зовнішньоекономічна діяльность #19 | Raiffeisen Bank Aval зовнішньоекономічна діяльность #20 | Raiffeisen Bank Aval
Бережіть себе. Все онлайн в Raiffeisen Online.
Завантажити Завантажити
 • Приватним особам
 • Бізнесу
 • Преміум
 • Корпоративним клієнтам

Валютний нагляд - стає простіше

зовнішньоекономічна діяльность | Raiffeisen Bank Aval

Які переваги обслуговування зовнішньо-економічної діяльності в Райфі?

зовнішньоекономічна діяльность #2 | Raiffeisen Bank Aval

Законність

Відсутність у Вас порушень - головне завдання менеджера валютного нагляду
зовнішньоекономічна діяльность #3 | Raiffeisen Bank Aval

Підтримка

Консультуємо з питань будь-якої складності
зовнішньоекономічна діяльность #4 | Raiffeisen Bank Aval

Зручність

Електронний документообіг для надання документів для валютного нагляду
зовнішньоекономічна діяльность #5 | Raiffeisen Bank Aval

Експертиза

Команда професіоналів з багаторічним досвідом у сфері зовнішньо-економічної діяльності
зовнішньоекономічна діяльность #6 | Raiffeisen Bank Aval
зовнішньоекономічна діяльность #7 | Raiffeisen Bank Aval

Дбаємо, щоб у Вас не було порушень валютного законодавства!

зовнішньоекономічна діяльность #8 | Raiffeisen Bank Aval

Повідомимо про закінчення граничних строків розрахунків (365 днів)

зовнішньоекономічна діяльность #9 | Raiffeisen Bank Aval

Надаємо рекомендації щодо складання документів

зовнішньоекономічна діяльность #10 | Raiffeisen Bank Aval

Проінформуємо про зміни валютного законодавства

Райф та валютний нагляд - це легко!

Електронний документообіг - це зручно!

зовнішньоекономічна діяльность #16 | Raiffeisen Bank Aval
зовнішньоекономічна діяльность #17 | Raiffeisen Bank Aval

Використовуйте послугу електронного документообігу та  надавайте документи для валютного нагляду та всебічного/додаткового аналізу онлайн через Raiffeisen Business Online без візиту до відділення.

Час вимагає змін, і ми з нашою країною приймаємо цей виклик – адже тільки разом ми можемо щось дійсно змінити.

Корисна інформація

Перелік товарів критичного імпорту
Які основні правила здійснення валютного нагляду?

Операції з купівлі/переказу іноземної валюти наші клієнти (резиденти та нерезиденти) здійснюють на підставі заяв про купівлю іноземної валюти/платіжного доручення в іноземній валюті та необхідних документів для валютного нагляду та всебічного/додаткового аналізу валютних операцій (у разі виявлення індикатора(ів) НБУ тощо).

В призначенні платежу вхідних/вихідних переказів в іноземній валюті обов’язково зазначте суть/мету операції та документи, на підставі яких здійснюється переказ.

Клієнти-резиденти (юридичні особи та фізичні особи - підприємці) можуть не надавати банку підтвердні документи за імпортними, експортними операціями на суму до 400 тис. грн. в еквіваленті (крім дроблення).

Клієнти-резиденти (юридичні особи та фізичні особи - підприємці) зобов’язані надавати банку підтвердні документи за імпортними, експортними операціями на суму, що дорівнює або перевищує 400 тис. грн. в еквіваленті, у т.ч. документи для здійснення всебічного/додаткового аналізу (у разі виявлення індикатора(ів) НБУ тощо).

Клієнти-резиденти можуть купувати іноземну валюту за кожним зовнішньоекономічним договором, укладеним із нерезидентом для розрахунків за торговельними операціями, в одному уповноваженому банку. Одночасне обслуговування одного зовнішньоекономічного договору (з операцій купівлі іноземної валюти на валютному ринку України) у кількох уповноважених банках заборонено.

 

Банк здійснює контроль граничних строків розрахунків (365 днів) за імпортними, експортними операціями резидентів, крім операцій на суму до 400 тис. грн. в еквіваленті, імпорту туристичних послуг та експорту послуг (крім транспортних та страхових послуг).

За здійсненою експортною операцією виручка має надійти на поточний рахунок клієнта-резидента у 365-денний термін із моменту оформлення митних декларацій або актів наданих послуг/виконаних робіт.

У разі імпорту товару – товар має бути поставлений на територію України у строк до 365 днів від дати попередньої оплати резидентом.

