Беззаставний кредит «Довіра» #5 | Raiffeisen Bank Aval Беззаставний кредит «Довіра» #6 | Raiffeisen Bank Aval
Залишайтеся вдома. Все онлайн у Raiffeisen Online.
Завантажити Завантажити
Увійти Перекази та Платежі
Беззаставний кредит «Довіра» #15 | Raiffeisen Bank Aval Беззаставний кредит «Довіра» #16 | Raiffeisen Bank Aval Беззаставний кредит «Довіра» #17 | Raiffeisen Bank Aval Беззаставний кредит «Довіра» #18 | Raiffeisen Bank Aval Беззаставний кредит «Довіра» #19 | Raiffeisen Bank Aval Беззаставний кредит «Довіра» #20 | Raiffeisen Bank Aval
Ukr

Беззаставний кредит «Довіра»

Для підтримки розвитку бизнеса в Украине, Райффайзен Банк розробив продукт «Довіра», згідно якого підприємці и організації можуть отримати кредитні кошти без застави.

Основні переваги

Беззаставний кредит «Довіра» | Raiffeisen Bank Aval
Швидкість прийняття рішення
Беззаставний кредит «Довіра» #2 | Raiffeisen Bank Aval
Кредитні кошти надаються без застави
Беззаставний кредит «Довіра» #3 | Raiffeisen Bank Aval
Мінімальний пакет документів
Беззаставний кредит «Довіра» #4 | Raiffeisen Bank Aval
Позика надається як постійним, так і новим клієнтам банку

Інформація про продукт

Надання Кредиту здійснюється на умовах Кредитного договору на строк, що передбачений Умовами кредиту.

Протягом дії Кредитного договору Клієнт має право ініціювати дострокове розірвання Кредитного договору, письмово повідомивши про це Кредитора у терміни, що передбачені Кредитним договором. Дострокове розірвання Кредитного договору за ініціативою Клієнта можливе виключно за умови відсутності будь-якої заборгованості Клієнта перед Банком за Кредитним договором.Зміни до Кредитного договору вносяться сторонами шляхом підписання Додаткової угоди до Кредитного договору.Відмова від Договору в односторонньому порядку не передбачена.

Послугу надає АТ «Райффайзен Банк», ліцензія НБУ №10 від 18.06.2018р.; код ЄДРПОУ 14305909; включений до Державного реєстру банків 27.03.1992р. під № 94; місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9; контактні телефони: 044 490 88 88; 0 (800) 505-045; адреса електронної пошти info@raiffeisen.ua; державне регулювання діяльності Банку здійснює Національний банк України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9; гаряча лінія: 0800 505 240).
Умови кредиту

Термін кредитування
до 24 місяців
Відсоткова ставка
16,35-20,35%
Максимальний ліміт кредитної лінії
5 000 000 грн.
Разова комісія за надання кредиту
0,50-0,99%
Схема погашення
ануїтет (для агро-клієнтів можливе встановлення індивідуального графіку погашення)
Комісія за внесення змін до кредитного договору / договору забезпечення за ініціативою Клієнта
для Договорів до 1 500 000 грн. включно (або еквівалент в іншій валюті)500 грн
для Договорів більше 1 500 000 грн. (або еквівалент в іншій валюті)1000 грн
Комісія за надання довідки про наявність кредиту 150 грн
Комісія за дострокове розірвання Кредитного Договору0 грн
Дистанційне обслуговуванняЗаощаджуйте свій час з використанням Кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та підписуйте всі документи без відвідування Відділення Банку. Детальніше за посиланням
Зверніть увагу
Кредит надається на умовах Кредитного договору у формі Невідновлювальної або Відновлювальної кредитної лінії. Проект Кредитного договору надається Клієнту на його вимогу.
На виконання вимог ст. 67Закону України "Про банки і банківську діяльність" (надалі – Закон про банки) АТ «Райффайзен Банк» (надалі - Банк) подає до кредитного реєстру Національного банку України (надалі - Кредитний реєстр) інформацію про здійснені ним щодо клієнта-боржника кредитні операції, що зазначені у частині першій статті 49 Закону про банки, якщо сума заборгованості (за основною сумою та відсотками) за такими кредитними операціями дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальних заробітних плат (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті).
Банк подає до Кредитного реєстру інформацію в складі та обсязі, що передбачені у ч. 3 ст. ст. 67Закону про банки», у визначеному Національним банком України порядку.