Кредити готівкою #7 | Raiffeisen Bank Aval Кредити готівкою #8 | Raiffeisen Bank Aval
Залишайтеся вдома. Все онлайн у Raiffeisen Online.
Завантажити Завантажити
Увійти Перекази та Платежі
Кредити готівкою #17 | Raiffeisen Bank Aval Кредити готівкою #18 | Raiffeisen Bank Aval Кредити готівкою #19 | Raiffeisen Bank Aval Кредити готівкою #20 | Raiffeisen Bank Aval Кредити готівкою #21 | Raiffeisen Bank Aval Кредити готівкою #22 | Raiffeisen Bank Aval
Ukr

Кредит готівкою доступніше!

Кредити готівкою | Raiffeisen Bank Aval
До 1 000 000 грн.
Видаємо до 1 000 000*грн. на будь-які цілі. *Тимчасово максимальна сума кредиту доступна лише для клієнтів, які отримують зарплату в Райффайзен Банк!
Кредити готівкою #2 | Raiffeisen Bank Aval
Без застави та поручителів
Не потрібні додаткові умови
Кредити готівкою #3 | Raiffeisen Bank Aval
Фіксована ставка
Фіксована відсоткова ставка на весь період кредиту
Кредити готівкою #4 | Raiffeisen Bank Aval
Без додаткових комісій
Відсутні комісії за видачу та дострокове погашення
Кредити готівкою #5 | Raiffeisen Bank Aval
Без черг у касі
Сума кредиту зараховується на платіжну картку, тож не потрібно чекати на отримання грошей у касі
Кредити готівкою #6 | Raiffeisen Bank Aval
Менше документів
Завдяки спрощеним умовам надання документів потрібні лише паспорт, код та довідка про доходи для кредиту від 50 тис. грн

Умови кредитування

Розмір кредиту

до 150 000 грн

Термін кредиту

від 24 до 72 місяців 

Відсоткова ставка


Стандартні умовиАкційні умови
51,9%-54,9% річних41,9%-44,9% річних


Обов’язкове страхування життя


Стандартні умовиАкційні умови
0.41% на місяць0.3% в місяць


сплачується одноразово за рахунок кредитних коштів

Розмір кредиту

до 500 000 грн

Термін кредиту

від 13 до 72 місяців 


Відсоткова ставка


Стандартні умовиАкційні умови
41,9%-44,9% річних
31,9%-34,9% річних

Обов’язкове страхування життя


Стандартні умовиАкційні умови
0.3% в місяць0.15% в місяць


сплачується одноразово за рахунок кредитних коштів

Розмір кредиту

до 1 000 000 грн

Термін кредиту

від 13 до 72 місяців 


Відсоткова ставка


Стандартні умовиАкційні умови
29,9%-32,9% річних
24,9%-27,9% річних


Обов’язкове страхування життя

Стандартні умови
0.17% в місяць

сплачується одноразово за рахунок кредитних коштів

Максимальна сума кредиту до 1 000 000 грн. (тимчасово максимальна сума кредиту доступна лише для клієнтів, які отримають заробітну плату на карту Райффайзен Банку). Максимальний термін дії кредиту - 72 місяці. Річна відсоткова ставка за кредитом для осіб, які уклали угоду в період акції, становить від 22,9% до 52,9%. Реальна річна відсоткова ставка за кредитом, для осіб, які уклали угоду в період акції залежить від розміру, строку кредиту та обраної програми страхування та може складати від 24,8% до 72,7%. Пропозиція дійсна з 01.10.2021р. по 30.11.2021р. на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій в межах, що визначені чинним законодавством України. Умови надання послуги згідно правил Банку. Вимоги до клієнта для оформлення кредитного договору визначаються внутрішніми документами Банку. Вся інформація про послуги на raiffeisen.ua або у відділеннях Банку. © 2021 АТ «Райффайзен Банк». Банківська ліцензія НБУ №10 від 02.07.2021. Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій від 16.07.2018 року № 10-2. Учасник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Обробка персональних даних. Умови і правила надання банківських послуг. Заходи безпеки при використанні банківських продуктів.

Способи отримання кредиту

Заповнивши онлайн заявку

За телефоном 0 800 500 500

У будь-якому відділенні банку

У Raiffeisen Online - для зарплатних клієнтів

Умови отримання кредиту

Вік від 23 до 73 років. 

Стаж роботи на поточному місці більше 1 місяця. 

Українське громадянство та постійне місце проживання на території України. 

Постійний щомісячний дохід.

Необхідні документи

Паспорт громадянина України або ID картка. 

Ідентифікаційний код платника податків. 

Довідка про доходи (для клієнтів, які не отримують зарплату в Райффайзен Банку Аваль та якщо сума кредиту від 50 тис. грн).