Банк станом на 1 число місяця наступного за місяцем дати операції надає Національному банку інформацію, зокрема, про:

 • виявлені факти ненадходження у строк 365 днів грошових коштів, товарів (або незавершення у 365-денний термін імпортних операцій резидентів без увезення продукції на територію України);
 • неподання резидентом банку документів, необхідних для здійснення валютного нагляду  за дотриманням граничних строків розрахунків до 1-го числа звітного місяця;
 • незавершені операції резидента з експорту, імпорту товару у разі закриття всіх рахунків клієнта.

Банк має також інформувати НБУ щодо кредитних договорів, що передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами (у тому числі поворотною фінансовою допомогою) в іноземній валюті (з урахуванням додаткових договорів/угод документів, що стосуються реалізації кредитного договору/договору позики та здійснення валютних операцій за таким договором). Інформування здійснюється про кредитні договори на будь-яку суму після здійснення валютного нагляду та всебічного/додаткового аналізу повного пакету підтвердних документів.

Клієнти-резиденти повертають інвестиції (у т.ч. доходи, інші кошти від інвестиційної діяльності нерезидента в Україні) на підставі документів, необхідних для валютного нагляду та всебічного/додаткового аналізу операції (незалежно від суми операції).

Клієнти-резиденти (юридичні особи та фізичні особи – підприємці) можуть здійснювати валютні операції з метою здійснення їх господарської діяльності з переказу коштів з України/на поточні рахунки нерезидентів-юридичних осіб, відкриті в Україні (крім інвестиційних рахунків), уключаючи переказ коштів з метою придбання цінних паперів іноземного емітента, облігацій зовнішньої державної позики України, в загальній сумі до 2 млн. євро/рік на підставі необхідних документів для валютного нагляду та всебічного/додаткового аналізу операції (незалежно від суми).

Який строк здійснення розрахунків за експортно-імпортними контрактами?

Граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів становлять 365 календарних днів.

Граничні строки розрахунків не поширюються, зокрема, на наступні операції:

 • з експорту чи імпорту товарів (в т.ч. незавершені розрахунки за операцією), сума якої є меншою 400 тис. грн. в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, крім дроблення операцій з експорту товарів або дроблення валютних операцій;
 • з імпорту туристичних продуктів (послуг);
  з експорту послуг, робіт (крім транспортних і страхових послуг та/або робіт), прав інтелектуальної власності та (або) інших немайнових прав.

Національний банк спростив валютний нагляд для експортних операцій українських компаній, що здійснюються з використанням акредитивної форми розрахунків. Із 29 серпня 2020р. контроль за дотриманням граничних строків розрахунків за такими операціями може припинятися з моменту отримання підприємством коштів від банку в межах акредитиву.

Відповідно до пункту 7 розділу ІІ Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 року №7  банк починає відлік установлених Національним банком граничних строків розрахунків, зокрема, із дати:

1) оформлення митної декларації типу ЕК-10 «Експорт», ЕК-11 «Реекспорт» на продукцію, що експортується (якщо продукція підлягає митному оформленню), або підписання акта або іншого документа, що засвідчує поставку нерезиденту товару відповідно до умов експортного договору (якщо товар не підлягає митному оформленню), – за операціями з експорту товарів;

2) здійснення платежу (списання коштів з рахунку клієнта), а в разі застосування розрахунків у формі документарного акредитива – здійснення банком платежу на користь нерезидента (списання коштів з рахунку банку) – за операціями з імпорту товарів.

У випадку порушення граничних строків розрахунку Банк  передає всю наявну інформацію про виявлені факти порушення за операцією з імпорту, експорту товару клієнта до Національного банку України.

Що таке дроблення валютної операції?

Дроблення валютної операції – штучне ділення загальної суми валютної операції, яка підлягає аналізу та перевірці, із одночасною наявністю таких ознак:

 • валютні операції здійснюються однією особою;

валютні операції пов’язані між собою одними контрагентами, підставами (договором, контрактом, угодою, іншим документом, що застосовується в міжнародній практиці та може вважатися договором), призначенням валютної операції;

 • кожна валютна операція здійснюється на суму, що є меншою 400 000,00 грн. в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення операції (далі – незначна сума);
 • валютні операції здійснюються не менше, ніж три рази на календарний тиждень та/або десять разів на календарний місяць;
 • загальна сума валютних операцій за календарний тиждень перевищує двократний розмір та/або за календарний місяць – восьмикратний розмір незначної суми;
 • інші ознаки дроблення валютних операцій, які установлені банком на власний розсуд.

