Факторинг #30 | Raiffeisen Bank Aval Факторинг #31 | Raiffeisen Bank Aval
Бережіть себе. Все онлайн в Raiffeisen Online.
Завантажити Завантажити
 • Приватним особам
 • Бізнесу
 • Преміум
 • Корпоративним клієнтам

Факторинг

Факторинг | Raiffeisen Bank Aval

Переваги факторингу

Факторинг #2 | Raiffeisen Bank Aval

Гнучкість

Відсутність застави
Факторинг #3 | Raiffeisen Bank Aval

Безпечність

Зниження ризиків несплати
Факторинг #4 | Raiffeisen Bank Aval

Комплексні сервісні послуги

Отримання комплексу сервісних послуг щодо управління дебіторською заборгованістю
Факторинг #5 | Raiffeisen Bank Aval

Привабливі умови

Розширення Постачальником клієнтської бази за рахунок надання привабливіших умов продажу
Факторинг #6 | Raiffeisen Bank Aval

Збільшення обсягів продажів

Можливість збільшити обсяги продажів та планувати грошові потоки
Факторинг #7 | Raiffeisen Bank Aval

Гарантії

Погашення заборгованості за факторингом коштами, що надходять від Покупців (Дебіторів)
Факторинг #8 | Raiffeisen Bank Aval

Взаємовигідне партнерство

Райффайзен Банк є клієнто-орієнтованим Банком і працює з Дебіторами, як зі своїми потенційними Клієнтами
Факторинг #9 | Raiffeisen Bank Aval

Надійний супровід

Консалтинг та інформаційно-аналітичне обслуговування

Факторинг з регресом

Факторинг, за умовами якого ризик несплати Дебітором грошових зобов’язань за контрактом поставки/надання послуг повністю покладається на Клієнта, як поручителя за зобов’язаннями Дебітора за контрактом.

Факторинг #10 | Raiffeisen Bank Aval

Факторинг з частковим регресом

Факторинг, за умовами якого ризик несплати Дебітором грошових зобов’язань за контрактом, розподіляється між Фактором (Банком) та Клієнтом, при цьому Клієнт виступає поручителем за зобов’язаннями Дебітора за контрактом у розмірі, що визначений відповідно до умов договору факторингу (згідно встановленого рівня поруки Клієнта)

Факторинг без регресу

Факторинг, за умовами якого ризик несплати Дебітором грошових зобов’язань за контрактом повністю переходить до Фактора (Банку), окрім випадків, що надають право здійснити зворотне відступлення.

Факторинг #11 | Raiffeisen Bank Aval
Факторинг #12 | Raiffeisen Bank Aval

Послуги по управлінню дебіторською заборгованістю

 • юридична підтримка щодо оформлення документів на постачання товарів/надання послуг;
 • облік документації, щодо діяльності за Контрактом між Постачальником та Покупцем;
 • контроль своєчасності оплати дебіторської заборгованості;
 • робота з Дебітором Постачальника з питань несплати (без порушення стосунків між ними та з урахуванням інтересів Постачальника);
 • надання звітів Постачальнику та Дебітору (з урахуванням отриманих побажань);
 • аналіз платіжної дисципліни Дебіторів. Надання Постачальнику відповідної інформації та рекомендацій Банку;
 • зберігання бази даних щодо дебіторської заборгованості за всю історію партнерства між Банком і Постачальником.

Які задачі вирішує факторинг

Факторинг #13 | Raiffeisen Bank Aval

Підвищення конкурентоздатності компанії

Залучення нових клієнтів шляхом надання вигідних умов оплати (товарний кредит)
Факторинг #14 | Raiffeisen Bank Aval

Вплив на обсяги продажів

Підвищення обсягів продажів та долі компанії на ринку
Факторинг #15 | Raiffeisen Bank Aval

Прискорення росту компанії

Підвищення ліквідності балансу компанії, прискорення оборотності активів
Факторинг #16 | Raiffeisen Bank Aval

Фінансові гарантії

Поповнення оборотного капіталу, уникнення касових розривів
Факторинг #17 | Raiffeisen Bank Aval
Факторинг #18 | Raiffeisen Bank Aval

Як скористатися факторингом?

Виконайте 5 простих кроків:

Факторинг #19 | Raiffeisen Bank Aval

1

Поставка товару чи надання послуг на умовах відстрочення платежу

Факторинг #20 | Raiffeisen Bank Aval

2

Надання в Банк пакету відвантажувальних документів.

