Виправлення помилок у річній звітності. Частина 1. #3 | Raiffeisen Bank Aval Виправлення помилок у річній звітності. Частина 1. #4 | Raiffeisen Bank Aval
Новий зручний застосунок MyRaif
Завантажити Завантажити
Увійти Перекази та Платежі
Виправлення помилок у річній звітності. Частина 1. #13 | Raiffeisen Bank Aval Виправлення помилок у річній звітності. Частина 1. #14 | Raiffeisen Bank Aval Виправлення помилок у річній звітності. Частина 1. #15 | Raiffeisen Bank Aval Виправлення помилок у річній звітності. Частина 1. #16 | Raiffeisen Bank Aval Виправлення помилок у річній звітності. Частина 1. #17 | Raiffeisen Bank Aval Виправлення помилок у річній звітності. Частина 1. #18 | Raiffeisen Bank Aval
Ukr
16 Березня 2023

Виправлення помилок у річній звітності. Частина 1.

Іноді підприємці після подання річної звітності виявляють у ній помилки. Чи потрібно їх виправляти? Яким чином? Чи будуть застосовані штрафні санкції? Розглянемо.

Річна податкова звітність ФОП – платників єдиного податку у своєму складі має податкову декларацію та додатки до неї. Отже, помилки можуть бути як в декларації, так і в додатках. Якщо ФОП виявить помилки, то залежно від того, призвели вони до заниження або завищення податкових зобов’язань, їх необхідно виправити.

Загальні вимоги до виправлення помилок

Порядок самостійного виправлення помилок у поданій податковій декларації визначений ст. 50 ПКУ. Згідно з нормами цієї статті існує три варіанти виправлення помилок, виявлених платником податків у податковій декларації:

 • подача нової декларації («звітна нова») з виправленими показниками;
 • подача уточнюючого розрахунку («уточнююча») до податкової декларації;
 • уточнення показників у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого виявлені помилки.

Вибір варіанту виправлення помилки залежить, перш за все, від термінів виявлення помилок. Якщо це відбувається у тому ж звітному періоді, а термін подачі податкової декларації ще не закінчився, можна подати податкову декларацію з позначкою «звітна нова». І тоді в обліку будуть зараховані показники, які відображені в останній поданій декларації. У цьому випадку подавати уточнюючий розрахунок не потрібно. Санкції за неправильно нараховані зобов’язання або за заниження податкових зобов’язань не застосовуються.

Якщо ж помилка виявлена після граничного строку подання декларації, то в цьому випадку можна подати або уточнюючий розрахунок до податкової декларації, або податкову декларацію за поточний період, у якому була виявлена помилка, з виправленими показниками.

У разі подання уточнюючого розрахунку через помилку, що призвела до заниження податкового зобов’язання, платник податків повинен до подачі уточнюючого розрахунку сплатити:

 • суму недоплати по податку:
 •  штраф у розмірі 3% від суми недоплати.

Якщо помилка призвела до завищення податкового зобов’язання, штрафні санкції не нараховуються і не сплачуються. Але в обліку платника податків виникне переплата з цього податку, яка може бути за заявою повернена на розрахунковий рахунок або зарахована в рахунок сплати за майбутні періоди.

За вибором платника податків можна також подати податкову декларацію з уточненими даними. У цьому випадку, якщо через помилку в декларації було занижено податкове зобов’язання, платник податків повинен у складі декларації врахувати:

 • суму недоплати шляхом відповідного збільшення суми грошового зобов’язання по цьому податку;
 • нарахувати штраф у розмірі 5% від суми недоплати.

Погашення суми недоплати і оплата штрафу здійснюється у складі податкового зобов’язання по даній декларації і у термін, передбачений для цієї декларації.

Зазначимо, що подавати податкову декларацію з уточненими даними краще у випадку, якщо через помилку було завищено податкове зобов’язання. У цьому разі не потрібно нараховувати та сплачувати штраф. Більш того, на суму переплати можна менше сплатити податку за звітній період.

Отже, за загальними нормами ПКУ штрафи нараховуються у разі заниження податкового зобов’язання. 

Особливості заповнення декларації

Залежно від того, яку декларацію подає ФОП – «звітну», «звітну нову» чи «уточнюючу», відповідні відмітки необхідно зробити у полі 01 декларації.

При поданні «звітної» («звітної нової») декларації у полі 02 зазначається звітний (податковий) період, за який вона подається. Якщо у складі такої декларації уточнюються показники минулих звітних періодів, то заповнюється і поле 03, в якому зазначається звітний (податковий) період, який уточнюється. При цьому у складі цієї декларації платник може уточнити показники декларації тільки за один податковий (звітний) період, що минув.

При поданні декларації з позначкою «уточнююча» поля 02 та 03 «податковий (звітний) період» та «податковий (звітний) період, який уточнюється», заповнюються однаковими значеннями, що відповідають звітному (податковому) періоду, що уточнюється.