Під дробленням операції з експорту товару розуміється штучне ділення поставки товару за операцією з експорту товару, що передбачає одночасну наявність таких ознак:

 • операції з експорту товару здійснюються одним резидентом;
 • операції, пов'язані між собою одним контрагентом-нерезидентом та договором (контрактом, угодою, іншим документом, що застосовується в міжнародній практиці та може вважатися договором);
 • сума кожної операції з експорту товару є незначною;
 • сума операцій з експорту товару за календарний місяць перевищує десятикратний розмір операції на незначну суму.
Який порядок передачі на обслуговування зовнішньоекономічних контрактів між банками?

Клієнти банку можуть перевести зовнішньоекономічний договір на обслуговування до іншого банку на підставі письмового звернення. Це звернення має містити дозвіл клієнта на отримання інформації про незавершені розрахунки за зовнішньоекономічним договором від банку, через який здійснювалися розрахунки за цим договором.

Банк, до якого договір переводиться на обслуговування, не пізніше 3-го робочого дня з дати отримання письмового звернення клієнта зобов’язаний звернутися до банку, через який здійснювалися платежі/розрахунки за цим договором, для отримання всієї наявної в нього інформації про незавершені розрахунки клієнта за договором.

Банк зобов’язаний надати інформацію про незавершені розрахунки клієнта не пізніше 5-го робочого дня з дати отримання звернення банку, до якого переводиться на обслуговування цей договір. Обмін інформацією між банками здійснюється засобами електронної пошти Національного банку.

Регламент подання заяв про купівлю/продаж іноземної валюти

Заяви про купівлю/продаж іноземної валюти подаються до 14:15.

Чому зарахована сума валютної виручки менша від суми, надісланої контрагентом? Де гроші?

Банки-кореспонденти можуть стягувати комісію за проходження платежів через власні кореспондентські рахунки. Величина комісії визначається внутрішніми тарифами банку-кореспондента.

Сума отриманої валютної виручкивказаної вашим контрагентом у SWIFT-повідомленні, буде залежати від зазначеного в полі 71А коду:

BEN – комісію сплатить одержувач і її буде знято з суми платежу;

SHA – комісію сплатить частково відправник, частково – одержувач. Комісію одержувача буде знято з суми платежу;

OUR – комісію сплатить відправник. Сума платежу при цьому не зменшується, за винятком випадків, коли платіж у доларах США йде через два банки-кореспонденти. Другий банк-кореспондент може змінити код OUR на SHA та зняти частину комісії з суми платежу.

Які вимоги до подачі підтвердних документів у банк?

Придбати чи переказати іноземну валюту можна на підставі оригіналів документів (у т.ч. електронних документів) або копій в електронній/паперовій формі з оригіналів документів на паперових носіях інформації.

Копію документу в паперовій формі потрібно засвідчити власноручним підписом керівника підприємства або його уповноваженою особою. Вона залишається в банку на зберіганні.

Копію документу в електронній формі клієнт створює, відсканувавши оригінал паперового документа та засвідчивши його кваліфікованим/удосконаленим електронним підписом уповноваженої особи клієнта.

У банк копії документів в електронній формі надаються засобами системи Raiffeisen Business Online.

Документи, складені іноземною мовою, крім російської, при наданні до банку мають бути перекладені на українську мову. Переклад підписується перекладачем, його підпис засвідчується нотаріально або може засвідчуватись підписом керівника підприємства чи його уповноваженою особою. Не перекладаються документи, текст яких викладено одночасно іноземною та українською або іноземною та російською мовами.

Який регламент зарахування коштів по вхідним SWIFT-платежам?

Зарахування коштів по вхідним SWIFT-платежам, що надійшли до Банку до 16:30 виконується поточним робочим днем, за умови наявності грошового покриття, відповідності дати валютування та за наявності документів, необхідних для здійснення валютного нагляду.

Який регламент оплати платіжних доручень в іноземній валюті?

Платіжні доручення в іноземній валюті за рахунок власних коштів, що надаються разом із пакетом підтверджуючих документів до 16:00, будуть відправлені поточним робочим днем (за наступних умов: достатності коштів на поточному рахунку в іноземній валюті для переказу та коштів в національній валюті для сплати комісії Банку, підтвердні документи є достатніми для здійснення валютного нагляду та відсутні підстави для додаткового аналізу валютної операції).

У випадку здійснення першої операції за новим пакетом документів або у разі виявлення індикатора(ів) НБУ, основний час для подання платіжного доручення та документів – до 15:00 напередодні дня переказу.

