Мінімальне податкове зобов’язання для аграріїв #3 | Raiffeisen Bank Aval Мінімальне податкове зобов’язання для аграріїв #4 | Raiffeisen Bank Aval
Новий зручний застосунок MyRaif
Завантажити Завантажити
Увійти Перекази та Платежі
Мінімальне податкове зобов’язання для аграріїв #13 | Raiffeisen Bank Aval Мінімальне податкове зобов’язання для аграріїв #14 | Raiffeisen Bank Aval Мінімальне податкове зобов’язання для аграріїв #15 | Raiffeisen Bank Aval Мінімальне податкове зобов’язання для аграріїв #16 | Raiffeisen Bank Aval Мінімальне податкове зобов’язання для аграріїв #17 | Raiffeisen Bank Aval Мінімальне податкове зобов’язання для аграріїв #18 | Raiffeisen Bank Aval
Ukr
14 Лютого 2023

Мінімальне податкове зобов’язання для аграріїв

Останнім часом серед аграріїв та у ЗМІ обговорювалася новина про мінімальне податкове зобов’язання та необхідність його сплати, починаючи з 2022 року. Тому у цьому матеріалі спробуємо розібратися з тим, що це за зобов’язання, як воно розраховується, ким, за що і коли сплачується і які взагалі є нюанси.

Відразу зауважимо, що цей матеріал стосується тільки суб’єктів господарювання, тому особливості нарахування та сплати МЗП фізичними особами в ньому не розглядаються.

Мінімальне податкове зобов’язання (далі – МПЗ) – це мінімальна величина податкового зобов’язання зі сплати податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, пов’язаних з виробництвом та реалізацією власної сільськогосподарської продукції та/або з власністю та/або користуванням (орендою, суборендою, емфітевзисом, постійним користуванням) земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь, розрахована відповідно до Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Сума мінімальних податкових зобов’язань, визначених щодо кожної із земельних ділянок, право користування якими належить одній юридичній або фізичній особі, у тому числі фізичній особі – підприємцю, є загальним мінімальним податковим зобов’язанням. При цьому, відповідно до п. 64 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, першим роком, за який визначається МПЗ, є 2022 рік.

Тобто, якщо просто, МПЗ – це зобов’язання зі сплати податків, які необхідно сплатити за володіння або користування (оренда, суборенда, емфітевзис, постійне користування) земельною ділянкою, віднесеною до сільськогосподарських угідь.

За задумом ініціаторів, метою прийняття вищевказаного закону є забезпечення збалансованості бюджетних надходжень шляхом підвищення ефективності використання економічних ресурсів країни, а також усунення прогалин чинного законодавства.

Відразу варто зауважити, що МПЗ не визначається і, відтак, не підлягає сплаті для:

  1. земельних ділянок, що використовуються дачними (дачно-будівельними) та садівничими (городницькими) кооперативами (товариствами), а також набутих у власність/користування членами цих кооперативів (товариств) у результаті приватизації (купівлі/продажу, оренди) у межах земель, що належали цим кооперативам (товариствам) на праві колективної власності чи перебували у їх постійному користуванні;
  2. земель запасу;
  3. невитребуваних земельних часток (паїв), розпорядниками яких є органи місцевого самоврядування, крім таких земельних часток (паїв), переданих органами місцевого самоврядування в оренду;
  4. земельних ділянок зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  5. земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, які належать фізичним особам на праві власності та/або на праві користування та станом на 1 січня 2022 року знаходилися у межах населених пунктів.

Крім того, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 15.03.2022 № 2120-IX, тимчасово, за 2022 та 2023 податкові (звітні) роки, не нараховується та не сплачується загальне мінімальне податкове зобов’язання за земельні ділянки, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями російської федерації, та/або за земельні ділянки, визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди.

Отже, хто зобов’язаний сплачувати МПЗ і як воно розраховується. Обов’язок зі сплати МПЗ покладається на власника земельної ділянки. А у разі передачі земельних ділянок в оренду (суборенду), емфітевзис або інше користування МПЗ сплачується відповідно орендарями чи іншими користувачами таких земельних ділянок, однак за умови, що відповідне право користування зареєстроване належним чином. Порядок визначення МПЗ є досить простим і залежить від того, проведено нормативно-грошову оцінку земельної ділянки, чи ні.

Так, МПЗ щодо земельної ділянки, нормативна грошова оцінка якої проведена, обчислюється за формулою:

МПЗ = НГОд x К x М / 12,

де:

МПЗ – мінімальне податкове зобов’язання;

НГОд – нормативна грошова оцінка відповідної земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого ПКУ для справляння плати за землю;

К – коефіцієнт, який становить 0,05;

М – кількість календарних місяців, протягом яких земельна ділянка перебуває у власності, оренді, користуванні на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) платника податків.

Щодо земельної ділянки, нормативна грошова оцінка якої не проведена, МПЗ обчислюється за формулою:

МПЗ = НГО x S x К x М / 12,

де:

МПЗ – мінімальне податкове зобов’язання;

НГО – нормативна грошова оцінка 1 гектара ріллі по Автономній Республіці Крим або по області з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим Кодексом для справляння плати за землю;

S – площа земельної ділянки, гектарах;

К – коефіцієнт, що становить 0,05;

М – кількість календарних місяців, протягом яких земельна ділянка перебуває у власності, оренді, користуванні на інших умовах (у тому числі на умовах емфітевзису) платника податків.

При цьому при обчисленні МПЗ платниками єдиного податку четвертої групи – фізичними особами – підприємцями, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України «Про фермерське господарство», коефіцієнт «К» застосовується у половинному розмірі.

Варто зауважити, що МПЗ включає в себе податок на прибуток підприємств, ПДФО, військовий збір та єдиний податок – з доходів від продажу власної сільськогосподарської продукції, а також земельний податок за земельні ділянки, віднесені до сільськогосподарських угідь. Тобто якщо, наприклад, фізична особа – підприємець в результаті реалізації продукції із земельної ділянки, що перебуває у нього у власності або користуванні, сплатив у 2022 році єдиний податок і сума такого податку перевищує розмір МПЗ за результатами 2022 року, то у такого ФОП відсутні будь-які додаткові податкові зобов’язання щодо сплати МПЗ. Але якщо ФОП сплатив єдиний податок на суму меншу, ніж розмір МПЗ, то різниця між розміром МПЗ та сумою сплаченого єдиного податку підлягає сплаті таким ФОП.

Обрахунок МПЗ у разі переходу права власності чи користування (в т.ч. оренди, суборенди, емфітевзису тощо) від одного власника чи користувача до іншого, за умови належної реєстрації такого права, визначається наступним чином. Для власника або користувача, який передав – за період з 1 січня до початку місяця, в якому припинилось відповідне право, а для нового власника (користувача) – починаючи з місяця, в якому відповідне право було набуте. Водночас у разі відсутності державної реєстрації переходу відповідного права (власності або права користування) МПЗ щодо такої земельної ділянки визначається для попереднього власника (користувача) на загальних підставах за податковий (звітний) рік.

Аналізуючи положення чинного законодавства, можна спрогнозувати, що для тих власників чи користувачів, які здійснюють свою господарську діяльність з використанням земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, в площині закону, в т.ч. сплачують відповідні податки, законодавче нововведення у вигляді МПЗ не повинно нічого змінити.

Василь ШЕРЕТЬКО

Адвокат, старший юрист ЮФ «Антіка»