Якщо виправлення помилок за минулі звітні періоди здійснюється у складі «звітної» («звітної нової») декларації, ФОП – платник єдиного податку, залежно від обраної групи, зазначає правильні значення показників господарської діяльності за звітний (податковий) період, за який подається декларація у відповідних розділах з ІІ по ІV декларації, та визначає:

 • виправлені податкові зобов’язання по єдиному податку за звітний (податковий) період у розділі V декларації (рядки 08 – 14);
 • суму збільшення (зменшення) податкового зобов’язання за єдиним податком у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок за минулі періоди, суму пені та штрафу (у розмірі 5% від суми збільшення) у розділі VІ декларації (рядки 15 – 20).

Якщо виправлення проводиться в декларації з позначкою «уточнююча», ФОП, залежно від обраної групи, зазначає правильні показники господарської діяльності за звітний (податковий) період, що уточнюється у відповідних розділах з ІІ по ІV декларації, та визначає:

 • податкове зобов’язання за звітний (податковий) період, що уточнюється у розділі V декларації (рядки 08 – 14);
 • суму збільшення (зменшення) податкового зобов’язання по єдиному податку у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, суму пені та штрафу (в розмірі 3% від суми збільшення) у розділі VІ декларації (рядки 15 – 20).

Виправлення помилок ФОП – платниками єдиного податку 1-ї та 2-ї групи

Зазначимо, що для даної категорії платників єдиного податку встановлено звітній період, який дорівнює календарному року. І сума єдиного податку встановлена у фіксований сумі. Тобто помилка у визначені розміру доходу не може призвести до заниження податкового зобов’язання. І здавалося б, що нічого уточнювати не треба. Але від правильно визначеного об’єму доходу за рік залежить можливість у наступному звітному році працювати в обраній групі. Нагадаємо, що максимальній обсяг доходу, який дозволяв працювати у 2022 році у першій групі, становив – 1 085 500 грн, а для другої групи – 5 421 000 грн. Саме тому необхідно подавати уточнюючу декларацію, щоб цю помилку не виявили податківці. Якщо граничний обсяг доходу у разі виправлення помилки буде перевищений, то необхідно відмовитись від обраної групи і перейти у вищу або на загальну систему оподаткування.

У разі виявлення помилки в декларації за 2022 рік після 1 березня 2023 року виправити її можна, подавши протягом 2023 року декларацію з позначкою «уточнююча» або «звітна», але вже за 2023 рік, до 1 березня 2024 року.

Виправлення помилок ФОП – платниками ЄП 3-ї групи за ставками 5% або 3%+ПДВ

Для платників єдиного податку третьої групи встановлено звітний період, який дорівнює календарному кварталу. Тому виявлену помилку він може виправити у декларації за наступний звітний період або через уточнюючу декларацію. Якщо помилка стосується обсягу доходу, то це може призвести до заниження або завищення податкового зобов’язання або обов’язку відмовитися від спрощеної системи оподаткування, якщо обсяг доходу у разі виправлення помилки призведе до перевищення дозволеного розміру доходу. Для 2022 року – це 7 585 500 грн.

Якщо виправлення помилки здійснюється через уточнюючу декларацію, то у розділах IV та V проставляються виправлені показники, а визначення переплати або недоплати у розділі VI. Для цього в рядку 15 проставляється показник рядка 14 раніше поданої декларації, в якій виявлена помилка. У рядок 16 проставляється значення рядка 14 цієї уточнюючої декларації. Якщо показник рядка 16 більший за показник рядка 15 – виникає недоїмка. Різницю цих показників необхідно відобразити у рядку 17. Якщо показник рядка 15 більший за показник рядка 16 – виникає переплата – заповнюється рядок 18. Рядки 19 та 20 передбачені для нарахування штрафу та пені. Але в період дії воєнного стану норми ст. 50 та 129 ПКУ не застосовуються (пп. 69.1 п. 69 підр. 10 р. ХХ ПКУ), тому ці рядки залишаються незаповненими.

Підіб’ємо підсумок

Виявлену помилку обов’язково необхідно виправляти. При цьому немає значення, призведе вона до збільшення податкового зобов’язання чи зменшення. І навіть якщо податкове зобов’язання не змінюється, а виправлення помилки змінює розмір отриманого доходу, таку помилку також необхідно виправити. Виправити помилку можна одним із трьох варіантів, наведених вище.

За загальними нормами ПКУ у разі заниження податкового зобов’язання платник податків повинен самостійно нарахувати собі штраф у розмірі 3% або 5% від суми недоїмки та пеню. Розмір штрафу залежить від того, через який документ проводиться виправлення. Але тимчасово у період дії воєнного стану ні штраф, ні пеня у разі самостійного виправлення помилки не нараховуються.

Наталя Щербак, податковий консультант