Платіжні доручення, надіслані після 15:00 будуть виконані наступного робочого дня, за умови наявності грошей та проходження валютного нагляду.


Платіжні доручення в іноземній валюті за рахунок купленої іноземної валюти, що надані разом із пакетом підтвердних документів до 13:00, будуть відправлені поточним робочим днем (за наступних умов: достатності коштів на поточному рахунку в національній валюті для купівлі валюти та сплати комісії Банку, підтвердні документи є достатніми для здійснення валютного нагляду та відсутні підстави для додаткового аналізу валютної операції).

Додатковий час* – з 13:00 до 15:00 (платежі, надіслані після 15:00 будуть виконані наступного робочого дня за умови наявності грошей та проходження валютного нагляду).

У випадку здійснення першої операції за новим пакетом документів або у разі виявлення індикатора(ів) НБУ, основний час для подання платіжного доручення та документів – до 15:00 напередодні дня переказу. Платіжні доручення, надіслані після 15:00 будуть виконані наступного робочого дня за умови наявності грошей та проходження валютного нагляду.

_______________________________

* Звертаємо увагу, що при подачі платіжного доручення в іноземній валюті у додатковий час Банк не може гарантувати його виконання в день подачі через ряд факторів, а саме:

 - виконання платіжного доручення в іноземній валюті може залежати від ситуації на міжбанківському валютному ринку України;

 - необхідність додаткової перевірки на стороні Банку, якщо Ви здійснюєте першу операцію за контрактом або операція містить індикатори ризиковості;

 - необхідність попереднього погодження прийому заяви про купівлю валюти в торги з відповідальним менеджером з продажів форексних продуктів.

Як проводиться купівля іноземної валюти?

Для здійснення операції протягом поточного операційного дня необхідно надіслати заяву про купівлю іноземної валюти до 13:00. Операція буде виконана за умови наявності грошей на рахунку та всіх необхідних документів для валютного нагляду та всебічного/додаткового аналізу валютної операції (у разі виявлення індикатора(ів) НБУ). У випадку, якщо Ви здійснюєте першу операцію за новим пакетом документів або у разі виявлення індикатора(ів) НБУ, основний час для подачі заявки – до 15:00 напередодні дня купівлі.

Додатковий час* – з 13:00 до 15:00 (заяви, надіслані після 15:00 будуть виконані наступного робочого дня за умови наявності грошей та проходження валютного нагляду).

Банк здійснює всебічний/додатковий аналіз валютної операції клієнта із заповненням висновку у наступних випадках:

- у разі укладення клієнтом нового зовнішньоекономічного договору;

- у разі внесення суттєвих змін до зовнішньоекономічного договору, крім змін, що стосуються суми або строку цього договору;

- у разі виявлення індикатора(ів) НБУ;

- у разі зміни структури власності клієнта та його кінцевого бенефіцірного власника.


* Звертаємо увагу, що при подачі заяви у додатковий час Банк не може гарантувати виконання Вашої заявки в день її подачі через ряд факторів, а саме:

- виконання заяви може залежати від ситуації на міжбанківському валютному ринку України;

- необхідність додаткової перевірки на стороні Банку, якщо Ви здійснюєте першу операцію за контрактом або операція містить індикатори ризиковості;

- необхідність попереднього погодження прийому заявки в торги з відповідальним менеджером з продажів форексних продуктів.

Варто також відмітити, що курс закриття заяви може відрізнятися від курсу закриття інших заявок, закритих Банком в торгівельній сесії першої половини поточного дня.

Який регламент продажу іноземної валюти?

Для здійснення операції протягом поточного операційного дня необхідно надіслати заяву про продаж іноземної валюти до 16:00 операція буде виконана за умови наявності грошей на рахунку. 

Додатковий час* – з 16:00 до 17:00 (заяви, надіслані після 17:00 будуть виконані наступного робочого дня).


* Звертаємо увагу, що при подачі заяви у додатковий час Банк не може гарантувати виконання заявок в день її подачі через ряд факторів, а саме:

- виконання заяви залежить від ситуації на міжбанківському валютному ринку України;

- необхідність додаткової перевірки якщо здійснюється перша операція з клієнтом/за контрактом або операція містить індикатори ризиковості;

- необхідність попереднього погодження прийому заявки в торги з відповідальним менеджером з продажів форексних продуктів.

Варто також відмітити, що курс закриття заяви може відрізнятися від курсу закриття інших заявок, закритих Банком в торгівельній сесії першої половини поточного дня.

Який регламент проведення обміну іноземної валюти?

