Кредитна лінія #5 | Raiffeisen Bank Aval Кредитна лінія #6 | Raiffeisen Bank Aval
Новий зручний застосунок MyRaif
Завантажити Завантажити
Увійти Перекази та Платежі
Кредитна лінія #15 | Raiffeisen Bank Aval Кредитна лінія #16 | Raiffeisen Bank Aval Кредитна лінія #17 | Raiffeisen Bank Aval Кредитна лінія #18 | Raiffeisen Bank Aval Кредитна лінія #19 | Raiffeisen Bank Aval Кредитна лінія #20 | Raiffeisen Bank Aval
Ukr

Кредитна лінія

Запобігти дефіциту оборотних коштів насправді неважко. Для цього Райффайзен Банк розробив відновлювальну кредитну лінію.

Основні переваги

Кредитна лінія | Raiffeisen Bank Aval
2 варіанти кредитної лінії
Кредитна лінія #2 | Raiffeisen Bank Aval
запобігання дефіциту оборотних коштів
Кредитна лінія #3 | Raiffeisen Bank Aval
швидке оформлення
Кредитна лінія #4 | Raiffeisen Bank Aval
можливість кредитування в рамках генеральної кредитної угоди строком до 10 років

Інформація про продукт

Надання Кредиту здійснюється на умовах Кредитного договору на строк, що передбачений Умовами кредиту.

Протягом дії Кредитного договору Клієнт має право ініціювати дострокове розірвання Кредитного договору, письмово повідомивши про це Кредитора у терміни, що передбачені Кредитним договором. Дострокове розірвання Кредитного договору за ініціативою Клієнта можливе виключно за умови відсутності будь-якої заборгованості Клієнта перед Банком за Кредитним договором.Зміни до Кредитного договору вносяться сторонами шляхом підписання Додаткової угоди до Кредитного договору.

Відмова від Договору в односторонньому порядку не передбачена.

Послугу надає АТ «Райффайзен Банк», ліцензія НБУ №10 від 02.07.2021р.; код ЄДРПОУ 14305909; включений до Державного реєстру банків 27.03.1992р. під № 94; місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9; контактні телефони: 044 490 88 88; 0 (800) 505-045; адреса електронної пошти [email protected]; державне регулювання діяльності Банку здійснює Національний банк України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9; гаряча лінія: 0800 505 240).
Умови кредиту

Термін кредитування
до 18 місяців
Відсоткова ставка
15,7% -16,2%
Валюта кредиту
гривня
Форма погашення
згідно графіку
Максимальний ліміт
60 300 000 грн.
Застава
нерухоме майно, транспортні засоби, машини та обладнання, майнові права на депозит, земля сільськогосподарського призначення
Комісія
0,5-0,99%
Комісія за внесення змін до кредитного договору / договору забезпечення за ініціативою Клієнта
для Договорів до 1 500 000 грн. включно (або еквівалент в іншій валюті)500 грн
для Договорів більше 1 500 000 грн. (або еквівалент в іншій валюті)1000 грн
Комісія за надання довідки про наявність кредиту 150 грн
Комісія за дострокове розірвання Кредитного Договору0 грн
Дистанційне обслуговуванняЗаощаджуйте свій час з використанням Кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та підписуйте всі документи без відвідування Відділення Банку. Детальніше за посиланням
Зверніть увагу
Кредит надається на умовах Кредитного договору у формі Невідновлювальної або Відновлювальної кредитної лінії. Проект Кредитного договору надається Клієнту на його вимогу.
На виконання вимог ст. 67Закону України "Про банки і банківську діяльність" (надалі – Закон про банки) АТ «Райффайзен Банк» (надалі - Банк) подає до кредитного реєстру Національного банку України (надалі - Кредитний реєстр) інформацію про здійснені ним щодо клієнта-боржника кредитні операції, що зазначені у частині першій статті 49 Закону про банки, якщо сума заборгованості (за основною сумою та відсотками) за такими кредитними операціями дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальних заробітних плат (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті).Банк подає до Кредитного реєстру інформацію в складі та обсязі, що передбачені у ч. 3 ст. ст. 67Закону про банки», у визначеному Національним банком України  порядку.