Гарантія платежу для суб'єктів туристичної діяльності #3 | Raiffeisen Bank Aval Гарантія платежу для суб'єктів туристичної діяльності #4 | Raiffeisen Bank Aval
Новий зручний застосунок MyRaif
Завантажити Завантажити
Увійти Перекази та Платежі
Гарантія платежу для суб'єктів туристичної діяльності #13 | Raiffeisen Bank Aval Гарантія платежу для суб'єктів туристичної діяльності #14 | Raiffeisen Bank Aval Гарантія платежу для суб'єктів туристичної діяльності #15 | Raiffeisen Bank Aval Гарантія платежу для суб'єктів туристичної діяльності #16 | Raiffeisen Bank Aval Гарантія платежу для суб'єктів туристичної діяльності #17 | Raiffeisen Bank Aval Гарантія платежу для суб'єктів туристичної діяльності #18 | Raiffeisen Bank Aval
Ukr

Гарантія платежу для суб'єктів туристичної діяльності

Гарантія банку передбачає відшкодування збитків, заподіяних туристу в разі виникнення обставин неплатоспроможності, ліквідації або банкрутства туристичної фірми.

Основні переваги

Гарантія платежу для суб'єктів туристичної діяльності | Raiffeisen Bank Aval
Забезпечення виконання зобов'язань
Гарантія платежу для суб'єктів туристичної діяльності #2 | Raiffeisen Bank Aval
Гарантом платежу виступає надійний банк

Інформація про продукт

Надання Кредиту здійснюється на умовах Кредитного договору на строк, що передбачений Умовами кредиту.

Протягом дії Кредитного договору Клієнт має право ініціювати дострокове розірвання Кредитного договору, письмово повідомивши про це Кредитора у терміни, що передбачені Кредитним договором. Дострокове розірвання Кредитного договору за ініціативою Клієнта можливе виключно за умови відсутності будь-якої заборгованості Клієнта перед Банком по Кредитному договору.

Відмова від Договору в односторонньому порядку не передбачена.

Послуги надає АТ "Райффайзен Банк", ліцензія НБУ №10 від 02.07.2021р.; код ЄДРПОУ 14305909; включений до Державного реєстру банків 27.03.1992р. під № 94; місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9; контактні телефони: 044 490 88 88; 0 (800) 505-045; адреса електронної пошти [email protected]; державне регулювання діяльності Банку здійснює Національний банк України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9; гаряча лінія: 0800 505 240).
Умови

Строк дії гарантії
до 63 місяцяв + 14 днів, але в будь-якому випадку строк дії гарантії не повинен перевищувати строк дії ліцензій Принципала (туроператора/турагента) на три місяці та 14 календарних днів
Валюта
гривня
Забезпечення для юридичних осіб
депозит
Для фізичних осіб-підприємців
грошові кошти на рахунок покриття
Мінімальна сума для туроператоров
20 000 євро
Мінімальна сума для туроператора, який надає послуги виключно з внутрішнього та в'їзного туризму
10 000 євро
Мінімальна сума для турагентів
2 000 євро
Дистанційне обслуговуванняЗбережіть свій час з використанням Кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та підписуйте всі документи без віддідування Відділення Банку. Детальніше за посиланням
Зверніть увагу
На виконання вимог ст. 67  Закон України "Про банки і банківську діяльність" (надалі - Закон про банки) АТ «Райффайзен Банк» (надалі - Банк) подає до кредитного реєстру Національного банку України (надалі - Кредитний реєстр) інформацію про здійснені ним відносно клієнта-позичальника кредитних операцій, зазначених в частині першій статті 49 "Закону про банки", якщо сума заборгованості (по основній сумі та відсоткам) по таким кредитним операціям дорівнює або перевищує 100 мінімальних заробітніх плат  (або еквівалент даної суми в іноземній валюті).
Банк подає до Кредитного реєстру інформацію в складі та обсязі, що передбачені в частині 3 ст. ст. 67    "Закон про банках", у визначеному Національним банком України порядку.