Для здійснення операції протягом поточного операційного дня необхідно надати заяву про купівлю іноземної валюти за іншу іноземну валюту не пізніше 13:00 поточного дня (основний час). Заява буде виконана за умови достатності коштів на поточному рахунку в іноземній валюті та достатності коштів на поточному рахунку в національній валюті для сплати комісії Банку.

Додатковий час* – з 13:00 до 15:00 (заяви, надіслані після 15:00 години, будуть виконані наступного робочого дня).


*Звертаємо увагу, що при подачі заяви у додатковий час Банк не може гарантувати виконання Вашої заявки в день її подачі через ряд факторів, а саме:

- виконання заяви може залежати від ситуації на міжбанківському валютному ринку України;

- необхідність додаткової перевірки на стороні Банку, якщо Ви здійснюєте першу операцію за контрактом або операція містить індикатори ризиковості;

- необхідність попереднього погодження прийому заявки в торги з відповідальним менеджером з продажів форексних продуктів.

Варто також відмітити, що курс закриття заяви може відрізнятися від курсу закриття інших заявок, закритих Банком в торгівельній сесії першої половини поточного дня.

Що таке індикатор ризику НБУ?

Індикатор ризику – установлена Національним банком та уповноваженими установами ознака чи сукупність ознак валютних операцій, учасників валютних операцій та їх намірів/дій, що підлягають додатковому аналізу і перевірці та/або дають змогу виявляти сумнівні валютні операції.

Який перелік індикаторів НБУ та яка їхня сутність?
Індикатор
Суть індикатора
11
Обсяг валютних операцій не збігається з обсягами звичайної ділової активності суб’єкта валютної операції.
12
Здійснення фізичною особою валютної операції, не пов’язаної з підприємницькою діяльністю на суму, яка більше або дорівнює 400 тис. грн, крім:
операцій з оплати витрат на лікування в медичних закладах іноземної держави;
оплати витрат на транспортування хворих;
оплати витрат, пов’язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати та витрати на поховання);
оплати витрат на навчання (виключно для оплати навчального процесу);
переказу коштів, отриманих як оплата праці нерезидентами в Україні;
переказу пенсій, аліментів;
переказу коштів на суму, що не перевищує 50 000 євро, або на суму, еквівалентну зазначеній сумі за офіційним курсом Національного банку України на дату здійснення операції, що здійснюється на підставі вироків, рішень, ухвал і постанов судових, слідчих та інших правоохоронних органів, а також з метою оплати витрат іноземним судовим, слідчим, нотаріальним та іншим повноважним органам (уключаючи сплату податків, зборів, інших обов’язкових платежів).
13
Здійснення юридичною особою або фізичною особою - підприємцем валютної операції у межах запроваджених Національним банком України лімітів на проведення окремих валютних операцій, які мають бути відображені в автоматизованій інформаційній системі Національного банку України “Ліміти валютних операцій”.
21
Вид продукції/роботи/послуги/ активу (в т.ч. цінні папери, корпоративні права, зобов’язання за аграрними розписками) не є характерним для звичайної діяльності суб’єкта валютної операції.
22
Невідповідність суті валютних операцій змісту діяльності суб’єкта валютної операції/контрагента.
23
Валютні операції, економічна доцільність (сенс) за якими відсутня(ій) та/або не містять очевидної законної мети.
24
Невідповідність між вартістю продукції/роботи/послуги/активу (в т.ч. цінні папери, корпоративні права, зобов’язання за аграрними розписками), заявленою в правочині/рахунку-фактурі/актах виконаних робіт, і її (його) справедливою ринковою ціною, що склалася на ринку ідентичних, а за їх відсутності - однорідних продукції/роботи/послуги/активу (уключаючи цінні папери, корпоративні права, зобов’язання за аграрними розписками);
невідповідність вартості кредиту/позики за окремим кредитним договором/договором позики, який передбачає виконання резидентом-позичальником боргових зобов'язань перед нерезидентом, ринковим умовам.
25

