повідомлень до Банку.


Позичальник зобов’язується здійснити погашення Заборгованості відповідно до умов Договору та з урахуванням нових умов, що викладені в цьому повідомленні.


У випадку не згоди Позичальника у застосуванні Кредитних канікул, Позичальник зобов’язаний повідомити письмово Кредитора про відмову протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати направлення цього Листа-повідомлення.


У разі виникнення питань просимо звертатись до Вашого кредитного менеджера

або за телефоном 0 800 50 50 45

Чи була ця сторінка корисною для вас?
Дякуємо! З Вашою допомогою ми стаємо краще!