Карантин скасовано. Що змінилося в оподаткуванні? #3 | Raiffeisen Bank Aval Карантин скасовано. Що змінилося в оподаткуванні? #4 | Raiffeisen Bank Aval
Новий зручний застосунок MyRaif
Завантажити Завантажити
Увійти Перекази та Платежі
Карантин скасовано. Що змінилося в оподаткуванні? #13 | Raiffeisen Bank Aval Карантин скасовано. Що змінилося в оподаткуванні? #14 | Raiffeisen Bank Aval Карантин скасовано. Що змінилося в оподаткуванні? #15 | Raiffeisen Bank Aval Карантин скасовано. Що змінилося в оподаткуванні? #16 | Raiffeisen Bank Aval Карантин скасовано. Що змінилося в оподаткуванні? #17 | Raiffeisen Bank Aval Карантин скасовано. Що змінилося в оподаткуванні? #18 | Raiffeisen Bank Aval
Ukr
14 Серпня 2023

Карантин скасовано. Що змінилося в оподаткуванні?

З 12 березня 2020 року на території України діяв карантин з метою запобігання COVID-19. Для підприємців він давав деякі податкові пільги. Карантин відмінили, тож з 1 липня 2023 року пільговий період завершено. Розглянемо, на що необхідно звернути увагу платникам ПДВ, податку на прибуток та акцизного податку.

Ввезення товарів у загальному порядку

З 1 липня 2023 року ввезення товарів (зокрема лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби здійснюється в загальному порядку. Нагадаємо, до завершення карантину такі товари звільнялися від ПДВ.

ПДВ

З поточного місяця також відновлюються правила оподаткування ПДВ, які були змінені чи призупинені до 01.07.2023 р. та/або до завершення дії карантину. Це стосується не тільки ввезення, а й постачання на митній території товарів, які були включені до переліку пільгових (підпункт 71 підрозділу 2 розділу XX ПКУ).

Відновлюється і оподаткування ПДВ за ставкою 20% операцій з ввезення та постачання на території України пального (бензинів моторних, важких дистилятів, скрапленого газу, біодизелю, альтернативного моторного палива. Перелік такого пального згідно з кодами УКТ ЗЕД наведений у пункті 41 підрозділу 5 розділу ХХ ПКУ). Також за ставкою 20% знову будуть оподатковуватися операції з постачання нафти або сирих нафтопродуктів (крім випадків, коли такі товари відповідно до Кодексу оподатковуються ПДВ за ставкою 0%).

Водночас припиняється дія норм ПКУ для громадських об’єднань та/або благодійних організацій. Під час карантину не включалися до загальної суми операції з ввезення чи постачання на території України товарів, пов’язаних з пандемією, чи надання послуг з охорони здоров’я закладами охорони здоров’я, послуг реабілітаційними установами тощо, крім перелічених у підпункті 197.1.15 статті 197 ПКУ. Починаючи з 1 липня 2023 року такі операції враховуються до загальної суми для цілей обов’язкової реєстрації платником ПДВ.

Податок на прибуток підприємств

Завершення з 1 липня карантину означає припинення дії норм ПКУ, якими встановлювалися окремі пільгові режими оподаткування і з податку на прибуток. А саме, для платників податку на прибуток підприємств припиняється застосування різниць, визначених ПКУ, щодо зменшення фінансового результату до оподаткування на суму доходу, включеного до складу доходів звітного періоду за правилами бухгалтерського обліку у вигляді:

 • отриманої одноразової компенсації суб’єктами господарювання (одноразова виплата держави суб’єктам господарювання, які є юридичними особами, з метою відшкодування витрат, понесених на сплату ЄСВ) відповідно до Закону України від 04.12.2020 р. № 1071-ІХ;
 • списаних штрафних санкцій і пені відповідно до пункту 2-3 та списаного податкового боргу відповідно до пункту 2-4 та підпункту 26.2 пункту 26 підрозділу 10 розділу XX ПКУ.

Акцизний податок

Починаючи з 1 липня 2023 року платники акцизного податку повинні застосовувати базові ставки акцизного податку, встановлені підпунктом 215.3.4 статті 215 ПКУ, а саме:

 • на бензини моторні, інші нафтопродукти – 213,50 євро за 1000 літрів;
 • на важкі дистиляти – 139,50 євро за 1000 літрів;
 • на паливо моторне альтернативне – 162 євро за 1000 літрів.

Скасовується тимчасовий порядок відвантаження спирту етилового для виробництва дезінфекційних засобів.

Починають застосовуватися до виробників лікарських засобів загальні вимоги щодо особливостей оподаткування, цільового використання та погашення податкових векселів, які встановлені статтею 229 ПКУ при виробництві дезінфекційних засобів, з використанням спирту етилового, який оподатковується за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту.

