Студенти-практиканти: безкоштовна робоча сила чи зайвий клопіт? #3 | Raiffeisen Bank Aval Студенти-практиканти: безкоштовна робоча сила чи зайвий клопіт? #4 | Raiffeisen Bank Aval
New MyRaif convenient application
Download Download
Sign in Transfers and Payments
Студенти-практиканти: безкоштовна робоча сила чи зайвий клопіт? #13 | Raiffeisen Bank Aval Студенти-практиканти: безкоштовна робоча сила чи зайвий клопіт? #14 | Raiffeisen Bank Aval Студенти-практиканти: безкоштовна робоча сила чи зайвий клопіт? #15 | Raiffeisen Bank Aval Студенти-практиканти: безкоштовна робоча сила чи зайвий клопіт? #16 | Raiffeisen Bank Aval Студенти-практиканти: безкоштовна робоча сила чи зайвий клопіт? #17 | Raiffeisen Bank Aval Студенти-практиканти: безкоштовна робоча сила чи зайвий клопіт? #18 | Raiffeisen Bank Aval
Eng
13 November 2023

Студенти-практиканти: безкоштовна робоча сила чи зайвий клопіт?

Знайти місце практики для студента – зазвичай той ще головний біль. Адже представники бізнесу не надто охоче витрачають робочий час своїх фахівців на «дитсадок». Та дарма. Адже це – джерело потенційного поповнення кадрового резерву, з яким наразі є очевидна криза, а ще – невеликий додатковий дохід.

Розглянемо, що необхідно знати керівнику підприємства, який погодився прийняти студентів ЗВО на практику або стажування.

Кого і куди «посилають»

Проходження практики на робочому місці, на виробництві чи в компанії, зазвичай стосується студентів професійної, професійно-технічної, фахової вищої освіти. Майбутні спеціалісти мають отримати практичні навички, поглиблені знання зі свого фаху, брати участь у виконанні робочих завдань під керівництвом фахівців-практиків, залучених до освітнього процесу. Базою для практики може бути установа (підприємство, організація) будь-якої форми власності, яка забезпечує виконання програми практики для відповідного кваліфікаційного рівня. Практика проводиться на підставі договорів на її проведення закладів вищої освіти (ЗВО) із підприємством, а їхня тривалість може визначатися як на період конкретного виду практики, так і на більш тривалий термін. Крім того, студенти можуть самостійно з дозволу відповідних кафедр або циклових (предметних) комісій підбирати для себе місце проходження практики і запропонувати його після погодження з керівником компанії.

Оформлення договору


Також у підприємства із ЗВО має бути укладено договір про прийняття на практику (стажування) студентів.

Проходження практики студентами ЗВО регулюється Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженим наказом Міносвіти України від 08.04.93 р. № 93, яким затверджено форму договору на проведення практики студентів ЗВО – це додаток 1 (за тим же посиланням).

У ньому вказано зобов’язання підприємства та обов’язки безпосереднього керівника практики. До договору також додається кошторис-калькуляція витрат на проведення практики студентів. Тривалість дії договорів погоджується договірними сторонами. Вона може визначатися на період конкретного виду практики або до п’яти років. За наявності в договорах (контрактах) на навчання студентів питання практики окремі договори можуть не укладатися.

Організаційні моменти

У студента буде два керівники практики: один із ЗВО, а другий, який допомагатиме з її проходженням, – представник підприємства. Наказом по підприємству затверджується керівник практики із працівників підприємства. Керівнику практики від підприємства роботодавець повинен додатково сплатити суму коштів, визначену умовами договору.

Підприємство видає наказ відділу кадрів, в якому зазначаються прізвище, ім’я, по батькові практиканта, умови та термін проходження практики, а також керівника практики від підприємства. Після проходження практики представником підприємства складається письмовий звіт разом з іншими документами, встановленими навчальним закладом (щоденник, характеристика тощо), та подається на рецензування керівнику практики від навчального закладу.

Практиканти виконують роботи відповідно до навчальних планів і програм, однак тривалість їхньої роботи не має перевищувати тривалості робочого часу, встановленого законодавством для відповідної категорії працівників.

Перелік обов’язків бізнесу

Керівники підприємств, установ та організацій зобов’язані забезпечити належні умови для проходження практики на виробництві, дотримання правил і норм охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії відповідно до законодавства (ст. 51 Закону України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту»).

