Перевірки та штрафи повертаються #3 | Raiffeisen Bank Aval Перевірки та штрафи повертаються #4 | Raiffeisen Bank Aval
Бережіть себе. Все онлайн в Raiffeisen Online.
Завантажити Завантажити
Увійти Перекази та Платежі
Перевірки та штрафи повертаються #13 | Raiffeisen Bank Aval Перевірки та штрафи повертаються #14 | Raiffeisen Bank Aval Перевірки та штрафи повертаються #15 | Raiffeisen Bank Aval Перевірки та штрафи повертаються #16 | Raiffeisen Bank Aval Перевірки та штрафи повертаються #17 | Raiffeisen Bank Aval Перевірки та штрафи повертаються #18 | Raiffeisen Bank Aval
06 Червня 2022

Перевірки та штрафи повертаються

Прийнято зміни до Податкового кодексу, згідно з якими відновлюються реєстрація податкових накладних, податкові перевірки та штрафи за несплату податків. Окремі зміни набувають чинності з 2 червня 2022 року. 

Подання звітності та сплата податків

Натепер і до скасування воєнного стану на території України сплата податків і зборів здійснюється з урахуванням особливостей. Якщо у платника податків немає можливості своєчасно дотриматися термінів:

 • сплати податків та зборів;
 • подання звітності;
 • реєстрації у відповідних реєстрах податкових або акцизних накладних, розрахунків коригування;
 • подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового тощо,

то ці платники податків звільняються від передбаченої ПКУ відповідальності з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Що стосується філій, представництв, відокремлених чи інших структурних підрозділів платника податків, то у разі відсутності можливості виконати свої податкові зобов’язання вони звільняються від відповідальності, передбаченої ПКУ.

Але якщо у них відновилася можливість виконувати свої податкові обов’язки, вони повинні бути виконані протягом 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей платників податків. Якщо вони в цей термін не виконають свої обов’язки, штрафні санкції будуть застосовуватися в загальному порядку.

Таке звільнення від недотриманості термінів виконання своїх податкових зобов’язань та застосування відповідальності стосується не всіх платників податків.

Платники податків, які мають можливість своєчасної сплати податків та зборів, подання звітності, реєстрації накладних тощо, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24 лютого 2022 року до 27 травня 2022 року. Але за умови реєстрації такими платниками податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних до 15 липня 2022 року, подання податкової звітності до 20 липня, сплати податків та зборів не пізніше 31 липня 2022 року.

Отже, якщо платник податків має можливість своєчасно звітувати та сплачувати податки, то він зобов’язаний у визначені вище терміни сплатити не сплачені своєчасно податки, подати своєчасно не подану звітність, зареєструвати податкові та/або акцизні накладні та розрахунки коригування.

Для суб’єктів господарювання, які перейшли на третю групу за ставкою 2%, також передбачено звільнення від відповідальності за несвоєчасне виконання податкових обов’язків. Головними умовами для звільнення від відповідальності є виконання ними податкових обов’язків протягом 60 календарних днів з дня переходу на систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання єдиного податку за ставкою 2%.

Тобто після припинення воєнного стану й повернення до раніше застосовуваної системи оподаткування у суб’єкта господарювання є ще 60 календарних днів, щоб все необхідне сплатити, звітувати, зареєструвати.

Передбачені послаблення щодо застосування штрафних санкцій та пені у разі самостійного виправлення платником податків у податкових періодах до 25 липня 2022 року помилок, що призвели до заниження податкового зобов’язання у звітних (податкових) періодах, що припадають на період дії воєнного стану. Якщо помилки будуть виправлені до 25 липня 2022 року з дотриманням порядку, вимог та обмежень, визначених статтею 50 ПКУ, то штрафні санкції та пеня не нараховуються й не сплачуються.

Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків та перелік документів на підтвердження повинен бути затверджений Мінфіном.

Звернімо увагу! З 27 травня 2022 року для платників податків, які зобов’язані звітувати в електронній формі, скасована можливість подання до контролюючого органу податкової декларації та інших документів у паперовій формі.

Зміни з ПДВ

Платники ПДВ, тимчасово, до припинення або скасування воєнного стану, не мають права на подання уточнюючих розрахунків до податкових декларацій за звітні (податкові) періоди до лютого 2022 року з показниками на зменшення податкових зобов’язань та/або декларування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

Також вони зобов’язані у термін до 15 липня зареєструвати податкові накладні та розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних за період лютий – травень 2022 року. А також у термін до 20 липня подати уточнюючі декларації за цей період чи привести у відповідність податковий кредит, задекларований платниками на підставі наявних первинних (розрахункових) документів, з урахуванням даних податкових накладних та/або розрахунків коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Суми ПДВ, включені до складу податкового кредиту при здійсненні операцій з придбання товарів, які у подальшому були знищені (втрачені) внаслідок дії обставин непереборної сили у період дії воєнного стану, не включаються до обрахунку суми бюджетного відшкодування та зараховуються до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду до її повного погашення.