Єдиний податок

Скасовується норма пункту 7 підрозділу 8 розділу ХХ ПКУ, згідно з якою до складу доходу платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця не включається сума коштів, яка надійшла як одноразова матеріальна допомога застрахованим особам, що виплачується такому платнику за рахунок коштів державного бюджету відповідно до статті 2 Закону № 1071.

Нарахування штрафних санкцій та пені

Втрачають чинність з 1 липня 2023 року норми пункту 52-1 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ, якими було встановлено, що за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого КМУ, штрафні санкції не застосовуються, крім санкцій за:

 • порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема страхування додаткової пенсії;
 • відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу;
 • порушення вимог законодавства в частині:
  • обліку, виробництва, зберігання та транспортування пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
  • цільового використання пального, спирту етилового платниками податків;
  • обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками;
  • здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального;
  • здійснення суб’єктами господарювання операцій з реалізації пального або спирту етилового без реєстрації таких суб’єктів платниками акцизного податку;
  • порушення нарахування, декларування та сплати ПДВ, акцизного податку, рентної плати.

Протягом періоду з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, платникам податків також не нараховується пеня, а нарахована, але не сплачена за цей період пеня підлягає списанню.

Тобто починаючи з 1 липня 2023 року за порушення податкового законодавства в загальному порядку будуть нараховуватися вищеописані штрафні санкції та пеня.

Відновлення перевірок та повернення перебігу строків давності

Починаючи з 1 липня інформація про перенесення документальних планових перевірок, які відповідно до плану-графіку мали розпочатися у період з 18 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, включається до оновленого плану-графіку, який оприлюднюється на офіційному вебсайті ДПС України, протягом 10 календарних днів з дня завершення дії карантину. Тобто оновлені плани-графіки вже повинні бути оприлюднені.

Також втрачає дію норма абзацу 5 пункту 52-2 підрозділу 10 розділу XX, якою встановлено, що документальні перевірки, які були розпочаті до 18 березня 2020 року та не були завершеними, тимчасово зупиняються на період по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину. Таке зупинення перериває термін проведення перевірки та не потребує прийняття будь-яких додаткових рішень контролюючим органом.

Що стосується перевірок, то необхідно враховувати, що починаючи з 24 лютого 2022 року на території України встановлено воєнний стан, і у зв’язку з цим встановлені свої обмеження щодо проведення перевірок. Перелік перевірок, які проводяться, визначений в підпункті 69.2 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ.

Згідно з «карантинними» нормами, починаючи з 18 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, зупиняється перебіг строків, у тому числі строків давності:

 • щодо періодів проведення перевірки, подання звітності, сплати грошових зобов’язань, зберігання первинних документів тощо (стаття 102 ПКУ);
 • щодо процедури адміністративного оскарження скарг платників податків (крім скарг щодо ПДВ), що надійшли (надійдуть) по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, та/або які не розглянуті станом на 18 березня 2020 року. Таке зупинення не породжує будь-яких наслідків, передбачених ПКУ (стаття 56 ПКУ);
 • щодо надання контролюючими органами індивідуальних податкових консультацій у письмовій формі (статті 52 та 53 ПКУ);
 • щодо надання платниками податків відповідей на запити контролюючих органів ( статті 73 та 78 ПКУ).

З першого календарного дня місяця, наступного за місяцем, в якому завершується дія карантину, перебіг строків, які зупинялися, повинен продовжуватися з урахуванням часу, що минув до такого зупинення.

Тобто починаючи з 1 липня перебіг строків повинен повернутися. Але й тут продовжують діяти норми підпункту 69.9 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ, яким на період дії воєнного стану в Україні для платників податків та податківців зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством. Таке зупинення не стосується:

 • дотримання строків реєстрації податкових накладних, розрахунків коригування до них в Єдиному реєстрі податкових накладних, подання звітності та/або документів (повідомлень), сплати податків та зборів платниками податків;
 • строків проведення камеральних перевірок, оформлення їх результатів, подання скарги на податкове повідомлення-рішення за результатами камеральної перевірки, прийняття рішення за результатом її розгляду, нарахування пені;
 • строків проведення фактичних та документальних позапланових перевірок, подання скарги на податкове повідомлення-рішення, рішення про застосування фінансових санкцій за результатами документальної позапланової перевірки або фактичної перевірки та прийняття рішення за результатами їх розгляду, адміністративного арешту майна за результатами документальної позапланової перевірки або фактичної перевірки;
 • строків здійснення заходів з погашення податкового боргу суб’єктів господарювання, які мають можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки;
 • строків подання та розгляду скарг на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Наталя Щербак, податковий консультант