Валютні операції з метою здійснення розрахунків (попередньої оплати), пов’язані з наявними ризиками невиконання контрагентом - нерезидентом зобов’язань щодо поставки товарів за зовнішньоекономічним договором (у т.ч. наявність порушень контрагентом - нерезидентом законодавчо встановлених строків розрахунків, створення заплутаних та/або штучних умов здійснення платежів, наявність законодавчих обмежень щодо ввезення товарів на територію України.
31
За договором здійснюються розрахунки на користь третьої сторони.
32
Валютні операції за договором здійснюються:
з використанням векселів; поручителем на підставі договорів поруки;
на користь сторони, що набула права в результаті відступлення права вимоги в зобов’язанні;
стороною, що набула зобов’язання в результаті переведення боргу;
з використанням зарахування зустрічних однорідних вимог.
33
Наявність угод/додаткових угод, що передбачають постачання продукції на митну територію інших країн.
34
Сплата штрафних санкцій (у т.ч. сплата за рішенням суду або мировою угодою, відшкодування збитків).
41
Умови розрахунку за валютною операцією передбачають використання юридичних осіб (компаній-оболонок), які мають ознаки, визначені в рекомендаціях Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) (у т.ч. наявність непрозорої структури власності).
42
Учасники валютних операцій мають реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державах (на територіях), що включені до сформованого уповноваженою установою списку ризикових держав (територій).
43
Наявність інформації (у т.ч. отриманої уповноваженою установою з публічних джерел), що може свідчити про належність іноземного банку контрагента за валютною операцією до банків, що використовуються/можуть використовуватися для здійснення валютних операцій, пов’язаних з уникненням вимог/обмежень/заборон, передбачених законодавством України.
51
Виконання зобов’язань за імпортними договорами (контрактами) щодо здійснення розрахунків за фактично поставлену продукцію на територію України за митними деклараціями, оформлення яких було проведено до 1 січня календарного року, який передує моменту здійснення валютної операції/наміру здійснення валютної операції.
61
Валютна операція з повернення іноземному інвестору/нерезиденту (далі - нерезидент) дивідендів.
71
Валютна операція з перерахування суб’єктом валютної операції - постійним представництвом юридичної особи – нерезидента на рахунок юридичної особи – нерезидента, інтереси якої представляє на території України це представництво.
72
Валютна операція з повернення іноземному інвестору/нерезиденту коштів, отриманих від продажу корпоративних прав/цінних паперів.
73
Валютна операція з перерахування юридичною особою – резидентом коштів на рахунки власних філій, представництв та інших відокремлених підрозділів без створення юридичної особи, відкритих за кордоном.
81
Регулярне здійснення пов’язаних валютних операцій, які не потребують надання документів, групою осіб на користь одного контрагента на суму, що є меншою, ніж 400 тис.грн (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату здійснення операції).

82
Дроблення валютної операції - штучне ділення загальної суми валютної операції, яка підлягає аналізу та перевірці, що передбачає одночасну наявність таких ознак:
валютні операції здійснюються однією особою;
валютні операції пов’язані між собою одними контрагентами, підставами (договором, контрактом, угодою, іншим документом, що застосовується в міжнародній практиці та може вважатися договором), призначенням валютної операції;
кожна валютна операція здійснюється на незначну суму;
валютні операції здійснюються не менше, ніж три рази на календарний тиждень та/або десять разів на календарний місяць;
загальна сума валютних операцій за календарний тиждень перевищує двократний розмір та/або за календарний місяць – восьмикратний розмір (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату здійснення операції), передбачений статтею 20 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
інші ознаки дроблення валютних операцій, які установлені на власний розсуд уповноваженої установи.
91
Наявність інших індикаторів валютної операції (на власний розсуд уповноваженої установи).
Які документи необхідно подати в банк, якщо я планую імпортну операцію на суму, що дорівнює або перевищує еквівалент 400 тис. грн., та маю індикатор ризику НБУ?

Якщо ви плануєте здійснювати імпортні операції на суму, що дорівнює або перевищує еквівалент 400 тис. грн.,  потрібно надати банку наступні мінімально необхідні документи при проведенні операцій з індикаторами ризику НБУ:

 • Заява про купівлю іноземної валюти/Платіжне доручення в іноземній валюті.
 • Договір/контракт/угода разом із усіма додатковими угодами та додатками.
 • Інвойс (рахунок-фактура), акт наданих послуг/виконаних робіт надаються в залежності від виду операції.
 • Інформація/документи для підтвердження відповідність суті та розміру валютних операцій клієнта його фінансовому стану та змісту діяльності, а також змісту діяльності контрагентів, зокрема, листи-обґрунтування від клієнта щодо:
 • суті, мети, економічної доцільності (сенсу) валютної операції;
 • видів, змісту діяльності та ділової репутації учасників валютної операції (учасників договору);
 • Фінансова звітність клієнта на останню звітну дату (баланс, звіт про фінансові результати, податкова декларація, додатки до податкової декларації, інша фінансова звітність) із відміткою відповідного державного органу України про її отримання/прийняття).
 • Інформація/документи для підтвердження джерела походження коштів, які використовуються для здійснення валютних операцій.
 • Розкриття інформації щодо структури власності та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) учасників валютної операції.
 • Договори довірчого управління (трастові договори, трастові декларації) у разі наявності.
Які документи необхідно надати банку при здійсненні валютної операції з повернення іноземному інвестору/нерезиденту коштів, отриманих від продажу корпоративних прав/ цінних паперів?