До 21 липня проведення камеральних перевірок поданих декларацій з ПДВ або уточнюючих розрахунків здійснюється з особливостями. А саме, до звітних податкових періодів лютий – липень проведення камеральних, документальних податкових перевірок здійснюється протягом 90 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку їх подання, а якщо такі документи були надані пізніше – за днем їх фактичного подання.

Повернення узгоджених сум бюджетного відшкодування здійснюється у хронологічному порядку відповідно до черговості внесення до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування.

Поновлення податкових перевірок

В ПКУ залишається норма, якою передбачено, що податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються. Але це не розповсюджується на:

а) камеральні перевірки;

б) документальні позапланові перевірки, що проводяться за зверненнями платника податків:

 • якщо розпочато процедуру реорганізації юрособи (крім перетворення), припинення юрособи або підприємницької діяльності ФОП, закриття постійного представництва чи відокремленого підрозділу юрособи, в тому числі іноземної компанії, організації, або банкрутство;
 • подано заяву про зняття з обліку платника податків;
 • якщо платником подано декларацію, в якій заявлено до відшкодування з бюджету ПДВ та/або з від’ємним значенням з ПДВ, яке становить понад 100 тис. грн;
 • якщо отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями;

в) фактичні перевірки.

Камеральні податкові перевірки податкових декларацій з ПДВ та уточнюючих розрахунків до них за звітні податкові періоди:

 • лютий, березень, квітень, травень –- розпочинаються наступного дня після 20 липня та завершуються не пізніше 20 вересня;
 • червень, липень 2022 року – розпочинаються наступного дня після 20 серпня, а завершуються не пізніше 20 жовтня.

Подані уточнюючі розрахунки до податкових декларацій з ПДВ за звітні податкові періоди до лютого перевіряються у строки, наведені вище, залежно від для звітного періоду, на який припадає день подання такого уточнюючого розрахунку.

Необхідно зазначити, що норми ПКУ щодо проведення камеральних перевірок декларацій та уточнюючих розрахунків (у разі їх подання), до яких подано заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, набирають чинності з 2 червня.

Документальні позапланові перевірки під час дії воєнного стану проводяться за наявності під час проведення перевірок безпечного:

 • доступу, допуску до територій, приміщень та іншого майна, що використовуються для провадження господарської діяльності та/або є об’єктами оподаткування, або використовуються для отримання доходів (прибутку), або пов’язані з іншими об’єктами оподаткування такими платниками податків;
 • доступу, допуску до документів, довідок про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншої інформації, пов’язаної з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також фінансової і статистичної звітності у порядку та на підставах, визначених законом;
 • проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки.

Документальні позапланові перевірки за зверненням платника податків, що були розпочаті та не завершені до 24 лютого, поновлюються та закінчуються протягом 60 днів, починаючи з 27 травня. Такі перевірки поновлюються на невикористаний строк.

Документальні позапланові перевірки, які були розпочаті на звернення платника податків, але не можуть бути завершені у зв’язку з тим, що виникли обставини, які не надають доступу до територій, документів тощо, можуть бути зупинені до завершення дії таких обставин та/або усунення перешкод щодо їх проведення за рішенням керівництва податкового органу. Зупинка перевірки оформляється наказом, копія якого надсилається платнику податків до електронного кабінету платника податків з одночасним надісланням інформації про вид документа, дату та час його надіслання до електронного кабінету на його електронну адресу (адреси). Таке зупинення перериває перебіг строку проведення перевірки.

Документальні позапланові перевірки, що будуть розпочаті після 27 травня щодо декларацій або уточнюючих розрахунків (у разі їх подання), до яких подано заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, проводяться протягом 60 календарних днів, що настають після закінчення граничного терміну проведення камеральної перевірки відповідної декларації або уточнюючого розрахунку.

Документ, надісланий контролюючим органом до електронного кабінету, вважається врученим платникові податків, якщо він сформований з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Якщо за результатами проведених перевірок будуть виявлені порушення законодавства, то до платників податків застосовується відповідальність на загальних підставах. Від фінансової відповідальності платники податків звільняються у разі виникнення обставин, що призвели до вчинення діяння (дії або бездіяльності) внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажору). При цьому вимоги законодавства щодо мораторію (зупинення) застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) на період дії воєнного, надзвичайного стану та/або на період дії карантину на всій території України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), не застосовуються.

На які ситуації не зупиняється перебіг строків

Зміни до ПКУ для платників податків та контролюючих органів залишають зупинення перебігу строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на податкові органи. Але це зупинення не стосується:

 • дотримання строків реєстрації податкових накладних, розрахунків коригування до них в Єдиному реєстрі податкових накладних, подання звітності, сплати податків та зборів платниками податків;
 • строків проведення оглядукамеральних перевірок, складання актів, подання та розгляду заперечень, визначення грошових зобов’язань, прийняття, надсилання та оскарження податкового повідомлення-рішення за результатами камеральних перевірок, нарахування пені;
 • строків проведення фактичних та документальних позапланових перевірок, складання актів, подання та розгляду заперечень, додаткових документів та пояснень, визначення грошових зобов’язань, прийняття, надсилання та оскарження податкового повідомлення-рішення, адміністративного арешту майна за результатами фактичних перевірок.

Наталія Щербак, податковий консультант