Об’єднання ПФУ та ФССУ – на що звернути увагу #3 | Raiffeisen Bank Aval Об’єднання ПФУ та ФССУ – на що звернути увагу #4 | Raiffeisen Bank Aval
Бережіть себе. Все онлайн в Raiffeisen Online.
Завантажити Завантажити
Увійти Перекази та Платежі
Об’єднання ПФУ та ФССУ – на що звернути увагу #13 | Raiffeisen Bank Aval Об’єднання ПФУ та ФССУ – на що звернути увагу #14 | Raiffeisen Bank Aval Об’єднання ПФУ та ФССУ – на що звернути увагу #15 | Raiffeisen Bank Aval Об’єднання ПФУ та ФССУ – на що звернути увагу #16 | Raiffeisen Bank Aval Об’єднання ПФУ та ФССУ – на що звернути увагу #17 | Raiffeisen Bank Aval Об’єднання ПФУ та ФССУ – на що звернути увагу #18 | Raiffeisen Bank Aval
Ukr
18 Листопада 2022

Об’єднання ПФУ та ФССУ – на що звернути увагу

З 1 січня 2023 року відбудеться реорганізація діяльності Фонду соціального страхування України (ФССУ) та управління його виконавчої дирекції шляхом приєднання до Пенсійного фонду України (ПФУ), що має найбільш розвинуту мережу територіальних органів управління в системі соціального страхування. 

Такі зміни передбачені Законом України від 12.09.2022 р. № 2620-ІХ, який опублікований 25 жовтня 2022 року. Розглянемо, що ж суттєво зміниться.

Законом № 2620 у новій редакції наведено Закон України від 23.09.99 р. № 1105-ХІV та внесено зміни до Закону України від 09.07.2003 р. № 1058-ІV.

Буде один страховик – Пенсійний фонд.

Найосновніше – це те, що починаючи з 1 січня 2023 року існуватиме один фонд – Пенсійний, який поряд зі своїми функціями також здійснюватиме керівництво та управління солідарною системою, загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та медичним страхуванням.

Він буде:

 • збирати, акумулювати та обліковувати страхові внески;
 • призначати пенсії та готувати документи для їх виплат, забезпечувати своєчасне і в повному обсязі фінансування виплат пенсій;
 • забезпечувати своєчасне і в повному обсязі фінансування допомоги на поховання, виплат за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • здійснювати контроль за цільовим використанням коштів ПФУ.

До його функцій також належатиме вирішення питань, пов’язаних з веденням обліку пенсійних активів застрахованих осіб на накопичувальних пенсійних рахунках, здійснення адміністративного управління Накопичувальним фондом, соціальними та інші виплатами.

Таким чином, з 1 січня 2023 року Фонд соціального страхування України та його регіональні підрозділи будуть скасовані шляхом приєднання до Пенсійного фонду.

Водночас необхідно звернути увагу на наступне. ПФУ та його територіальні органи стануть правонаступниками ФССУ, його виконавчої дирекції, управлінь виконавчої дирекції Фонду та їх відділень.

До завершення заходів, пов’язаних з приєднанням ФССУ до ПФУ, виконавча дирекція та робочі органи Фонду у межах своєї компетенції продовжуватимуть виконувати свої функції.

Усі нормативно-правові та розпорядчі акти ФССУ будуть дійсними до затвердження відповідних рішень ПФУ.

Всі документи (особові справи потерпілих (членів їхніх сімей), бази даних, носіїв інформації та програмного забезпечення щодо ведення обліку та здійснення страхових виплат) будуть збережені, тому що підлягають передачі ПФУ.

Суб’єктам господарювання – страхувальникам та застрахованим особам не потрібно здійснювати перереєстрацію, бо з передачею баз даних вони вважаються зареєстрованими (взятими на облік) в ПФУ).

Починаючи з 1 січня 2023 року сам ПФУ є держателем та адміністратором електронного реєстру листків непрацездатності як складової частини реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Тобто всі листки непрацездатності повинні бути оформлені виключно в електронній формі та обліковані в реєстрі ПФУ. Також всі пенсійні виплати та виплати, пов’язані з тимчасовою втратою працездатності або нещасним випадком на виробництві та професійними захворюваннями, які спричинили втрату працездатності, а в подальшому і з медичним страхуванням, буде здійснювати ПФУ.

А це означає, що суб’єкти господарювання по всіх виплатах (окрім виплат по безробіттю), які стосуються соціального страхування, будуть звертатися до ПФУ, тому й звітувати про ці виплати вони також будуть цьому фонду.

Відтепер ПФУ також буде:

 • проводити розслідування страхових випадків;
 • проводити перевірку обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності та документів, що є підставою для їх формування, використовуючи інформацію з електронних систем та реєстрів;
 • здійснювати контроль за використанням страхових коштів;
 • проводити перевірку правильності використання коштів страхувальниками з застосуванням ризик-орієнтованих підходів;
 • застосовувати фінансові санкції та накладати адміністративні штрафи.

Оплата лікарняного тільки за основним місцем роботи.

Починаючи з 1 січня 2023 року оплату лікарняних у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності здійснюють роботодавці за основним місцем роботи застрахованої особи за умови, що вона працює на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених законом.