Дана операція підпадає під індикатор ризику НБУ.

Для здійснення валютної операції з повернення іноземному інвестору/нерезиденту коштів, отриманих від продажу корпоративних прав/ цінних паперів, потрібно надати банку наступний перелік мінімально необхідних документів:

 • Заява про купівлю іноземної валюти/Платіжне доручення в іноземній валюті.
 • Документи, що підтверджують здійснення іноземних інвестицій (договір купівлі-продажу корпоративних прав/цінних паперів, договір про спільну інвестиційну діяльність без створення юридичної особи, рішення/протокол загальних зборів про продаж корпоративних прав, виписка з рахунку в цінних паперах, виписка з реєстру біржових угод (контрактів), укладених за результатами біржових торгів, що підтверджує проведення цих операцій з використанням електронної торговельної системи біржі, установчі документи юридичної особи - об'єкта іноземного інвестування, довідки банків-резидентів про здійснення іноземними інвесторами іноземних інвестицій в іноземній валюті/гривні, митні декларації про ввезення в Україну товарів з метою інвестування та/або інших документів, що підтверджують здійснення іноземних інвестицій відповідно до вимог законодавства України). 

Подання документів, що підтверджують права іноземного інвестора на об'єкт інвестиції, є достатнім, якщо строк між датами набуття іноземним інвестором права власності на об'єкт інвестиції та датою здійснення валютної операції з повернення іноземному інвестору іноземної інвестиції та доходів, прибутків, інших коштів, отриманих за об'єктами інвестиційної діяльності в Україні, перевищує п'ять календарних років.

 • Договір про повернення іноземним інвестором іноземної інвестиції, доходів, прибутків, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні, та/або інших документів, що підтверджують суму грошових зобов'язань, що підлягають сплаті іноземному інвестору за результатами його інвестиційної діяльності в Україні.
 • Договір про передавання об'єкта іноземної інвестиції між нерезидентами, що передбачає проведення розрахунків за межами України, з документальним підтвердженням його виконання (подається за умови набуття права власності на об'єкт інвестиції в зазначений спосіб). У такому разі документи, що подаються мають підтверджувати здійснену раніше іноземну інвестицію в Україну в цей об'єкт інвестиції його попереднім власником-нерезидентом.
 • Інформація/документи для підтвердження джерела походження коштів, які використовуються для здійснення валютних операцій.
 • Розкриття інформації щодо структури власності та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) учасників валютної операції.
 • Інформація/документи для підтвердження відповідності суті та розміру валютних операцій клієнта його фінансовому стану та змісту діяльності, а також змісту діяльності контрагентів.
 • Листи - обґрунтування від клієнта щодо економічної доцільності (сенсу), виду діяльності та ділової репутації учасників валютної операції (учасників договору).
 • Фінансова звітність клієнта на останню звітну дату (баланс, звіт про фінансові результати, податкова декларація, додатки до податкової декларації, інша фінансова звітність) із квитанціями/відмітками статистики про її отримання/прийняття).
 • Висновок про ринкову вартість корпоративних прав від незалежного оцінювача, прийнятного для банку. Прийнятність визначається самостійно.
Які документи необхідно надати в Банк при здійсненні валютної операції з повернення іноземному інвестору дивідендів?

Дана операція підпадає під індикатор ризику НБУДля її здійснення необхідно надати наступний перелік мінімально необхідних документів:

 • Заява про купівлю іноземної валюти/Платіжне доручення в іноземній валюті.
 • Документи, що підтверджують право власності іноземного інвестора на корпоративні права/ інвестиційні сертифікати українського емітента, за якими здійснюється виплата дивідендів (статут, виписка з рахунку в цінних паперах тощо).
 • Рішення емітента про виплату дивідендів іноземному інвестору (рішення/протокол загальних зборів акціонерів/учасників товариства про виплату дивідендів). 
 • Фінансова звітність клієнта за останню звітну дату та за рік виплати дивідендів (баланс, звіт про фінансові результати, податкова декларація, додатки до податкової декларації, інша фінансова звітність) із квитанціями/відмітками статистики про її отримання/прийняття).
 • Розкриття інформації щодо структури власності та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) клієнта та осіб, які володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу клієнта, що здійснює виплату дивідендів.
 • Інформація/ лист щодо розкриття структури власності контрагента з частками в статутному капіталі розкривається до фізичних осіб реальних кінцевих бенефіціарних власників.
 • Підтвердження факту сплати податку на прибуток (дохід) нерезидента з джерелом його походження в Україні або наявність підстав для звільнення від оподаткування відповідно до вимог чинного законодавства України.

