Овердрафт #5 | Raiffeisen Bank Aval Овердрафт #6 | Raiffeisen Bank Aval
Новий зручний застосунок MyRaif
Завантажити Завантажити
Увійти Перекази та Платежі
Овердрафт #15 | Raiffeisen Bank Aval Овердрафт #16 | Raiffeisen Bank Aval Овердрафт #17 | Raiffeisen Bank Aval Овердрафт #18 | Raiffeisen Bank Aval Овердрафт #19 | Raiffeisen Bank Aval Овердрафт #20 | Raiffeisen Bank Aval
Ukr

Овердрафт

З огляду на потреби своїх клієнтів, яким необхідно фінансування тимчасових розривів ліквідності або працюють в сфері з яскраво вираженою сезонністю бізнесу, Райффайзен Банк розробив зручний банківський продукт – Овердрафт.

Основні переваги

Овердрафт | Raiffeisen Bank Aval
можливість отримати фінансування, в тому числі без застави
Овердрафт #2 | Raiffeisen Bank Aval
ліквідація часових розривів між надходженням коштів на поточний рахунок клієнта та здійсненням витрат на фінансування господарської діяльності
Овердрафт #3 | Raiffeisen Bank Aval
оперативне здійснення платежів
Овердрафт #4 | Raiffeisen Bank Aval
простота отримання кредитних коштів — оплата платіжних доручень здійснюється без подання додаткових документів (заяв, листів) до банку

Інформація про продукт

Надання Кредиту здійснюється на умовах Кредитного договору на строк, що передбачений Умовами кредиту.

Протягом дії Кредитного договору Клієнт має право ініціювати дострокове розірвання Кредитного договору, письмово повідомивши про це Кредитора у терміни, що передбачені Кредитним договором. Дострокове розірвання Кредитного договору за ініціативою Клієнта можливе виключно за умови відсутності будь-якої заборгованості Клієнта перед Банком по Кредитному договору.

Відмова від Кредитного договору в односторонньому порядку не передбачена.

Послуги надає АТ "Райффайзен Банк", ліцензія НБУ №10 від 02.07.2021р.; код ЄДРПОУ 14305909; включений до Державного реєстру банків 27.03.1992р. під № 94; місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9; контактні телефони: 044 490 88 88; 0 (800) 505-045; адреса електронної пошти [email protected]; державне регулювання діяльності Банку здійснює Національний банк України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9; гаряча лінія: 0800 505 240).
Умови кредиту

Максимальна сума овердрафту
До 9,0 млн. грн.
Строк кредитування
до 36 місяців
Відсокова ставка
16,75% - 18,75%
Одноразова комісія
1%
Безперервне дебетове сальдо
90 календарных дней
Комісія по внесенню змін до Договору про надання овердрафту / договору забезпеченения за иніціативою Клієнта

для Договорів до 1 500 000 грн. включно (або еквівалент в іншій валюті)500 грн
для Договорів більше 1 500 000 грн. (або еквівалент в іншій валюті)1000 грн
Комісія за надання довідки про наявність кредиту150 грн
Комісія за дострокове розірвання Кредитного Договора0 грн
Дистанційне обслуговуванняЗаощаджуйте свій час з використанням Кваліфікованого підпису (КЕП) та підписання всіх документів без віддідування Відділення Банку. Детальніше за посиланням
Зверніть увагу
Можливість використання Овердрафту надається на умовах Договору про надання Овердрафту. Проект Договору про надання Овердрафту надається Клієнту на його вимогу.
На виконання вимог ст. 67  Закону України "Про банки і банківську діяльність" (надалі - Закон про банки) АТ «Райффайзен Банк» (надалі - Банк) подає до кредитного реєстру Національного банку України (надалі - Кредитний реєстр) інформацію про здійснені ним відносно клієнта-позичальника кредитних операцій, зазначених в частині першій статті 49 "Закону про банки", якщо сума заборгованості (по основній сумі та відсоткам) по таким кредитним операціям дорівнює або перевищує 100 мінімальних заробітніх плат  (або еквівалент даної суми в іноземній валюті).
Банк подає до Кредитного реєстру інформацію в складі та обсязі, що передбачені в частині 3 ст. ст. 67    "Закону про банки", у визначеному Національним банком України порядку.