Якщо ФОП або самозайнята особа, яка є застрахованою особою, одночасно працює на умовах трудового договору, то допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (включаючи догляд за хворою дитиною), допомога у зв’язку з вагітністю та пологами надається за основним місцем роботи (діяльності) або за місцем роботи за сумісництвом (наймом) у порядку, встановленому Кабміном. Отже до 1 січня 2023 року Кабміну необхідно розробити та затвердити такий порядок.

Зауважимо, що до кінця 2022 року діють норми Закону № 1105, які дозволяють отримувати оплату лікарняних як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

Як і раніше, для отримання виплат у зв’язку тимчасовою втратою працездатності необхідно відкривати окремий поточний рахунок. Кошти, що надходять на зазначений рахунок, обліковуються на окремому субрахунку.

На жаль, нічого не сказано: чи можна використовувати той рахунок, який був відкритий раніше для отримання аналогічних виплат, але не від ПФУ, а ФССУ.

Запроваджена відповідальність за створення необґрунтованого медичного висновку

Необхідно також звернути увагу на те, що з’являється новий вид перевірок. А саме, правлінням ПФУ буде затверджено перелік лікарів, які проводитимуть перевірку листків непрацездатності, обґрунтованість їх видачі та продовження. А порядок таких перевірок зобов’язаний затвердити Кабмін.

З 1 січня 2023 року важче буде домовитися з лікарем та отримати листок непрацездатності, якщо ти дійсно не захворів сам або хтось із твоєї родини. І ось чому.

Якщо в ході перевірки буде встановлено, що створено необґрунтований медичний висновок про тимчасову непрацездатність, на підставі якого сформовано листок непрацездатності, відповідальність несе лікар, який цей висновок створив. І значення немає, чи є він найманим працівником, чи ФОП, який має ліцензію на медичну практику.

Якщо за таким листком непрацездатності виплати вже були здійснені, то медичний заклад повинен компенсувати суму страхової виплати протягом десяти календарних днів з дня надходження вимоги про таку компенсацію. Вимога є виконавчим документом. Якщо компенсація не буде сплачена своєчасно, її стягнуть у примусовому порядку і з нарахуванням пені у розмірі 0,1% суми коштів, що підлягає компенсації, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з дня, що припадає на закінчення десятого календарного дня.

Своєю чергою заклади охорони здоров’я або ФОП, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, мають право зворотної вимоги (регресу) до лікаря, який створив необґрунтований медичний висновок про тимчасову непрацездатність, у розмірі сплаченої суми компенсації страхової виплати за листком непрацездатності та нарахованої пені.

Виплати в період дії воєнного стану.

Окрему вагу слід приділити порядку здійснення страхових виплат, пов’язаних з нещасним випадком на виробництві в період дії воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення або скасування.

Якщо потерпілий отримував щомісячні страхові виплати у разі втрати професійної працездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання і пропустив строк повторного огляду МСЕК, то такі щомісячні виплати він продовжує отримувати. Перерахунок розміру страхових виплат буде проведений після подання ним заяви та результатів огляду МСЕК у той термін, коли такий огляд буде проведений.

У разі смерті особи віком від 18 до 23 років, яка здобуває за денною формою навчання професійну (професійно-технічну), фахову передвищу, вищу освіту, щомісячні страхові виплати, визначені Законом № 1105, призначаються, а виплата раніше призначених – продовжується без надання довідки закладу освіти на підставі даних про здобуття освіти за денною формою навчання у 2022 році, отриманих з Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Призначення страхових виплат потерпілим на виробництві, членам сім’ї у разі смерті потерпілого з числа внутрішньо переміщених осіб, які не мають необхідних документів, у тому числі про місце проживання, періоди страхового стажу, трудової діяльності, навчання, заробітну плату (дохід), здійснюється шляхом автоматизованого обміну між інформаційно-комунікаційними системами органів державної влади, підприємств, установ, організацій наявними даними:

 • про встановлення інвалідності та ступеня втрати професійної працездатності;
 • Держреєстру актів цивільного стану громадян про народження особи, яка має право на виплати, та її походження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть потерпілого та інших актів цивільного стану, необхідних для призначення страхових виплат;
 • реєстру застрахованих осіб та реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування про працевлаштування, нараховану заробітну плату (дохід) і сплату страхових внесків та інших даних, необхідних для призначення виплат;
 • акта розслідування нещасного випадку або акта розслідування професійного захворювання за встановленими формами;
 • Єдиного державного демографічного реєстру про реєстрацію місця проживання;
 • органів реєстрації про реєстрацію місця проживання;
 • даних Єдиної державної електронної бази з питань освіти про навчання;
 • Єдиного реєстру боржників про виплату аліментів;
 • Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб щодо статусу внутрішньо переміщеної особи;
 • Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
 • податкової звітності за останній звітний період чи за IV квартал 2021 року або річної звітності за 2021 рік.

Ми розглянули не всі зміни, а лише найважливіші. До початку року у суб’єктів господарювання ще є час детальніше ознайомитися зі змінами, які стосуються виплат у разі тимчасової непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах, виплат постраждалим у разі нещасного випадку на виробництві.

Наталя Щербак, податковий консультант