Такими документами можуть бути:

1) документальне підтвердження про сплату податку на прибуток (доходи) нерезидента (платіжне доручення, виписка, довідка тощо) або у випадку, якщо податок на прибуток (доходи) нерезидента буде сплачено на території іншої держави – надати відповідне пояснення/обґрунтування від клієнта;

2) належним чином легалізована, перекладена відповідно до законодавства України довідка (або її нотаріально засвідчена копія), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України про уникнення подвійного оподаткування [у випадку звільнення (зменшення) від оподаткування прибутку (доходів) нерезидента] або надана клієнтом довідка про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи);

3) довідка про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 3 грудня 2012 року №1264 “Про затвердження Порядку видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) та форми цієї довідки”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2012 року за №2155/22467.

4) письмове повідомлення клієнта, що містить:

- найменування резидента, яким здійснюється на користь нерезидента виплата доходів з джерелом їх походження з України (найменування код платника податку за ЄДРПОУ);

- повну назву нерезидента, яким одержується дохід;

- розрахунок сум прибутку (доходів), нарахованого (сплаченого) на користь нерезидента із зазначенням періоду, у якому виплачувався дохід;

- суми утриманого з них податку на прибуток (доходи) нерезидента або надані нерезидентом документи в разі самостійного нарахування і сплати податку нерезидентом;

Якщо зазначена в п.4 інформація наявна у наданому до банку рішенні (протоколі) на виплату дивідендів, надання письмове повідомлення не є обов'язковим.

 • Документи, що підтверджують факт здійснення іноземної інвестиції та, як наслідок, того що учасник/акціонер є іноземним інвестором (договори про розрахунки, довідки з банків про зарахування коштів при формуванні статутного фонду, SWIFT-повідомлення тощо).
 • Листи - обґрунтування від клієнта щодо виду діяльності та ділову репутацію учасників валютної операції (учасників договору).
 • Інформація/документи для підтвердження джерела походження коштів, які використовуються для здійснення валютних операцій.
Які документи необхідно надати в банк для інформування НБУ щодо нового договору/ внесення змін та проведення розрахунків за кредитами від нерезидентів?

Для проведення аналізу  та інформування НБУ щодо нового договору/ внесення змін та проведення розрахунків за кредитами від нерезидентів (у разі наявності Індикаторів НБУ) необхідно надати такі документи:

 • Кредитний договір/договір позики, укладений з нерезидентом разом із додатковими угодами та додатками до кредитного договору/договору позики.
 • Реєстраційні документи НБУ кредитного договору/договору позики, у тому числі додаткових угод (у разі наявності).
 • Листи - обґрунтування від клієнта щодо:
 • - Економічної доцільності (сенсу) валютної операції (із зазначенням, на які цілі надається/або був використаний кредит, обґрунтування переваг кредитування саме в даного Кредитора, а не на території України (для реєстрації нового кредитного договору), обґрунтування причин та економічної доцільності заміни сторін (у разі наявності), інформації про характер пов’язаності учасників валютної, тощо);
 • - виду, змісту діяльності та ділову репутацію учасників валютної операції (учасників договору);
 • - Інформація/документи, що може(уть) підтвердити відповідність суті та розміру валютних операцій клієнта його фінансовому стану, зокрема, пояснення щодо джерел походження коштів за рахунок яких планується погашення кредиту/позики.
 • Фінансова звітність клієнта на останню звітну дату (баланс, звіт про фінансові результати, податкова декларація, додатки до податкової декларації, інша фінансова звітність) із квитанціями/відмітками статистики про її отримання/прийняття) та  оборотно-сальдова відомість по рахунку балансу, за яким обліковується заборгованість по договору;
 • Розкриття інформації щодо структури власності та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) учасників валютної операції.
 • У випадку проведення розрахунків за кредитним договором/договором позики, необхідно надати заяву про купівлю іноземної валюти/ платіжне доручення в іноземній валюті.

Залишилися питання?

Зателефонуйте нам за номером 0 800 500 025

Напишіть нам на електронну адресу [email protected]

зовнішньоекономічна діяльность #18 | Raiffeisen Bank Aval