Чи була ця сторінка корисною для вас?
Дякуємо! З Вашою допомогою ми стаємо краще!
Корисна інформація
інформація, яка може бути корисною для вас
Інформація про послугу та її істотні характеристики

Інформація про послугу надання коштів у позику (кредит) міститься в Паспортах споживчих кредитів


Інформація  про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту "Кредит готівкою"


Публічний договір


Типова форма Заяви-Договору про відкриття Поточного рахунку та надання Кредиту «Кредит готівкою»  

Вимоги до позичальника
  • Постійна реєстрація на території України
  • Вік позичальника: від 23 до 73 років
Документи для оформлення кредиту
  • Паспорт громадянина України/ID картка
  • Ідентифікаційний номер платника податків
  • Довідка про доходи (для нових клієнтів, якщо сума кредиту більше 50 000 грн)
Як легко погашати кредит готівкою?

Оберіть найзручніший спосіб погашення для вас тут 

Умови дострокового розірвання договору про надання кредиту

Послуга надання коштів у позику (кредит) надається на умовах Договору банківського обслуговування, який складається з публічної пропозиції, заяви про акцепт публічної пропозиції/угоди, «Правил банківського обслуговування фізичних осіб в АТ «Райффайзен Банк» (далі – Правила), тарифів кредитодавця та заяви про відкриття карткового рахунку та надання кредиту «Кредитна картка».

Договір може бути розірваний за згодою сторін, за ініціативою однієї з сторін або у випадках, передбачених законодавством України.

Після повного погашення заборгованості за кредитом (у т.ч. дострокового) та закриття клієнтом всіх рахунків, відкритих на умовах Договору, клієнт має право ініціювати розірвання Договору шляхом звернення у відділення Банку з відповідною письмовою заявою. Договір вважатиметься розірваним в дату приймання Банком заяви клієнта про розірвання Договору.

Банк має право ініціювати розірвання Договору за наявності однієї з таких обставин: порушення клієнтом своїх зобов’язань перед Банком за Договором чи іншими договорами; у випадку проведення клієнтом та/або за рахунками клієнта забороненої (заборонених) операції(ій) чи операції(ій), що містять ознаки таких, що підлягають фінансовому моніторингу; настання обставин, які є підставою для припинення надання Банком передбачених Договором послуг клієнту; закриття всіх рахунків клієнта, відкритих на умовах Договору; відсутність факту користування передбаченими Договором послугами Банку.

 У випадку розірвання Договору за ініціативою Банку, Банк припиняє надання послуг за Договором з дати направлення відповідного повідомлення клієнту (або в інший строк, передбачений повідомленням).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ клієнтам – фізичним особам при користуванні послугою отримання споживчого кредиту «Кредит готівкою»

Послуга надання АТ «Райффайзен Банк» (далі – Банк) споживчих кредитів за програмою кредитування «Кредит готівкою» надається Банком клієнтам-фізичним особам на умовах Договору банківського обслуговування.  

Договір банківського обслуговування (далі – Договір) є договором приєднання (стаття 634 Цивільного кодексу України) та  складається з публічної  пропозиції, заяви про акцепт публічної пропозиції/угоди, «Правил банківського обслуговування фізичних осіб в АТ «Райффайзен Банк, тарифів Банку та заяви про надання кредиту «Кредит готівкою».

У разі невиконання або неналежного виконання клієнтом кредитних зобов’язань, встановлених Договором, клієнт несе відповідальність згідно з законодавством України та умовами Договору.

Так, за прострочення виконання клієнтом будь-яких грошових зобов‘язань за кредитом, клієнт має сплатити на вимогу Банку неустойку у розмірі 1% (один відсоток) від суми простроченого платежу за кожен календарний день прострочення; розрахунок пені здійснюється починаючи з наступного календарного дня після дати, коли відповідне грошове зобов’язання мало бути виконаним, і по день виконання споживачем простроченого зобов’язання включно.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання  послуги надання споживчого кредиту (крім надання пакета банківських послуг).

Банк не має права вносити зміни до укладеної з клієнтом заяви про надання кредиту «Кредит готівкою» в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено Договором або законом.

Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації


Щодо права споживача на відмову від договору про споживчий кредит

У разі оформлення кредиту «Кредит готівкою» без страхування життя, здоров’я та працездатності клієнта, клієнт має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання клієнтом грошових коштів. Про намір відмовитися від договору про споживчий кредит клієнт повідомляє Банк у письмовій паперовій формі. Протягом 7 календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит клієнт зобов’язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором про споживчий кредит. У разі оформлення кредиту «Кредит готівкою» із страхуванням життя, здоров’я та працездатності клієнта, клієнт не має права відмовитись від договору про споживчий кредит, оскільки такий договір передбачає надання Банком клієнту кредитних коштів не лише для власних (особистих) потреб, але і з метою оплати клієнтом страхового платежу на користь страховика, послуга страхування якого надається клієнту до закінчення 14 днів з моменту укладання договору про споживчий кредит (пункт 2 частини 6 статті 15 Закону України «Про споживче кредитування»).