Допуск студентів на виробництво спричинює низку зобов’язань. Підприємство має не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності. Слід забезпечити умови безпечної роботи на кожному робочому місці, проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчати безпечним методам праці. За необхідності забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників. Надати можливість користуватися лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.

Зверніть увагу, що підприємство також зобов’язане забезпечити облік виходів на роботу практикантів, а про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти навчальний заклад.

Чи оплачувати практику?

За загальними нормами студенти на час виробничої практики до складу штатного розпису працівників підприємства не включаються. Для практикантів-студентів ЗВО законодавчими нормами не передбачено оплати їх праці.

За наявності вакантних місць зі студентом може бути укладений строковий договір, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики. Але не менше 50% часу має відводитися на загально-професійну підготовку за програмою практики. І в такому разі на цих практикантів поширюється законодавство України про працю та правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства (організації, установи). А саме, необхідно залежно від віку студентів дотримуватися норми тривалості робочого часу. Якщо вік практикантів становить 16-18 років, тривалість робочого часу на тиждень не повинна перевищувати 36 годин, якщо більше ніж 18 років – встановлена на підприємстві. На них також поширюється дія ст. 190 КЗпП України щодо робіт, на яких забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років, а саме: на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах. Забороняється також залучати осіб молодше вісімнадцяти років до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені норми.

Якщо під час практики зі студентом укладено строковий трудовий договір (він виконуватиме трудові обов’язки), то йому нараховується заробітна плата за відпрацьований час. Водночас за ним зберігається право на отримання стипендії (п. 5.6 Положення № 93).

А що з оподаткуванням?

Кошти, які за договором з навчальним закладом отримує підприємство, включаються в «інші доходи» та підлягають оподаткуванню на загальних засадах. Будь-яких податкових пільг по цьому напряму діяльності немає.

Якщо договором передбачена оплата керівника практики з підприємства, то отримана сума від ЗВО піде на його оплату праці. Виплачена зарплата керівника практики відображається в «інших витратах» або «адміністративних витратах». Але на фінансових результатах це ніяк не позначиться, бо дохід буде дорівнювати витратам. Додаткова звітність по таких доходах чинним законодавством не передбачена.

Відповідно, підприємець з 5% єдиного податку має просто заплатити з цих коштів вказаний податок, врахувавши цей видаток у кошторисі.

Податки за студентів

Студент практикант ЗВО отримує зарплатню тільки за умови укладення строкового договору. В загальному порядку з нарахованої зарплати утримуються ПДФО 18% і військовий збір – 1,5% та нараховується ЄСВ – 22%. Відомості про нарахування зарплати студенту ЗВО – практиканту мають бути занесені в об’єднану звітність як працівника, з яким укладено строковий договір.

Чи вносити практику в трудову?

Необхідно також зазначити, що у разі, якщо студент до вступу до вишу працював і у нього є трудова книжка, то за наявності трудової угоди запис про початок і припинення трудових відносин обов’язково повинен бути внесений до неї. Робиться такий запис навчальним закладом на підставі довідки з місця роботи (п. 2.16 Інструкції про порядок ведення трудових книжок, затверджений спільним наказом Мінпраці, Мінюсту та Мінсоцзахисту населення від 29.07.93 р. № 58). Типової форми цієї довідки немає, але у ній має бути зазначено спеціальність, кваліфікацію, посаду, за якою практикант працював, і час роботи.

Чи треба КВЕД для проведення практики?

Останнім часом податківці дуже уважно продивляються, чи є в реєстраційних документах код КВЕД, від якого отриманий дохід, особливо, якщо мова йде про платника єдиного податку. Тому якщо підприємство планує приймати на практику студентів, то щоб не мати проблем, краще додати КВЕД 2010 Клас 85.59 Інші види освіти…

Що отримує бізнес?

Залучаючи студентів ЗВО на практику, бізнес може підібрати для себе працівників, які вже ознайомилися з підприємством і вимогами, які висуваються для найманих працівників. В рамках практики іноді практиканти допомагають підприємству виконувати ті чи інші роботи безоплатно – головне, підібрати для них такі завдання, які принесуть користь обом сторонам та не приведуть до збитків у вигляді псування товару чи шкоди на виробництві.

Наталя Щербак, податковий консультант