Факторинг #21 | Raiffeisen Bank Aval

3

Отримання послуг факторингу (фінансування до 90% + факторинговий сервіс).

Факторинг #22 | Raiffeisen Bank Aval

4

Оплата заборгованості Покупцем на рахунок Банку

Факторинг #23 | Raiffeisen Bank Aval

5

Оплата Банком Постачальнику залишку грошових коштів (від 10%).

Основні вимоги до діяльності покупця

Тривалість діяльності

тривалість діяльності на ринку з дати державної реєстрації не менше 1-го року


Кількість поставок

здійснення оплати щонайменше 3-х поставок товару


Відстрочення платежу

умови оплати згідно контракту поставки передбачають відстрочення платежу


Тривалість співпраці

співпраця з постачальником триває не менше 3-х місяців

Основні вимоги до діяльності постачальника

Тривалість діяльності

тривалість діяльності на ринку з дати державної реєстрації не менше 3-х років


Передача на факторинг

передача на факторинг не менше 3-х дебіторів (покупців)


Розрахунковий рахунок

наявність розрахункового рахунку в АТ «Райффайзен Банк» на момент підписання договору факторингу


Розрахунки з покупцями

безготівковий розрахунок з покупцями


Зв'язок

постачальник та дебітори не є афілійованими (пов'язаними) особами

Факторинг #24 | Raiffeisen Bank Aval
Факторинг #25 | Raiffeisen Bank Aval

Плата за послуги факторингу складається з

Факторинг #26 | Raiffeisen Bank Aval

Процентної ставки

Ставка за фінансування, яка залежить від строку відстрочення платежу за Контрактом, укладеним між Клієнтом та його Дебітором

Факторинг #27 | Raiffeisen Bank Aval

Комісії

Оплата за факторинговий сервіс. Сплачується одноразово у день видачі фінансування як відсоток від суми наданого фінансування

Корисна інформація

Чим Факторинг відрізняється від звичайного кредиту?
 • Затверджений ліміт факторингу є гнучким та може бути змінений при збільшенні обсягів продажів.
 • Факторинг не збільшує кредиторську заборгованість в балансі Компанії.
 • Джерелом погашення є платежі Покупців (Дебіторів).
 • Зазвичай відсутнє забезпечення та вимоги щодо цільового використання коштів.
Чи не вплине співпраця по факторингу на взаємовідносини з Дебіторами?

Співпраця Постачальника з Банком по факторингу надає йому можливість запропонувати більш вигідні умови оплати для своїх Покупців. Дебітори, які виконують умови Контрактів та сплачують грошові зобов’язання вчасно не мають жодних заперечень щодо співпраці по факторингу.

Чи можлива передача на факторинг простроченої дебіторської заборгованості?

Ні. АТ «Райффайзен Банк» приймає на факторинг виключно поточну непрострочену дебіторську заборгованість.

Інформація про послугу

Надання послуг факторингу здійснюється на умовах Договору факторингу (далі – Договір) на строк, що передбачений його умовами.

Протягом дії Договору клієнт має право ініціювати дострокове розірвання Договору, письмово повідомивши про це Банк у терміни, що ним передбачені. Дострокове розірвання Договору за ініціативою клієнта можливе виключно за умови відсутності будь-якої заборгованості клієнта перед Банком за Договором та відсутності несплачених боржниками відступлених клієнтом прав грошової вимоги.

Зміни до Договору вносяться сторонами шляхом підписання Додаткової угоди до Договору.

Відмова від Договору в односторонньому порядку не передбачена.

Проєкт Договору надається клієнту на його вимогу.


Послугу надає АТ "Райффайзен Банк", ліцензія НБУ №10 від 18.06.2018р.; код ЄДРПОУ 14305909; включений до Державного реєстру банків 27.03.1992р. під № 94; місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9; контактні телефони: 044 490-88-88; 0 800 505-045; адреса електронної пошти [email protected]; державне регулювання діяльності Банку здійснює Національний банк України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9; гаряча лінія: 0 800 505-240).


Процентна ставка:

Вартість послуги встановлюється індивідуально для кожного корпоративного клієнта в результаті перемовин та залежить від строку фінансування, ринкової вартості ресурсів, фінансового стану та історії співпраці клієнта з Банком, наявності, виду та вартості забезпечення, а також інших факторів.

 

Комісії:

Перелік комісій